loading
close
SON DAKİKALAR

AKP'den alacakların yeniden yapılandırılması teklifi hakkında açıklama

AKP'den alacakların yeniden yapılandırılması teklifi hakkında açıklama
Tarih: 27.01.2023 - 18:23
Kategori: Siyaset

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan taslağa, AKP Grubu'nda milletvekilleri ve ilgili kamu idareleriyle yaptıkları istişareler sonucunda son şeklinin verildiğini anlatan Elitaş, kanun teklifinin, geniş kapsamlı yapılandırma hükümleri ile vergi mevzuatı ve çeşitli kanunlarda olmak üzere iki ana başlıkta düzenlemeler içerdiğini bildirdi.

Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar vatandaşların tüm taleplerini dinlediklerini, ihtiyaç duydukları düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Elitaş, kamuya olan yükümlülükler konusundaki tüm talepleri de titizlikle incelediklerini, ihtiyaçları belirlediklerini ve bu alanda yapılabilecek düzenlemeleri tereddütsüz hayata geçirdiklerini aktardı.

Teklifin en kapsamlı yapılandırma kanunu olduğuna dikkati çeken Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, düzenleyici ve denetleyici kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 sayılı kanun kapsamında Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları gibi ne tür borç olursa olsun yapılandırılarak ödenebilecek."

Gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların da yapılandırma kapsamında olduğuna dikkati çeken Elitaş şunları kaydetti:

"SGK'ye olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası primi, ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zammı, 5510 sayılı kanunun ek geçici 5. maddesi kapsamındaki tarım veya orman işlerinde tazminat hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıktan doğan primler, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.

Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, İl Özel İdarelerine, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, Milli Emlak Müdürlüklerine ödenecek borçları da kapsam içerisine aldık. Belediyelere ödenmesi gereken emlak vergisi başta olmak üzere tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları bu kapsam içerisinde. Belediye gelirleri kanunu kapsamında belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin tahsil ettiği idari para cezaları, su, atık su, katı atık ücretleri ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin sahip olduğu taşınmazlar ile bu taşınmazlarla yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları, kira ve irtifak hakkı bedelleri, kaynak sularının kira bedeli yapılandırma kapsamında ödenebilecek. Büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanunu'na göre aldığı katı atık ücret alacakları ile bunlara bağlı ferileriyle su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile harcamalara katılım payını da kanun kapsamına almış bulunuyoruz. 31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilmiş oluyor."

AKP Grup Başkanvekili Elitaş, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracağını ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitler halinde ödeyebileceğini söyledi.

Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinin mayısta başlayacağını ifade eden Elitaş, "Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit süresi isteğini de yerine getiriyoruz. Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek. Bugüne kadar yapılandırmalarımızda 36 ay şeklindeydi." dedi.

Elitaş, teklifle, sürücülerin ceza puanlarının belirli şartlarda silinmek suretiyle kişilerin tekrar ehliyet almalarının sağlandığını belirterek "Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz. 2,5 milyona yakın vatandaşımız ehliyetinin belirli bir süre ile alıkonulması işlemi de bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik cezalarının puanlarını silmiş oluyoruz." diye konuştu.

Öğrenim kredi borçlarıyla ilgili de düzenleme yapıldığını aktaran Elitaş şöyle bilgi paylaştı:

"Öğrenim kredisindeki sildiğimiz borçların tamamı 27 milyar liraydı. Bu düzenleme yapılırken vergi dairelerine takipli olan borçlardaki endeks tutarlarını ve bunlara isabet eden gecikme zamlarını da sildik. Şimdi de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'na geçici bir madde ekliyoruz. Geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunanların asıllarını vade tarihleriyle son değişiklikleri yaptığımız 7420 sayılı kanunun yayım tarihi olan 9 Kasım 2022 tarihi dahil olmak üzere gecikme zammı, yurt içi ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacakları da siliyoruz."

Elitaş, teklifle, vazgeçilen alacak miktarının ne kadar olduğunun sorulması üzerine, "Tüm borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru olması durumunda 361,8 milyar liranın borç yapılandırması kapsamında olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yaklaşık 196 milyar lirası alacak aslı. Toplam donuk alacaklar diye ifade edeceğimiz 700 milyar lira toplam alacaklar var. Bunun 300 milyar liralık kısmı donuk alacaklar." dedi.

Teklifin, 14 milyon borçluyu ilgilendirdiğini kaydeden Elitaş, 2 bin liranın altındaki borçları sildiklerini, bu şekilde 7 milyon 691 bin 666 kişinin borcu bulunduğunu bildirdi.

Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gece yarısı hiç kimsenin haberi olmadan başörtüsü meselesine ilişkin verdiği kanun teklifinin uygun olmadığını, bunun anayasa değişikliğiyle olması gerektiğini belirttiklerini anımsattı.

Yaşanan süreçte İYİ Parti'nin, "Bizim önergemiz olmazsa olmaz." şeklinde bir tutum içine girdiğini, bu noktada İYİ Parti içerisinde büyük bir ikilemin olduğunu gözlemlediklerini aktaran Elitaş şöyle konuştu:

"Bu ikilemi ortadan kaldırabilmek için altılı masa diye ifade edilen grubun toplantısının sonucunda bir deklarasyon yazma imkanı ortaya çıkmış. Getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifinde 'başı açık olan ve başı örtük kadın' ifadesine, zihinlerde ortaya çıkabilecek herhangi bir istifhamı ortadan kaldırabilmek amacıyla özellikle yer verdik. Ama anlaşılan altılı masa bundan vazgeçmiş. CHP ve İYİ Parti yöneticilerini bir tarafa bırakıyorum fakat Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu anlaşılan Milli Görüş gömleğini çıkarmış. Rahmetli Özal'ın söylediği gibi sol amigoların yoluna girmiş. İnşallah biz bu anayasa değişikliği teklifini komisyonlarda görüşmeye devam edeceğiz. Genel Kurul gündemine getireceğiz. Gizli oylamayla yapılacak bir iş ve artık arkadaşlarımızın vicdanına kalmış. Şeytanın avukatlığını yapmaya çalışırken şeytanın aklına dahi gelmeyecek fikirleri ileri sürmek de enteresan bir iş. Altılı masa dünkü deklarasyon çerçevesinde kapıyı kapatmış gibi görünüyor. "

Elitaş, bazı ülkelerde İslam'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ahlaksız saldırıların olduğuna, bu saldırıların tüm insanlığı üzdüğüne işaret etti.

Bir inancın kutsal kitabıyla ilgili yapılan hakareti hiçbir şekilde uygun bulmadıklarını ve yapılanları şiddetle kınadıklarını vurgulayan Elitaş, İYİ Partili bir yöneticinin, "Erdoğan'ı kazandırmak için yurt dışında dinimizle ilgili provokasyonlar yapılıyor." şeklinde ifadeler kullandığını anımsattı.

Bu ifadeleri nasıl değerlendirmek gerektiğini bilmediğini dile getiren Elitaş, "Bu ifadeleri kullanan kişileri milletimize ve Türk doktorlarına havale ediyorum." ifadesini kullandı.

Elitaş, EYT'yle ilgili hazırlanan kanun teklifi metninin çalışmalarını bitirdiklerini, şubatta düzenlemenin hayata geçeceğini bildirdi.

Müracaat eden kişilerin, müracaat tarihinden itibaren takip eden ay içerisinde maaşlarını almasının söz konusu olacağını vurgulayan Elitaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız EYT ile ilgili ne açıkladıysa o. Başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Yaşta kısıt yok.' ifadesiyle ilgili açıklamalar çerçevesinde bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Kanun teklifi 3'ü esas 2'si yürütme ve yürürlük olmak üzere 5 madde. Biliyorsunuz Bağ-Kur'da prim ödeme gün sayısı var. SSK kapsamında olanlar ise kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl süreyle sigorta kapsamı içerisinde bulunması gerekiyor. Kanun metninde ne ileriye gidiş ne geriye gönüş var. Bu çıkacak, dönüşü olmayan bir yoldayız. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çerçevesinde devam ediyoruz. "

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihine yönelik açıklamaları ve altılı masanın yayımladığı deklarasyona bakıldığında korkunun dağları sardığını söyledi.

Millet İttifakı milletvekillerinin, görüşlerini açık ve net şekilde ifade etme kabiliyetlerinin de olmadığını söyleyen Elitaş sözlerini şöyle tamamladı:

"Anlaşılan vatandaşımızın son bir yıldır Cumhur İttifakı'na büyük teveccühünün ortaya çıkması ve altılı masanın; 'Masanın ayaklarını nasıl kaydırabiliriz.' mücadeleleri sonucunda bir aşağı gidişi görünce sayın Erdoğan'ın rakip olmasından korkuyorlar. Anlaşılan korku dağları sarmış. Sayın Erdoğan'la sandıkta yarışmaktan, sandıkta güreşmekten ve milletin huzuruna çıkmaktan korktuklarından dolayı zihinlerde bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Millet İttifakı'nın adayını 26 Ocak'ta bekliyordunuz, şimdi herhalde 12 Şubat tarihine gelmiş. Biraz iddialı olabilir ama sanıyorum marttan önce verebilmeleri mümkün değil.

Şu anda müthiş bir pazarlık var, hani meşhur at pazarlığı hikayesi vardır ya olağanüstü bir pazarlık var. Güneş Moteli pazarlığı var. Anlaşılan o ki sayın Kılıçdaroğlu aday ama sayın Kılıçdaroğlu'nu cendere içine almışlar. Herkes bir şey koparmaya uğraşıyor, herkes bir şey istiyor. Ne zamana kadar? Yani cehennem azabı çektirip Çin işkencesini bittiği gün. Yani cumhurbaşkanı adaylığını bildirilme tarihinin son gün olduğunu düşünüyorum."

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları