loading
close
SON DAKİKALAR

TBMM'de Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında Kanun Teklifi kabul edildi

TBMM'de Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında Kanun Teklifi kabul edildi
Tarih: 22.11.2023 - 23:22
Kategori: Gündem

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanuna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere beş kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'nun sekretarya hizmetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak.

- Fonun kaynakları

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirmeye veya bu oranı iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Fonun giderlerini ise yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.

- Kaynak aktarımları

Fonun amacına uygun olarak yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler için, harcama programı çerçevesinde ödenmek üzere, yönetim kurulu kararı ile ilgili fondan kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılacak.

Projelerin ekonomik ve teknik açıdan yapılabilirliği ile fon tarafından aktarılan tutarların mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin sorumluluk, ilgili kurum ve kuruluşlara ait olacak.

Aktarılan tutarlar, genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine gelir kaydedilecek.

Kaydedilen tutarlar karşılığını ilgili idare bütçelerinde açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde harcanmayan kısımları ertesi yıla devretmeye ilgili idareler yetkili olacak.

Geri ödeme öngörülen projelerde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına geri ödenecek. İlgili kurum ve kuruluşlara geri ödenen tutarları genel bütçe kapsamındaki idareler için genel bütçeye, diğer idareler için ilgili kurum ve kuruluşların bütçesine gelir ve ödenek kaydetmeye ilgili idareler yetkili olacak. Gelir ve ödenek kaydedilen tutarlar bir sonraki ayın en geç 10'uncu iş günü içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarca bütçeye gider kaydıyla fona aktarılacak.

Yönetim kurulu tarafından onaylanan projelerin süreli olması ve harcama programı kapsamında ödenen tutarların ilgili kurum ve kuruluşlarca harcanmaması durumunda, harcanmayan tutarlar, ilgili projenin bitişini müteakip en geç 10'uncu iş günü içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlarca bütçeye gider kaydıyla fona aktarılacak.

İlgili kurum ve kuruluşlara aktarılan kaynakların yararlanıcılara aktarılabilmesi ve doğabilecek geri ödemelerin alınabilmesi için bahse konu kurum ve kuruluşlar Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme hizmeti sağlayıcılar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri ile kredi garanti kurumlarıyla protokol yapabilecek.

- Mali veriler kamuoyu ile paylaşılacak

Fon tarafından veri ve bilgi talep edilmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ve protokol imzalanan kuruluşlar, yönetim kuruluna sunulan projelere ilişkin talep edilen her türlü veri ve bilgiyi, fonun belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlü olacak.

Fona ilişkin mali veriler, en geç 6'şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Fon, kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Fonun görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Bu muafiyet, fonun kazanç ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsayacak.

Ayrıca fon, damga vergisi ve harçlardan muaf olacak. Fona yapılan bağış ve yardımlar, veraset ve intikal vergisinden, fonun kaynaklarından yararlanıcılara aktarılan tutarlar dolayısıyla bankalar ve finansman şirketleri tarafından tahsil edilen faiz tutarları ile kar payları banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve kaynak kullanımını destekleme fonuna yapılacak kesintilerden müstesna olacak.

Fona yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Fonun çalışma usul ve esasları ile fonun kaynakları ve giderleri, fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu adına konuşan Aydemir, Meclis'in en genç milletvekili olarak ilk kürsü konuşmasını Aile ve Gençlik Fonu üzerine yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Daha önceki konuşmalarda kendilerine yönelik bazı eleştirilerin olduğunu hatırlatan Aydemir, "Ben Zehranur, kimse kusura bakmasın konu mankeni değilim. Çift ana dalını tamamlamış, endüstri ve bilgisayar mühendisi olmuş, 25 yaşında bir gencim. Ben, AK Parti gençlik kollarında, bu sıralarda oturan diğer milletvekillerimiz gibi teşkilatlarımızda yıllarca gençlere her türlü makamı layık ve hak görmüş bir partide 18 yaşından beri siyasette yetişmiş bir gencim." ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasının, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu dile getiren Aydemir, "Bu vaadin asıl kaynağı bizzat gençlerin kendisiydi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız gençlik buluşmalarında bizzat gençlerin dile getirdiği bir talep olarak bu fonu hayata geçirmiştir. Bu fonun kurulması konusunda kamuoyunda büyük bir beklenti olduğu bir gerçekti. Çünkü Aile ve Gençlik Fonu toplumdaki bir ihtiyaca yönelik ortaya çıkmıştı." dedi.

Konuşmasının sonunda muhalefete çağrı yapan Aydemir, "Gelin, gençlerimizin menfaatine olacak bu kanunu oy birliği ile Meclisten geçirelim. Gençler için umut, örnek olalım." diye konuştu.

Aydemir, konuşmasının sonunda AK Parti'li milletvekillerince uzun süre alkışlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve bazı milletvekilleri konuşmasından dolayı Aydemir'i tebrik etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Burada yeni bir kaynak yok. Amaçlanan politikaların, hizmetlerin bütçe sistemi içerisinde yapılmaması için hiçbir neden yok. Orta Vadeli Program'da mevcut fonlar tasfiye edilecek deniliyor ama biz yeni fon kuruyoruz. Gençlerin sorunlarını bir para meselesi olarak görmemek lazım. Bu alanda iki tane bakanlık var zaten." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da teklifin, topluma güven vermediğini, hayatın gerçeklerinden çok uzak olduğunu öne sürdü.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları