loading
close
SON DAKİKALAR

Merkez Sağ

Merkez Sağ
Tarih: 11.09.2012 - 00:00
Kategori:

Dr. Dursun Kırbaş, ''Yargısız infazlara göz yumuldu''...

Askeri darbelerin en çok zararı merkeze oldu. Merkezdeki partiler bu süreçlerde erozyona uğradılar. Bunda merkezdeki partilerin kendi hatalarınında katkıları olmakla beraber, asıl belirleyici olan darbenin kitlelerde yarattığı psikolojik baskı idi. Etkili olan dezenfarmasyon süreci, 4 kuvveti birleştiren projeler (merkez sağ, merkez sol, radikal sağve sol)le devam etti. Başarılı oldumu? Kısmen oldu.

Merkez sağın erozyana uğramasında kendi hatalarıda etkili oldu.Önce tekelci sermayenin emrinde olmanın getirdiği handikaplara bakalım;

Orta sınıfların talepleri gündeme alınmadı. Küçük burjuvazinin ve işçi sınıfının özgürlük, örgütlenme ve demokratik talepleri yok sayıldı. Demokratik bir rejimin olmazsa olmaz koşulu olan hukukun üstünlüğü tekelci sermayeye peşkeş çekildi.

Yargısız infazlara göz yumuldu. Toplumda radikal sağın (İslamcı ve ırkçı unsurlar tarafından) devamlı gündemde tutulan “ötekileştirme” hareketiyle yeterli mücadele edilmedi. Radikal sağın büyümesi kendi günlük çıkarları için olumlu bulundu. Özellikle İslamcı geçinen sağ, devleti ve merkez sağı truva atı olarak kullandı. Cumhuriyet değerleri olan Misakı milli anlayış, laiklik, cumhuriyetçilik, radikal islamcı sağ tarafından savunulmuyormuş gibi yapıldı. 

Radikal islamcı sağ,merkez sağın hegemonya alanlarında itaatkar bir tavır içinde gelişti, merkez sağın istekleri yapılıyormuş gibi yaptı ve merkez adına örgütleniyormuşcasına toplumsal örgütlenmelere gitti. Gelinen noktada merkez sağın elindeki kaleler birbir radikal islamcı sağın eline geçti. Devlet içinde örgütlendiler kendilerine karşı çıkma potansiyeli olan Türk silahlı kuvvetlerinide (TSK) darbe hatalarından yakalayarak itibarsızlaştırdılar. 

Bu itibarsızlaştırma projesine, sol, liberal desteğini sağlayarak pürüzsüzce hallettiler. Bu proje özgüvenlerini arttırdı, popülist politikalar birbirlerini takip ederek halk desteği sağlamaya çalıştılar. Başarılı oldular. Başarılı oldukça özgüvenleri tavan yaptı. Kendilerini bin yıl iktidarda kalacakmış gibi hissederek bürokratik dönüşüme hız verdiler. Daha önce şikayet ettikleri kurumları kendi emirlerine sokarak kendi amaçları doğrultusunda aynı anti demokratik tarzda kullanmaya devam ettiler.

Merkez sağın günahı neydi? Günü kurtarmak için politika yapmak. Kendisini destekleyen orta sınıfların yok oluşuna göz yummak. 

Demokrasi insan hakları ve ve hukuku yeterince içine sindirememek. Cumhuriyet değerlerini yeteri kadar özümseyememek. Bu konuda titiz olmamak günlük çıkarlar için, islamcı sağa tavizler vermek. Yeni Türkiye platformunun lideri Prof. Dr. Vecdet Öz’ün önündeki en temel sorunlar merkez sağın şimdiye kadar yaptığı hataları görüp, bunları telafi edecek yeni politikalar üretmektir.
 
Bu politikaları üretirken 2012 dünyasının ve Türkiye’nin ihtiyaçlarını görüp, değerlendirerek, yeni açılımlar ortaya koymaktır. Küreselleşme rüzgarının önüne atılmış ülkemizde biran önce durup düşünecek yeni politikalara ihtiyaç vardır. 

Türkiye ve dünyayı iyi okumak gerekir. Ötekileştirilmiş olan unsurların taleplerini doğru değerlendirip, uygun çözümler için “ortak akıl”a ihtiyaç vardır. “ortak akıl” için bu konularda düşünen üreten herkesle istişareyi sürdürecek mekanizmalara ihtiyaç vardır.Hızlı bir şekilde “toplumsal barış”a gidecek yolları açmak gerekir. Merkez sağ da yeni Türkiye platformu oluşumu siyaset açısından çok olumlu bir adım olmakla beraber merkez sağın geçmişteki günahlarının özeleştirisini yaparak yeni bir sentez yapacak enerji sn. Prof. Dr. Vecdet Öz’de var. Demokratik kişiliği gençliği ve enerjisiyle merkez sağa soluk aldıracağı yeni bir çekim merkezi olacağı kesindir. 

Ülkenin iyi düşünen derli toplu çıkışlar ve projeler üreten merkez sağ’a ihtiyacı vardır.Bir sonraki yazımda merkez solu ele alacağım.

Dr. Dursun Kırbaş

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları