loading
close
SON DAKİKALAR

Atatürk Havalimanı için acil dava

Çiğdem Toker
Tarih: 25.05.2022
Kaynak: Çiğdem Toker - Sözcü

Çiğdem Toker; Mimarlar Odası'nın açtığı davada, TOKİ'nin 29 Nisan'da pazarlık usulüyle yaptığı Millet Bahçesi ihalesinin imar planlarına aykırı olduğu belirtiliyor. Atatürk Havalimanı sahasının, imar planlarında halen havalimanı olarak göründüğü ve bunun değiştirilmediği vurgulanıyor.

İstanbul Havalimanı'na feda edilerek kapatılan, TOKİ'nin Millet Bahçesi yapması için 2.1 milyar TL teklif bedeli üzerinden sözleşme imzaladığı Yapı ve Yapı Şirketi'ne ait iş makineleriyle pisti kırılmaya başlanan Atatürk Havalimanı ihalesi, yargıya taşındı.

TMMOB Mimarlar Odası, yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Dava dilekçesinin üstünde “İdarenin  İlk Savunması Beklenmeksizin Yürütmenin Durdurulması Taleplidir” ibaresi dikkat çekiyor.

İMAR PLANINA AYKIRI

Mimarlar Odası'nın açtığı davada, TOKİ'nin 29 Nisan'da pazarlık usulüyle yaptığı Millet Bahçesi ihalesinin imar planlarına aykırı olduğu belirtiliyor. Atatürk Havalimanı sahasının, imar planlarında halen havalimanı olarak göründüğü ve bunun değiştirilmediği vurgulanıyor.

Yasaya göre, yürütmeyi durdurma kararı verilebilmesi için iki koşulun bir arada bulunması gerekiyor:

– İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması.

– İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması. Bu iki koşul bir arada mevcutsa, mahkeme davalı idarenin savunmasını alarak yürütmenin durdurulması kararı verebiliyor. Ancak, davaya konu olan işlem, “uygulamakla etkisi tükenecek” nitelikteyse, savunma alınmadan da yürütmeyi durdurma kararı alınması hukuken mümkün.

KAMU YATIRIMI KULLANILAMAYACAK

Mimarlar Odası, dava dilekçesinde bu konuya mercek tutuyor: Atatürk Havalimanı'nın kamuoyu önünde gerçekleşen pist kırma kastedilerek bu yolla, kamu yatırımının kullanılamaz hale geleceği vurgulanıyor. Tam da bu nedenle idarenin savunmasının alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talep ediliyor. (Dilekçede, ihaleyi bu köşeden kamuoyuna duyurduğumuz 9 Mayıs 2022 tarihli yazıma atıfta bulunuluyor.)

TOKİ'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ihalesinin mevzuata aykırı bir biçimde kamuya duyurulmadığının da altı çiziliyor dilekçede. Teknik verilerin bu sebeple detaylarıyla mahkemeye sunulamadığı kayda geçirilerek, ihaleye ilişkin dosyanın TOKİ tarafından mahkemeye sunulması isteniyor.

“MİLLET BAHÇELERİ REHBERİ” NE DİYOR?

TOKİ ihalesinin yasaya, kamu yararına şehircilik, planlama ilkelerine neden aykırı olduğu analiz edilirken şu ifade dikkat çekiyor:

“Atatürk Havalimanı sahası, yürürlükte bulunan imar planları uyarınca hâlâ havalimanı fonksiyonunu haizdir.” Bu tespite kanıt olarak da Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği esas alınarak hazırlanmış olan “Millet Bahçeleri Rehberi” gösteriliyor. 2020 Mayıs tarihli Millet Bahçeleri Rehberi'nin 28. sayfasında şöyle deniliyor:

“Millet Bahçesi yapımı öngörülen alanda ele alınması gereken bir diğer husus da alanın imar durumudur. Millet Bahçesi yapılması düşünülen alanın park, rekreasyon, mesire, ağaçlandırılacak alan gibi kullanımları içermesi, Millet Bahçesi kullanımına uygun hale getirilmesi, kent bütününde yeşil akslar oluşturması ve diğer alanlarla birlikte kent ekolojisini desteklemesi önemlidir. Bu doğrultuda, Millet Bahçesi (MB) gösteriminde imar planında gerekli değişiklikler yapılmalıdır.”

★★★

Kendi ilan ettiği kurallarla kendini bağlı saymayan bir kamu idaresinden bahsediyoruz. “Bu da bir şey mi” demeyin. Bu iktidarın işlediği sayısız “kent suçu”na karşı duran, Gezi davasında haksız hukuksuz hapis cezalarına mahkum edilen isimler, cezaevinde hepimiz adına bedel ödüyor. Onlar bu bedeli öderken, bu ülkenin geleceğine dair umudu koşullar zorlu olsa da korumak zorundayız.

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları