loading
close
SON DAKİKALAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre: Parti programımız yeniliyor, bunu yaparken üyelerimizin sürece aktif katılımını hedefliyoruz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre: Parti programımız yeniliyor, bunu yaparken üyelerimizin sürece aktif katılımını hedefliyoruz!
Tarih: 07.08.2023 - 15:39
Kategori: Siyaset

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin koordinatörlüğünde hazırlanacak yeni program için bilgilendirme mesajıyla üyelere program çağrı metni gönderildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Yüzyıl sonra yeniden Türkiye’nin tarihsel hedefini ortaya koyma göreviyle karşı karşıyayız. Bu kapsamda 2008 yılında kabul ettiğimiz parti programımızı yeniliyor, bunu yaparken üyelerimizin sürece aktif katılımını hedefliyoruz. Yeni parti programımız hakkında görüş ve önerilerini belirtmek isteyen bütün üyelerimizi program.chp.org.tr adresine bekliyoruz.” dedi.

PROGRAM ÇAĞRISI

Covid-19 sonrası dönem bir çoklu krizler çağına girdiğimizi gösteriyor. Salgınlar, ekolojik felaketler, ekonomik sorunlar, gıda krizi ve savaşlar dünyamızı sarsıyor. Dünyadaki değişimler yepyeni ve daha karmaşık nitelikler kazanıyor. Bilim ve teknoloji olağanüstü potansiyelleri ve ciddi tehlikeleriyle sürükleyici bir güç olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda yapay zeka hem birçok mesleği ortadan kaldıracak yıkıcı etkisiyle hem de başta sağlık olmak üzere insanlığa fırsatlar sunduğu alanlardaki yapıcı etkisiyle geleceği daha da öngörülemez kılıyor. Uluslararası politikanın güç dengeleri değişiyor ve dünya ölçeğinde ülkelerarası bağlantılar yeni bir karaktere bürünüyor. Küresel ısınma ve iklim krizi gibi ciddi tehlikeler dünya çapında ortak önlemler gerektiriyor. Dünyadaki ekonomik kapasite yükselirken birçok ülke için rekabet gücünü korumak güçleşiyor. Eşitsizlikler artıyor ve yeni eşitsizlik alanları ortaya çıkıyor. Bütün bu gelişmelerle birlikte demokrasi de otokrasi karşısında daha kırılgan hale geliyor.

Yüz yıl önce Atatürk’ün olağanüstü vizyonu Türkiye’ye en ileri uygarlık düzeyine ulaşmayı hedef göstermişti. Bu vizyon Cumhuriyet’in kuruluş döneminden bugüne eğitim, bilim, sanayi, laiklik, demokrasi, kadın hakları, barış gibi birçok kilit alana yansımıştır. CHP fikriyatının özünü oluşturan ilke ve değerlerin Türkiye ve dünya açısından ne kadar önemli olduğu bugün daha da açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Partimiz kurulduğu günden bugüne bu ilke ve değerlerin savunulması ve geliştirilmesi kavgasında toplumsal tabanı, örgütü ve liderliğiyle başarı oranı dönemlere göre değişse de özverili çabalar harcamış, büyük uğraşlar vermiştir. Bugün Türkiye ekonomik ve sosyal gelişme dahil birçok alanda yüksek bir kapasiteye sahiptir. Partimiz, yüz yıl sonra yeniden Türkiye’nin tarihsel hedefine nasıl ulaşacağını ortaya koyma göreviyle karşı karşıyadır. Bu görev var olan dünya koşulları, ülkemizin özellikleri ve vatandaşlarımızın somut ihtiyaçları ışığında gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede temel politika ve tercihlerin net ve somut bir biçimde ortaya konduğu ve partimizin iktidar stratejisi ve vizyonunun açıklandığı yeni bir parti programı hazırlanması yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde önem kazanmış durumdadır. Bu süreç aynı zamanda sosyal demokrasinin temel alanlardaki politikalarının Türkiye’deki koşullarda yeniden üretilmesi anlamını da taşıyacaktır.

Bu politikaların ülkemizde üretilmesini daha da kritik kılan faktörlerden biri Türkiye’de laikliği de tehdit eden otokratik bir tek adam rejiminin yerleşmesi sürecidir. Bu koşullarda demokrasiyi, adaleti, kurallılığı, rasyonelliği, eğitimi, bilimi, eşitliği, her alanda kadın haklarını, ileri ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeyle dünyada güçlü bir rekabet gücüne ulaşmayı, en ileri AB ve dünya normlarına erişmeyi, genç kuşakların geleceğini güvence altına almayı, yerel yönetimlerin olanaklarını artırmayı, kültür ve sanatı güçlü bir biçimde geliştirmeyi ve diğer kritik hedefleri gerçekleştirmek daha da ileri, etkili, kapsayıcı çabalar gerektirmektedir.

Cumhuriyet’in kuruluşunda temel bir rol oynamış olan CHP, bugünkü dünya ve Türkiye koşullarında demokrasi, eşitlik, özgürleşme, katılımcılık, bilime dayalı ilerleme dahil ortaya çıkan kritik alanlarda öncülük yapmasını sağlayacak yeni bir program hazırlamak ihtiyacı ile karşı karşıyadır. Bu niteliğiyle bu program iktidara giden yolun referans metni ve vizyon belgesi olacaktır.

Bu program, felsefesine ve hedefine uygun olarak, katılımcı bir biçimde hazırlanacaktır. Katılımcı anlayışın gereği olarak vatandaşlarımızın ve partililerimizin aşağıdaki sorulara verecekleri yanıtlar program çalışmalarımızın başlangıcı olacak ve ilerleyen döneme rehberlik edecektir.

Sorular

  • CHP’nin yüz yıllık tarihi ve Türk siyasi hayatındaki yeri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
  • CHP Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede nasıl bir rol oynamalıdır?
  • CHP’nin programına yön vermesi gerektiğini düşündüğünüz ana prensip ve temel değerler nelerdir? Bir ya da birden fazla yanıt yazabilirsiniz.
  • Türkiye’nin öncelikli olduğunu düşündüğünüz üç sorununu yazınız? Bu sorunların çözümü için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini kısaca açıklayınız.
  • CHP’nin politikalarını uygulaması ve ilkelerini hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkındaki görüşlerinizi yazınız.
Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları