loading
close
SON DAKİKALAR

AKP memur maaş zammı ve vergi düzenlemelerinin bulunduğu torba teklifini TBMM'ye sundu

AKP memur maaş zammı ve vergi düzenlemelerinin bulunduğu torba teklifini TBMM'ye sundu
Tarih: 05.07.2023 - 17:21
Kategori: Ekonomi

AKP Grup Başkanı Güler, Meclis'te yaptığı açıklamada, 28. Yasama Dönemi'nin ilk teklifini TBMM Başkanlığına teslim ettiklerini belirtti.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren, 6 Şubat Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti iktidarları döneminde toplumun tüm kesimlerinin refahını artıracak, farklı alanlardaki birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Güler, bu yılın ocak ayında kamu çalışanları ve emeklilerin aylık ücretlerinde ilave refah payı vererek yüzde 30 oranında artış uyguladıklarını anımsattı. Güler, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya, en düşük emekli maaşını ise 7 bin 500 liraya çıkardıklarını kaydetti.

TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifine ilişkin bilgi veren Güler, tüm kamu görevlilerinin aylık ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave seyyanen 8 bin 77 liralık bir artış öngördüklerini söyledi.

En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldiğini belirten Güler, "Artış oranıyla birlikte en düşük memur maaşı temmuz ayında 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranına bakıldığında toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama bir memur maaşı, 2022 yılının Aralık ayında 10 bin 932 lirayken 2023 Temmuz ayında 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır." diye konuştu.

İşçilerin refah seviyesini artırmak için asgari ücreti 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlediklerini anlatan Güler, işverene sağlanan asgari ücret desteğini aylık 500 lira olarak yıl sonuna kadar devam ettireceklerini açıkladı.

Abdullah Güler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm tedbirlerin kamu kuruluşları tarafından alındığını, afetlerin ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin azaltılması için gerekli hukuki düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Depremin yarattığı hasarın telafisi ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini dile getiren Güler, ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde Türkiye'nin bütçesine ilave finansmana ihtiyaç doğduğunu ifade etti. Güler, bu ilave finansmanın karşılanabilmesi amacıyla bazı ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğinin aşikar olduğunu söyledi.

Güler, teklifle kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemelere gidildiğini, vergi kanunlarında yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler önerdiklerini aktardı.

Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu tutarların güncellenmesinin amaçlandığını belirten Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında belirlenen net borç kullanım tutarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de hayata geçirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Güler, teklif kapsamında Anayasa Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda tahsil edilmiş olan Kovid-19 idari para cezalarının iadesine yönelik bir düzenlemeyi de hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, deprem felaketiyle beraber Türkiye'nin her bir ferdinin dayanışma içinde olduğunu bildiklerini ve teklifi "Milli Dayanışma Paketi" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Bu dayanışmaya tüm vatandaşların bundan sonra da katkı sunacağına inandıklarının altını çizen Güler, "Teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Güler, memur zammının kademeli artışının ne şekilde uygulanacağı yönündeki bir soru üzerine, memurların gösterge rakamlarının önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ortalama memur maaşı şu anda 14 bin 417 lira olarak ödenmekte. Zam uygulandığında bu rakam 25 bin 15 liraya çıkartılıyor. Toplamdaki zam oranı yüzde 74. En düşük memur maaşında lise mezunu hizmetli maaşı esas alınmıştır. 11 bin 848 lira iken yapılan zam ve ilave katkı payıyla beraber 22 bin 17 liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık bir oran. Yıl bazına kümülatif baktığımızda ortalama memur maaşında yüzde 129, en düşük memur maaşında yüzde 142'lik bir artış öngörülmektedir. Diğer alınacak maaşlarda da 8 bin 77 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir."

Güler, işçi ve BAĞ-KUR emeklisinin refah payının teklifte olup olmadığına ilişkin soruya ise "Teklif içerisinde şu anda yok ama oradaki zam teklifleriyle beraber dağılım yapılacaktır. 5 bin 55 lira olan en düşük emekli maaşını seçim öncesi 7 bin 500 liraya çıkartmıştık. Şu andaki dağılım, enflasyon farkının yansıtılması. Bunu ilerleyen zamanda tekrar değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Teklifle, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.

Ek MTV bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım payı tutarını iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kurumların aktifinde en az 2 tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerinde KDV istisnası uygulaması devam edecek.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik ve sosyal etkilerinin azaltılması nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için belirlenen net borç kullanımı tutarı, 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının 3 katı olarak uygulanacak.

Teklifle, Cumhurbaşkanının akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin ÖTV oranlarını artırma veya indirme konusundaki yetkisinde de değişikliğe gidiliyor.

Akaryakıtla ilgili listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacak. Bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki dört hane dikkate alınacak. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili olacak.

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2023 haziran dönemi sonuna kadar her yıl verilen asgari ücret desteğinin süresi uzatılıyor. Buna göre 2023 yılı temmuz ila aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere işverenlere, finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66, aylık 500 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Düzenleme, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle; kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisna ile taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan istisna kaldırılıyor.

Düzenleme, iktisap edilen yatırım fonu katılma payları için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifle kurum kazancı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25'e çıkarılacak.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisi ise yüzde 30'a çıkarılacak.

Kanun teklifiyle ihracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

Düzenleme 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan karın yüzde 50'si olan istisna oranı, yüzde 25’e indirilecek.

Kovid-19 salgını hastalığının Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezaları iade edilecek.

Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenecek ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek.

Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak, madde 15 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında ocak ayında yüzde 30 oranında yapılan zam ile temmuz ayında yapılacak artışlar ve 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında işçilere ocak ayında yüzde 45, temmuz ayında yüzde 15 oranında artış yapılması nedeniyle ortaya çıkan ödenek ihtiyacının karşılanması için gerekli ödeneği eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sağlık prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili idare bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen ilk iş gününden itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından karşılanan destekler Merkez Bankası kaynaklarından karşılanacak.

Teklifin görüşmelerine 7 Temmuz Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlanacak.

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları