loading
close
SON DAKİKALAR

Millet İttifakı, Ankara'da Ortak Politikalar Mutabakat Metnini açıkladı

Millet İttifakı, Ankara'da Ortak Politikalar Mutabakat Metnini açıkladı
Tarih: 30.01.2023 - 12:25
Kategori: Siyaset

Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metnini açıkladı. Ortak Mutabakat metni 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan altılı masa liderleri Ankara ATO Congresium'da yarelerini aldı. Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metnini açıkladı.
 
 
 
Ortak Mutabakat metni 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor. 
Millet İttifakı ‘nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni;
1.Hukuk, Adalet ve Yargı
2.Kamu Yönetimi
3.Yolsuzlukla Mücadele
4.Ekonomi ve İstihdam
5.Bilim ve Dijital Dönüşüm
6.Sektörel Politikalar
7.Eğitim ve Öğretim
8.Sosyal Politikalar
9.Dış Politika ve Göç
 
Toplantı öncesinde hazırlanan “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” kitapçığı salondakilere dağıtıldı. 240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300'den fazla somut hedef yer alıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak

"Yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, “Millet İttifakı kuvvetler ayrılığını tesis eden, özgürlükçü, adil parlamenter sistem diyor. Onun için Millet İttifakı etkin, katılımcı yasama, istikrarlı, şeffaf, hesap verir yürütme, bağımsız ve tarafsız yargı diyor. Yasama reformuyla Meclis’in faaliyetlerine çoğulculuğu sağlayacak, yeni bir Meclis iç tüzüğü hazırlayacağız” dedi.

"Torba kanun uygulamasına son vereceğiz"

Öztrak şunları kaydetti:

Kanun yapım süreçlerini demokratikleştireceğiz. Meclis’te istişare ve müzakereyi etkisizleştiren torba kanun uygulamasına son vereceğiz. Milletlerarası sözleşmesinden çekilme yetkisini sadece TBMM’de olmasını anayasal güvence altına alacağız. Meclis’in yürütme organını millet adına denetleme yetkisini güçlendireceğiz.

"Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız"

Bütçe hakkı TBMM’nin devredilmez bir yetkisi ve denetim aracı olacak. Meclis’te Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız. Komisyon başkanı ana muhalefet milletvekilleri arasından seçilecek.

"Cumhurbaşkanı, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak"

Yürütme reformuyla cumhurbaşkanını 7 yıl için sadece bir dönem seçilmesi kuralı getirerek tarafsızlığını güvence altına alacağız. Cumhurbaşkanı, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak."

Başbakanı, bakanları yönetimde etkin hale getireceğiz. OHAL yasasından kaynaklanan tüm işlem ve eylemlerin yargı denetimine tabi olmasını sağlayacağız.

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız"

Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsız yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nu kaldıracağız, yerine Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul kuracağız. Adalet Bakanı ve müsteşarı Hâkimler Kurulu’nda yer almayacak.

Hâkimler idari görevleri bakımından Adalet Bakanlığı’na bağlı olmayacak. Özel yargılama usüllerine ve özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Görevini kötüye kullanarak AYM veya AİHM’in hak ihlali kararına yol açan hâkim ve savcılara neden oldukları tazminat ve zararın rücu edilmesini sağlayacağız. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin titizlikle uygulanması için gerekli tedbirleri alacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız.

Ceza yargılamalarında, duruşma salonlarında iddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız. Kadınlar için adli yardımın ve zorunlu müdafiliğin kapsamını genişleteceğiz.

“AYM üyeliklerine hülle yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz”

AYM üyeliklerine hülle yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz. Seçim ve siyasi partiler mevzuatında millet iradesinin TBMM’ye en geniş, en demokratik biçimde yansımasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.

“Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz”

Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

Basın özgürlüğünü sağlayacağız. İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak ve kişilik haklarını ihlal  etmeyecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

Kamu yönetimini, hukuka uygunluk, şeffaflık, tarafsızlık, liyakat ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları ve ofisleri lağvedeceğiz.

Bakanlıklara düzenleme

Bunların görev ve yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak; Ticaret Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız.

Hazineyi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi, Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlıklarını kuracağız. Bakan yardımcılıklarını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlık sistemini kuracağız. Strateji ve Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. Yerel yönetimler reformunu hayata geçireceğiz. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz.

Seçimle gelenin seçimle gitmesini güvence altına alacağız. Belediyelerin aldığı payları artıracağız  Muhtarlık temel kanununu çıkaracağız. Kamuya personel alımında mülakat uygulamasına son vereceğiz. Liyakat ve eşitlik ilkelerini hâkim kılacağız. Üst düzey görevlerdeki kadın yöneticilerin sayısını artıracağız. Kamu çalışanaları arasında maaş adaletini sağlayacağız. TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nu kuracağız.

Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında yargılama süreçlerini hızlandıracağız, zaman aşımını kaldıracağız. Bu suçlar af kapsamına alınmayacak."
 
İbrahim Çanakcı: "Cumhurbaşkanlığı’nı Çankaya Köşküne taşıyacağız. Beş yılda en az 5 milyon vatandaşımıza yeni iş imkânı yaratacağız. Enflasyonu iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz. Türk lirasına yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız."
 
Feridun Bilgin: “Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız.
Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız."
 
Bülent Şahinalp: "Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız.
Teknopark teşviklerini fiziksel mekândan bağımsız hale getirerek tüm Türkiye’yi teknopark yapacağız."
Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları