loading
close
SON DAKİKALAR

TBMM Genel Kurulunda TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanuna ilişkin değişiklikleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda TOBB  ile Odalar ve Borsalar Kanuna ilişkin değişiklikleri görüşülüyor
Tarih: 26.01.2023 - 17:04
Kategori: Gündem

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 10 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kanun teklifinde sekiz farklı kanunda değişiklik yapıldığını belirterek "Teklifle esnaf ve sanatkar odalarının olağanüstü genel kurul toplantıları hakkında düzenleme yapılmak isteniyor. Olağanüstü genel kurul toplantısı için yeterli üye sayısı mevcutta genel kurul üyelerinin 4'te 1'i iken, bu değişiklikle 5'te 2'ye çıkarılıyor. Bu duruma neden ihtiyaç duyulduğunu anlayamadık. Düzenlemeyle olağanüstü genel kurul çağrısı zorlaşacaktır. Kaldı ki bu da yaşanılan ekonomik krizde zor durumda olan esnaf ve sanatkarların sesinin kısılmasına da sebep olabilecek bir düzenlemedir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, düzenlemeyle esnaf ve sanatkarlar ile meslek kuruluşlarının olağanüstü genel kurul toplantılarında uygulamada yaşanılan sorunlara çözüm getirildiğini belirtti.

Serbest bölgelerin ekonomiye katkısına değinen Başkan, "Serbest bölgeler, hazır altyapı imkanları, muhtelif yatırım ve faaliyet teşvikleriyle 35 yıllık uygulama tecrübesi ışığında ülkemize yatırım çekilmesi ve özellikle ülkemiz ihracatının artırılması noktasında önemli politika araçlarından birisidir. Ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren 19 serbest bölgede 530'u yabancı olmak üzere 2 bin 50 firma faaliyet göstermekte, 90 binin üzerinde çalışana istihdam sağlanmaktadır. 2022 yılı sonu itibarıyla serbest bölgelerin yurt dışına ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında artarak 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise teklifle sekiz farklı kanunda düzenlemeye gidildiğini ancak çok esaslı değişikliklerin söz konusu olmadığını söyledi.

Sermaye sahiplerinin siparişleri üzerine oluşturulan kanunlarla karşı karşıya olduklarını iddia eden Kenanoğlu, "Bu kanun teklifi de böyle bir şey. Milletvekilleri sadece imzacı olarak gözüküyor. Çoğu zaman bu sermaye şirketleri, kanunları yazıyorlar, Bakanlığa veriyorlar. Bakanlık bunu teknik dile çeviriyor ve ondan sonra milletvekillerinin imzasına açılıyor. Sonra da karşımıza geliyor. Kanun yapma yöntemi bu şekilde işliyor. Esasında Meclis noter görevi dışında başka bir şey yapmıyor. Emekçiler, çevreciler bir kanun getirmek istiyorlarsa bunun için muazzam bir mücadele ve bedel ödemek zorunda kalıyor. Her birisi terörist muamelesi görmek zorunda kalıyor. Ancak seslerini böyle duyuruyorlar." diye konuştu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AK Parti'nin yasa yapma tekniği konusunda geleneksel tavrını sürdürdüğünü, Meclis'e getirilen teklifler üzerinde yeterince tartışma yapılamadığını ileri sürdü.

Budak, "Kanun teklifini önce getirin üstünde çalışalım. Bizden iş yapmak istiyorsanız, böyle yaparsınız. Yamalı bohça gibi yasalar çıkartılıyor. Bu kanun teklifinde de elle tutulur hiçbir şey yok. Kanun teklifleri yangından mal kaçırırcasına Meclis gündemine getiriliyor. Komisyonda uyarılarımız oldu. Birkaç konuda düzeltme yapıldı. Sivil toplum örgütlerinin baskısı da oldu. Meclis ve komisyonları böyle gereksiz konularla meşgul etmek yerine EYT ile düzenleme gibi toplumun taleplerini ilgilendiren konuların gelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, AK Parti iktidarlarının eğitimden sağlığa, ekonomiden adalete, savunmadan enerjiye, ulaşımdan teknolojiye, tüm alanlarda yapılan köklü reformlarla Türkiye'yi geleceğe hazırladığını kaydetti. Meclis'teki yasama faaliyetlerine değinen Koçer, "Sürdürdüğü politikalar, Meclis çatısı altında çıkardığımız yasalar, milletimizin desteğiyle gerçekleşen icraatlar ülkemizin ve milletimizin refahını arttırmakta, kalkınmasına vesile olmaktadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birinci bölüm görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 10 maddesi kabul edildi.

Teklife göre, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi'nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak. Bu süre Ticaret Bakanlığınca 6 aya kadar uzatılabilecek.

Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı olan doğal gaz altyapısını kurmak ve işletmek, kamu ve özel kuruluşlardan doğal gazı satın alarak bölge içinde dağıtım ve satışını yapmak işleticinin yetki ve sorumluluğunda olacak. İşleticinin izni olmaksızın doğal gaz ihtiyacı başka bir yerden karşılanamayacak ve bu amaçla münferiden tesis kurulamayacak. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin bölge içi doğal gaz dağıtım ve satışı nedeniyle kullanıcılardan tahsil edilecek bedele ilişkin üst limit, Ticaret Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenecek.

İşleticinin talebi ve bölgede faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketinin kabulü halinde doğal gaz dağıtım şirketleri serbest bölgeler içinde şebeke yatırımı yaparak veya yapılmış şebekeyi mülkiyeti ile birlikte devralarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen koşullar kapsamında serbest bölge içinde doğal gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilecek. Doğal gaza ilişkin faaliyetlerin işletici tarafından yürütüldüğü serbest bölgelerde, doğal gaz iletim ve dağıtım lisansı sahibi şirketlerin herhangi bir hak, yetki veya sorumluluğu bulunmayacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bölge içi doğal gaz şebekesi yatırımı doğal gaz dağıtım şirketlerince yapılmış olan serbest bölgelerde, işleticilerin bölge içi doğal gaz dağıtım ve satış yetkisi doğal gaz dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılacak.

Vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan ticaret ve sanayi odası ile borsa üyelerinin üyelikleri askıya alınabilecek. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan odalar, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi yönetim kurulu kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek. Bu üyenin ticaret sicil kaydı açık olduğu sürece oda üyeliği de devam edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda yapılan değişiklikle vergi mükellefiyet bilgisi kapalı olan üyelerin de askıya alınmasının yolu açılıyor. Her yılın ocak ayında güncelleme çalışması yapan borsalar, Gelir İdaresi Başkanlığından alınmakta olan mükellefiyet kapalı bilgisine istinaden ilgili üyeyi borsa meclisi kararıyla askıya alabilecek ve aidat tahakkukunu durdurabilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulu, toplam tutarı brüt asgari ücretin yüzde 50'sini geçmeyen ve zaman aşımı süresinin dolmasına 1 yıldan az kalan aidat borçları ve ferilerine yönelik oda ve borsa meclislerince terkin kararı verilebilecek üst sınırı belirleyebilecek.

TOBB'un yıllık gelirinin yüzde 2'sinin, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin ihtiyaçları için kullanılması amacıyla 15 yıl olarak belirlenen süre 25 yıla çıkarıldı.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'ndaki düzenlemeyle lisanslı depo işletmelerine 2 yıl için verilen lisans süresi 3 yıl olacak.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, alınan karar gereği birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

 

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları