loading
close
Dolar: 3,79 TL
Euro: 4,66 TL
Sterlin: 5,30 TL
SON DAKİKALAR

Yeni Anayasa

Yeni Anayasa
Tarih: 07.11.2015 - 00:00
Kategori:

Şahin Mengü; Yapılan açıklamalara bakılırsa ülkenin tek sorunu Anayasa.

Yapılan açıklamalara bakılırsa ülkenin tek sorunu Anayasa.

AKP sözcüleri her gün medyada, askerlerin yaptığı anayasayı değiştirelim sivil, milli bir anayasaya yapalım diyorlar.

CHP başkanlık sistemi hariç yeni bir anayasa yapmaya hazırım diyor.

HDP, ver anayasal vatandaşlığı dolayısıyla özerkliği, al başkanlığı anlayışında.

Anayasa bir devletin temel yapısını, kuruluşunu, iktidarın devrini ve devlet iktidarı karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen belgedir.

Bu tarif karşısında, AKP ve HDP sözcülerinin açıklamalarına, bugüne kadar ki tutum ve davranışlarına bakılırsa hedeflerinin devletin temel yapısıyla, kuruluşu ile oynamak olduğu açıkça görülmektedir.

AKP sözcüleri, askerlerin dayattığı bir anayasa yerine, sivil ve milli bir anayasa istediklerini söylemektedirler.

1982 Anayasası, doğrudur ilk yapılışı 12 Eylül Askeri rejimi dönemindedir. Bir anlamda askerlerin yaptığı anayasa olarak nitelenebilinir, ama bu anayasa, hani o ağızlarından hiç düşürmedikleri “milli iradenin” yüzde doksan iki oyla kabul ettiği anayasadır.

Büyük bir ihtimalle bugün AKP oy veren ve o tarihte seçme hakkına sahip vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, bu anayasaya da kabul oyu vermişlerdir.

Halk oyu ile kabul edilmiş bu Anayasa tam bir milli anayasadır.

Bu anayasa şimdiki haliyle de sivil bir anayasadır. Bu Anayasa günümüze kadar milletin oylarıyla seçilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından on sekiz kez değişikliğe uğramış ve bazı maddeleri de mükerrer olmakla üzere yüz on sekiz maddesi değiştirilmiştir.

Bu nedenle Anayasa artık askerlerin yaptığı anayasa olmaktan çıkmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin şekil verdiği bir anayasa haline gelmiştir.

Dünya’da milli olmayan anayasalara Almanya ve Japonya Anayasaları örnek gösterilebilinir.

Bu iki ülkenin anayasaları, galip devletlerin asker hukukçuları tarafından hazırlanıp, bu ülkelere empoze edilmişlerdir. Bunlara da o nedenle “Empoze Anayasalar” olarak adlandırılırlar.

Ama bugün o devletler de bile artık bu anayasaların milliliği ya da gayri milliliği tartışılmamaktadırlar.

Bir anayasayı kimin yaptığı değil, nasıl uygulandığı önemlidir.

AKP sözcülerinin dillendirdiği, arzu ettiği “millilik” tek adam rejimidir. Çünkü verdikleri örnekler Selçuklulardan başlayıp Osmanlılara kadar gitmektedir.

Yani arzu edilen padişahlık benzeri tek adam rejimidir.

AKP, CHP ve HDP’nin vatandaşlık tarifinin değiştirilerek, Anayasal vatandaşlığın getirilmesi konusunda uzlaşmış oldukları anlaşılmaktadır.

Anayasal vatandaşlık kavramı, etnik kimliklere, yani bölünmeye hukuki zemin hazırlamakla eş anlamlıdır.

Bunu kabul etmek ülkenin bölünmesine giden yolun önünü açmaktır. Sevr anlaşmasının 62 ve 64. Maddelerindeki yerel özerkliktir. Bunu bir adım sonrası da bağımsızlıktır.

AKP ve Tayyip Erdoğan için Başkanlığa giden yolda anayasal vatandaşlık sorun olarak görünmemektedir. Son zamanlarda, tek vatan, tek bayrak demelerine rağmen, bir taraftan da bölünmenin yolunu açan “Anayasal Vatandaşlıktan ” söz etmektedirler.

Bizim Anayasamızın 66. Maddesindeki “Türk” kelimesi bir ırkın değil, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içersinde yaşayan; dili, ırkı, rengi, cinsiyeti, siyasal düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşların bir araya gelerek oluşturdukları ve herkesi kucaklayan milletin ortak adıdır.

Bundan daha eşitlikçi, yansız, dile, ırka, renge, cinsiyete, siyasal düşünceye, felsefi inanca, din ve mezhebe kör ve çağdaş bir anlayış olabilir mi?

Bu nedenle, ülkenin bölünmesine karşı olan tüm vatandaşlarımızın bu konuda uyanık olmaları gerekmektedir.
AKP, HDP ile, ver Başkanlığı al Anayasal vatandaşlığı ve özerkliği diyerek uzlaşabilir. Buna başka partilerde de mevzilenmiş bölücüler de destek verebilirler, bu nedenle, bu ülkenin tüm aydınları, vatanseverleri bu konuda çok hassas olmalıdırlar.

Oynan oyun temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi kisvesi altında tek adam rejimi ile ülkeyi bölerek, Sevr’i hayata geçirme operasyonudur. BOP da günümüzde bunun ete kemiğe bürünmüş halidir.

Şahin Mengü 

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları