loading
close
SON DAKİKALAR

Dünya Madenciler Günü; Bugünümüzü ve yarınımızı güvence altına alacak ücretler hakkımız!

Dünya Madenciler Günü; Bugünümüzü ve yarınımızı güvence altına alacak ücretler hakkımız!
Tarih: 04.12.2022 - 00:43
Kategori: Gündem

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, "Mühendis asgari ücreti, sosyal güvenlik hakkıdır" diyerek belirlediği Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi’nin uygulanması için bir imza kampanyası başlattı.

BUGÜNÜMÜZÜ VE YARINIMIZI GÜVENCE ALTINA ALACAK ÜCRETLER HAKKIMIZ

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASININ BELİRLEDİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ!

Günümüzde pek çok maden ve cevher hazırlama mühendisi şantiye hayatı içerisinde sosyal olanaklardan mahrum bir şekilde çalışıp, büyük mesleki sorumluklar yüklenirken; emeklerinin karşılığı olarak düşük ücret, uzun çalışma saatleri ve SGK priminin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması gibi güvencesiz çalışma koşulları ile karşı karşıya bırakılmaktadırlar. İçinden geçtiğimiz ekonomik kriz, yüksek enflasyon, kira artışları ve hayat pahalılığı karşısında çalışan kesimlerin ücretleri gibi maden mühendislerinin ücretleri de her geçen gün erimekte,  Oda Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması artık ihtiyaçtan ziyade zaruret hali oluşturmaktadır.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Mühendis Asgari Ücretini Belirleme Yetkisine Sahiptir!

Odamız, Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kuruluşu niteliğindeki bir meslek örgütüdür. Mühendislik ve Mimarlık Hakkındaki Kanun, 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve Oda Ana Yönetmeliklerinde yer alan hükümler çerçevesinde Odamızın Mühendis Asgari Ücreti belirleme yetkisi vardır. Bu yetkinin dayanakları:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 135. Maddesinde;

• “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleridir.”

6235 Sayılı TMMOB Kanununun 2. Maddesinin b fıkrasında;

• “Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak,”

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6. maddesinin b, ı, k, ve l fıkralarında;

• “Maden mühendisliği mesleğinin gelişmesi, üyelerinin hak ve yetkilerinin sağlanması, meslek onurunun korunması için gerekli çalışmaları yapmak,

•  Üyelerinin iş ve sosyal güvenliklerini sağlayıcı etkinlik ve girişimlerde bulunmak,

• Maden mühendisliği hizmetleri ile ilgili asgari ücretleri belirlemek, tip sözleşmeleri oluşturmak ve belirlenen asgari ücretler doğrultusunda faaliyet gösterilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak,

• Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek,”

biçiminde tanımlanmıştır.

Mühendis asgari ücreti, sosyal güvenlik hakkıdır ve bu yasal çerçeve içerisinde Odamızın belirlediği Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi’nin uygulanması için

  1. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (MAPEG), yaptığı tüm işlemlerde “Oda Vizesi” istemesini, bu yolla maden mühendisi ücretlerinin “Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi”ne uygunluğunu denetleyerek, asgari ücret tarifesine uyan dosyaları kabul etmesini,
     
  2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), maden ve cevher hazırlama mühendisi ücretlerinin “Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Asgari Ücret Tarifesi”ne göre ödenip ödenmediğinin denetlemesini, uyulmaması durumunda yaptırım uygulamasını

Talep ediyoruz. Saygılarımızla.

Kaynak : wwww.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları