loading
close
SON DAKİKALAR

Anadolu Kadın Buluşması

Yaşar Seyman
Tarih: 29.05.2020
Kaynak: www.istanbulgercegi.com

Yaşar Seyman; Dünyada siyaseten başarılı olan partiler başarılarını kadınlarla buluşmalarına bağlamaktadır. Bunu çok açık şöyle dillendiriyorlar. Biz projelerimizi önce kadınlara anlattık. Mesajlarımızı onlar üzerinden verdik. Gördük ki mesajları en iyi alan ve aktaran kadınlar oldu.

Birleşmiş Milletler ’in ‘Kadına yönelik şiddet’ projesi çalışmamızda gördüm ki; kadınlar yaşamın yükünü taşırlar. Anadolu kadını sadece evin yükünü değil sözlü edebiyatın, geleneklerin, göreneklerin, ekonomik yaşamın da taşıyıcısı ve aktarıcısıdır. Anadolu kadını kime inanır, kime güvenir, kiminle yürürse yol onundur...

FATMA BACI

Tarih boyunca kadınlar ticaretin, kültürel yaşamın temel taşlarını örenlerdir. 13 yüzyılın bozkırında Fatma Bacı Anadolu’da kadın örgütlenmesini gerçekleştiren ilk öncü kadındır. Bacıyan-ı Rum örgütlenmesini gerçekleştirmiştir. Bacıyan-ı Rum üyeleri, Ahi Evran’ın Kayseri’de kurduğu sanayi sitesi içerisinde ‘Dericiler Çarşısı’nın yanında ‘Örgücü- Dokumacı’ çarşısında uğraşlarını sürdürerek ekonomik yaşamın içinde yer almışlardır.

Fatma Bacı ünlü mutasavvıf Şeyh Evhadüddin Kirmani'nin kızı ve aynı zamanda Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran'ın eşidir. Kadınların ticari yaşamda yer alma çalışmasını yıllarca başarıyla sürdürmüştür.

KADINCIK ANA

Hacı Bektaş Veli’nin yol arkadaşı Kadıncık Ana, kadınlara kültürel yaşamda Bektaşiliğin aktarıcısı olmuştur. Hatta Moğol istilaları sırasında eşini kaybeden Fatma Bacı, Kadıncık Ana’nın yanına gelerek yaşamını onunla Ser Çeşme’de sürdürmüştür. Kadıncık Ana da kendinden önce ölen Hacı Bektaş Veli’nin Bektaşilik felsefesini, inancını onun dervişleriyle Anadolu’ya yaymayı başarmıştır. Bunu Halkbilimci, Türkolog Prof. Dr. İrene Melikoff,’un “Efsaneden Gerçeğe” kitabında öğreniyoruz.

Anadolu bozkırı kadın örgütlenmesine 13. Yüzyıldan beri alışıktır. Bugün Kırşehir’de, Kayseri’de; Nevşehir’de kısacası Anadolu şehirlerinde bu örgütlenmeden, bu çalışmalardan örnek verince, söz edince kadınların ve halkımızın gözleri ışıldamaktadır.

Demokrasi Bayramı yaşamak istiyorsak olaya Anadolu kadınını katmalıyız. Bunun ilk adımı ona gitmektir. Onu dinlemektir. Onun el ürünlerini, doğa ürünlerini örgütleyerek, bizim değil onun nasıl bir dünya düşlediğini öğrenerek biz de katkımızı, onların isteklerine katarak toplumsal bir bağ kurmalıyız. Bu örgütlenme bu dayanışma hem özgüvenini, hem kazandığını evine taşımasını hem de kadına yönelik şiddetin azalmasını, toplumsal yaşamda söz sahibi olmasının anahtarını ona ve bize verecektir. O açılan kapılarla demokrasi mücadelesi için Anadolu evlerine girebiliriz.

Dünyada siyaseten başarılı olan partiler başarılarını kadınlarla buluşmalarına bağlamaktadır. Bunu çok açık şöyle dillendiriyorlar. Biz projelerimizi önce kadınlara anlattık. Mesajlarımızı onlar üzerinden verdik. Gördük ki mesajları en iyi alan ve aktaran kadınlar oldu. Gördük ki bu başarının anahtarı kadınlardadır. Onlar değişimin ve dönüşümün en önemli dinamikleridir. Onlar yaşamın rengidir.

Kadınlar evin kutup yıldızı olmayı Anadolu’nun kutup yıldızı olmaya dönüştürebilirler. Yeter ki onların dertlerine derman olacak projelerimizi yaşama katacak bir çalışma ile hazırlanmalı, mesajlarımızı onlara somut olarak vermeliyiz. Evin ışığını söndürmeyen kadınlar örgütlenirse siyasi partinin ışıkları göz kamaştırır. Gün Anadolu kadınını toplumsal yaşama katmak için ona gitmek, onu dinlemek, o inanırsa onunla kol kola yürümek. Yüzlerce, binlerce kadınla el ele milyonlara yürümektir.

Demokrasi bayramı için inananlar yol alır…

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları