loading
close
SON DAKİKALAR

Kültür Bakanlığı unutulan yazarları gün yüzüne çıkardı

Kültür Bakanlığı unutulan yazarları gün yüzüne çıkardı
Tarih: 02.09.2011 - 11:25
Kategori: Kültür & Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı,'Anma ve Armağan Kitapları Dizisi'' ile Türk düşünür, sanatçı, yazar ve şairleri tanıtan birçok esere imza attı.

Bakanlık, Türk edebiyatına, kültürüne eserleriyle katkıda bulunmuş değerli yazar, şair, tarihçi, siyasetçi ve bilim adamlarını ölüm ve doğum yıl dönümlerinde anmak amacıyla yola çıktığı projeyle, hayatını kaybetmiş önemli Türk edebiyatçılarının yaşamlarından yapıtlarına ve anılarına kadar birçok bilginin sunulduğu eserleri okuyucuyla buluşturdu.  

''Anma ve Armağan Kitapları Dizisi'' kapsamında dört yılda Yahya Kemal Beyatlı, Kaşgarlı Mahmut, İdris Küçükömer, Necip Fazıl Kısakürek, Tarık Buğra, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cengiz Aytmatov, Katip Çelebi, Nurettin Topçu, Attila İlhan, Sabri Fehmi Ülgener, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Leyla Gencer ve Fethi Naci eserlerini edebiyata kazandıran Bakanlık, geçen yıl da Abdülkadir Karahan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Yaşar Nabi Nayır, Semiha Berksoy, Sezai Karakoç ve Osman Hamdi Bey'e ilişkin eserler sundu.

Yetmiş yıla yakın bir zaman edebiyat, tarih, din, politika, felsefe ve sosyal bilimlerin diğer alanlarında düşünceleri ve araştırmalarıyla önemli hizmetlerde bulunan Abdülkadir Karahan'ın anısına hazırlanan kitapta, yazarı yakından tanıyanların duygu, düşünce ve hatıralarıyla, onun meslektaşları ve öğrencilerinin değerlendirmeleri yer alıyor. Yapıtın son bölümünde yer alan ''Karahan Bibliyografyası'' yazarın ve döneminin kültür, sanat, edebiyat, felsefe ve toplumu hakkında çalışma yapacak araştırmacılar için önemli bir kaynakça niteliği taşıyor. 

-BİR ÖMRE NELERİ SIĞDIRAN ATTİLA İLHAN-

Geçen yıl 2. baskısıyla okuyucuyla buluşan ''Attila İlhan'' kitabı Türk edebiyatının son altmış yılında sürekli yazan, kendini yenileyen, araştıran ve kurgulayan, tartışmaların odağında yer alan şairin anısına hazırlandı. Attila İlhan'ın şiirleri, romanları, gazeteciliği, sinemacılığı, senaryo yazarlığı ile Türk insanına, sanatçısına, düşünce adamına bir insanın neler yapabileceğini ve bir ömre neleri sığdırabileceğini gözler önüne seren anma-armağan kitabı 2005'te vefat eden sanatçının eserlerini kapsamlı bir tarzda inceleyen, sorgulayan ve değerlendiren yazılar içeriyor. 

Kitabın ilk bölümü, sanatçının yakın çevresinin kaleme aldığı, onun kişisel özelliklerini anlatan hatıra mahiyetinde yazılardan oluşuyor. İkinci bölümünde şairin şiirleri ve Türk edebiyatındaki yerinin irdelendiği kitabın üçüncü bölümünde ise romanları ve bunların bilimsel değerlendirilmeleri yer alıyor. Attila İlhan'ı bütün eserleriyle değerlendiren araştırmaların da yer aldığı çalışmada, onun eleştirmenlik, hikaye yazarlığı ve dergicilik gibi yönleri de okuyucuya sunuluyor.

Her iki dünya savaşının deneyimlerini yaşamış bir sanatkar, düşünür ve akademisyen olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok yönlü kişiliği, ''Ahmet Hamdi Tanpınar'' adlı kitapla ortaya konuyor. 

Öykü, roman, deneme, monografi, yazın eleştirisi ve tarihi alanlarında yapıtlar kaleme alan Tanpınar'a armağan edilen eserde, sanatçının şairliği, şiir hakkındaki düşünceleri, öykü ve romancılığı, edebiyat tarihçiliği, Batılı sanatçılarla ilişkisi, Yahya Kemal'le olan dostluğu, İstanbul, Bursa ve Paris'e bakışı, dili ve üslubu eserlerinde yer alan birtakım temalar etrafında işleniyor. 

-EVRENSEL ŞAİR NAZIM HİKMET-

''İstanbul Şairi Nazım Hikmet Hoş Geldin'' adlı kitap bakanlık tarafından ''İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'' kapsamında yayımlandı. Türkiye'nin yetiştirdiği seçkin ve evrensel şairi anlatan kitapta, birbirinden değerli yazarların çalışmalarıyla Nazım Hikmet'in şiirinin geçirdiği evreler, onun Türk ve dünya edebiyatındaki yeri, Türk şiirine etkisi, halkın gündelik dilini kullanımı ve sadeliğinin temelleri anlatılıyor.

Nazım Hikmet'in siyasi görüşleri ve mücadelesi nedeniyle yaşamının uzunca bir bölümünü hapishanelerde geçirmek zorunda bırakılmasına karşın halkından, ülkesinden hiç kopmamasının nedenleri de kitapta ele alınıyor.

''Kemal Tahir 100 Yaşında'' adlı eser, Türk romanının ve Türk toplum düşüncesinin en özgün temsilcilerinden olan Kemal Tahir'in doğumunun 100. yılında onun anısına hazırlandı.  

Kitap, günümüz ve geleceğin, romanları ve tarih notlarında Türk toplumuna yön veren temel olayları dünya tarihi ve sorunlarıyla birlikte ele alarak değerlendiren yazardan yararlanması amacıyla edebiyata kazandırıldı.

-NECİP FAZIL KISAKÜREK-

Necip Fazıl Kısakürek'in 3. baskısıyla geçen yıl okuyucuyla buluşan eser, Cumhuriyetin kuruluşuna ve Türk toplumunun yeniden inşasına şahit olan, ömrünü idealleri uğruna vakfetmiş bir düşünür ve şair olan Necip Fazıl Kısakürek'in meşakkatli ömrünü gözler önüne seriyor. 

Kitapta, Necip Fazıl'ın ideal bir gençlik yetiştirmek için ömrünü adayan bir fikir ve aksiyon adamı olduğuna vurgu yapılan kitapta, hakkında açılan davalarda sadece 'yazdıklarından' dolayı yüzlerce yıl hapis istenen sanatçının şairliği, hatipliği, hikayeciliği, tiyatro ve biyografi yazarlığı, gazeteciliği, tarihçiliği, düşünür olarak, sinema için senaryo çalışmaları ve din konusundaki çeşitli yapıtlarıyla benzerlerine az rastlanan çok yönlü kişiliği birbirinden değerli yazılarla ele alınıyor.

-BİR BİLGİ MEŞALESİ CEMİL MERİÇ-

Türk düşünce dünyasının yorulmak bilmeden üreten işçisi Cemil Meriç'i anlatan ve 3. kez basılan ''Cemil Meriç''in editörlüğünü Murat Yılmaz yaptı. 

Okura yalnızca düşünmenin uçsuz bucaksız verimliliğini göstermekle kalmayan, hem Doğu'yu hem de Batı'yı anlamada diyaloğun önemini öğreten entelektüel merakını her daim zinde tutmayı başaran Cemil Meriç'i her yönüyle tanımaya imkan veren eserde, yazarın yakın dostlarının, değerli yazar ve akademisyenlerin kaleminden onun hayatı, düşünceleri, sohbetleri, eserleri, şiirleri, izlenimleri, duyguları ve kendini anlamak için verdiği düşünsel mücadelesi ele alınıyor.

''Yaşar Nabi Nayır ve Varlık Dergisi'' adlı kitapta, ''Türk edebiyatının var olduğunu'' kanıtlamak için yayımlamaya başladığı ve bu yıl 78. yaşını kutlayan ''Varlık Dergisi'' ve kurduğu ''Varlık Yayınları''yla edebiyat tarihinde hak edilmiş bir ün kazanan Nayır'ın şair ve yazarlığını da değerlendiren yazılar ve yapıtlardan örnekler yer alıyor. 

-''ATEŞ KUŞU SEMİHA BERKSOY''-

Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçısı unvanını alan ve Avrupa'da sahneye çıkan ilk Türk primadonnası olan Semiha Berksoy'un doğumunun 100. yılında onun anısına hazırlanan ''Ateş Kuşu Semiha Berksoy''un editörlüğünü Dikmen Gürün yaptı.

Türkiye ve dünya tarihinde kendine özgü bir iz bırakan sanatçıya ait eser, Berksoy'un yaratıcılığının yanı sıra insancıllığını ve mücadeleciliğini metinler ve zengin görseller ile belgeliyor.

Şiirleri, hikayeleri, tiyatroları ve düşünceleriyle Türk edebiyatında kendine özgü bir yer edinen Sezai Karakoç'a armağan edilen ''Sezai Karakoç'' kitabında da Batı ve Doğu medeniyetlerinin maddi ve manevi değerlerini çok iyi bilen yazarın hayatı, şairliği, sanat ve edebiyat görüşü ve düşünce adamı yönü değerli akademisyenler ve yazarlar tarafından kaleme alınıyor.

Türkiye'de modern müzeciliğin temelini atan, Osman Hamdi Bey'in ölümünün yüzüncü yılı münasebetiyle bir başvuru kitabı olarak hazırlanan ''Osman Hamdi Bey Sözlüğü'', Türk müzeciliğinde, arkeolojisinde ve resminde kalıcı eserler bırakan ve kurumsallaşma bakımından kalıcı yapılar kuran sanatçının emek ve düşün dünyasına ait bir çok yönünü irdeliyor.

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları