loading
close
SON DAKİKALAR

Cide Belediyesi'nin 2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü Atay Sözer'in oldu

Cide Belediyesi'nin 2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü Atay Sözer'in oldu
Tarih: 26.06.2021 - 16:05
Kategori: Kültür & Sanat

Cide Belediyesi tarafından toplumcu gerçekçi edebiyatı yaşatmak ve yeni yazarlar/yapıtlar kazandırmak amacıyla, Türk edebiyatının çınarı Rıfat Ilgaz adına düzenlenen roman yarışması sonuçlandı. Yarışmada Homur yazarlarından Atay Sözer’in “Dünyanın En Kötü Avukatı” adlı romanını birincilik ödülüne...

Cide Belediyesi Rıfat Ilgaz adına roman yarışması düzenledi. 20 Nisan’da başvurusu sona eren yarışmaya 68 roman dosyası katıldı. Seçici Kurul, uzun soluklu bir çalışma sonucunda Homur yazarlarından Atay Sözer’in “Dünyanın En Kötü Avukatı” adlı romanını birincilik ödülüne layık gördü.

Feyza Hepçilingirler, Eren Aysan, Öner Yağcı, Mehmet Saydır ve Hidayet Karakuş'tan oluşan seçici kurul, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Haziran Cuma günü online olarak yaptığı toplantı sonrasında “Dünyanın En Kötü Avukatı” romanının günümüzün ülkeyle ilgili önemli bir sorunsalını, dinsel örgütlenmenin tırmandığı yerleri, vardığı boyutu işlemesi; sağlam bir kurguyla örüntüsünde kadın sorununa değinmesi, alaysamalı bir dil kullanarak gerçekçi bir anlatımla romanlaştırması açısından 2021 Rıfat Ilgaz Ödülü'ne değer görüldüğünü açıkladı.

Ödül Töreni 9-11 Temmuz’da düzenlenecek olan Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Festivali’nde yapılacak.

ATAY SÖZER KİMDİR?

12 Tem­muz 1959 yı­lın­da İstan­bul’da doğdu. MSÜ Si­ne­ma-Tv Bö­lü­mün­den mezun oldu. Si­ne­ma­da yö­net­men yar­dım­cı­lı­ğı yaptı, çe­şit­li si­ne­ma ve Tv di­zi­si­nin se­nar­yo­su­nu yazdı. Cum­hu­ri­yet, Ev­ren­sel, Gır­gır, Öteki İstan­bul gibi ya­yın­lar­da mizah ya­zar­lı­ğı ve ka­ri­ka­tü­rist­lik yaptı. “Mo­bi­dik” çocuk der­gi­sin­de ya­zı­lar yazdı.

Ar­ka­daş­la­rıy­la Homur Mizah Grubu’nu kurdu, bu çatı al­tın­da Homur, Ho­mur­cuk, ve Kır­mı­zı Metal Ka­rın­ca çocuk der­gi­le­ri­nin edi­tör­lü­ğü­nü yaptı. “İstan­bul Ger­çe­ği” in­ter­net ga­ze­te­si ya­zar­la­rın­dan­dır.

Kirpi (Sulhi Dölek’in ro­ma­nın­dan uyar­la­ma), İçim­de­ki İnsan (İrfan Yal­çın’ın Fa­re­yi Öl­dür­mek ro­ma­nın­dan uyar­la­ma) si­ne­ma film­le­riy­le Ku­run­tu Aile­si, Ben Ol­say­dım, Biz Bize Ben­ze­riz, Dünya Hali, Ze­ki-Me­tin­ce, Has­ta­ne, Ay­şe­cik, Çiçek Taksi, Ah Polis Olsam gibi Tv di­zi­le­ri­nin se­nar­yo­la­rı­nı yazdı.

Bir Kap­lum­ba­ğa­nın Ha­ya­tı, Elden Ele İstan­bul ve Kitap Kaç­kın­la­rı se­nar­yo­la­rıy­la Kül­tür Ba­kan­lı­ğın­dan yazım ve yapım des­tek­le­ri aldı.

Ya­yın­lan­mış Ki­tap­la­rı:
Gül­la­bi­ci
Laz Gü­ver­cin
Dam­dan Düşen Baş­ba­kan
Ka­fa­daş­lar (Çocuk Ki­ta­bı)
Da­lın­dan Düş­me­yen Yap­rak (Çocuk Ki­ta­bı)
Kitap Kaç­kın­la­rı 1-Gü­zel Atlar Ül­ke­si (Çocuk Ki­ta­bı)
Kitap Kaç­kın­la­rı 2- Söy­len­ce De­dek­tif­le­ri (Çocuk Ki­ta­bı)
Kitap Kaç­kın­la­rı 3-Düş­ler Ki­ta­bı­nın Şif­re­si
Dün­ya­yı Kur­ta­ran Arı (Çocuk Ki­ta­bı)
Ben Sizin Bil­di­ği­niz Sı­nav­lar­dan De­ği­lim (Çocuk Ki­ta­bı)

Ödül­le­ri:
İnkı­lâp Ya­yı­ne­vi “Aziz Nesin Gül­me­ce Öy­kü­sü” ödü­lü- “Gül­la­bi­ci” adlı ki­ta­bıy­la 1996
Ak­şe­hir Nas­red­din Hoca Gül­me­ce Öy­kü­sü Ya­rış­ma­sı “Ba­şa­rı Ödülü” – 1996
Çağ­daş Ya­şa­mı Des­tek­le­me Der­ne­ği, Rıfat Ilgaz Gül­me­ce Ya­rış­ma­sı Özen­dir­me Ödülü” 1997
Çocuk Hak­la­rı Ka­ri­ka­tür ya­rış­ma­sı Ba­şa­rı Ödülü, 1978
Abdi İpekçi Ka­ri­ka­tür ya­rış­ma­sı, ikin­ci­lik ödülü; 1984
Ak­şe­hir Nas­red­din Hoca Öykü Ya­rış­ma­sı 2.Ödülü 2007
19.​Nehar Tüb­lek Ka­ri­ka­tür Ya­rış­ma­sı-Bi­rin­ci­lik Ödülü
23.​Adana Film Fes­ti­va­li, Se­nar­yo Ya­rış­ma­sı “Allah’ın Adamı” se­nar­yo­suy­la Mu­zaf­fer İzgü Ödülü
2021 Rıfat Ilgaz Roman Ödülü, Dünyanın En Kötü Avukatı

Kaynak : homur.blogspot.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları