loading
close
Dolar: TL
Euro: TL
Sterlin: TL
SON DAKİKALAR

CHP’den kanun teklifi; Deprem Bölgesinde faturaları yıl sonuna kadar devlet ödeyecek!

CHP’den kanun teklifi; Deprem Bölgesinde faturaları yıl sonuna kadar devlet ödeyecek!
Tarih: 14.06.2023 - 13:28
Kategori: Siyaset

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, deprem bölgesinde elektrik, doğalgaz ve su faturalarının yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanması için Kanun Teklifi verdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un kanun teklifi yasalaşırsa, 2023 yılı sonuna kadar, deprem bölgesindeki vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturaları Enerji ve Tabii Kaynaklar bütçesinden, su faturaları ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Yıkıcı 6 Şubat depremlerinin ardından doğalgaz ve elektrik faturalarının 3 ay ötelendiğini belirten Güzelmansur kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Şimdilerde depremzedelere 6 Şubat’tan itibaren kullandıkları elektrik tüketim bedelleri toplu bir şekilde yansıtılmaya başlanmıştır. Bu dönemde doğalgaz alt yapısı da zarar gördüğü için ısınma ihtiyacı çoğunlukla elektrikle sağlanmıştır. Bu nedenle fatura bedelleri oldukça yüklü gelmiştir. Ezici bir çoğunluğu işsiz ve gelirsiz kalan depremzedelerin bu faturaları da diğer faturaları da ödeme imkânları hâlâ bulunmamaktadır.”

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde insanlarımızın kendilerini toparlayana kadar faturaları devlet tarafından karşılanmalıdır diyen Güzelmansur’un kanun teklifi 06/02/2023 ila 31/122023 arasındaki elektrik, doğalgaz ve su faturalarının Bakanlıkların bütçesinden karşılanmasını, böylece işsiz ve gelirsiz kalmış depremzedelerin fatura yüklerinin hafifletilmesini amaçlıyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Mehmet GÜZELMANSUR

Hatay Milletvekili

GENEL GEREKÇE

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler Hatay’ın da aralarında bulunduğu 11 ilimizde yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. Bu nedenle depremden etkilenen yerler genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan edilmiştir.

25 Mayıs 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile, afet bölgesi ilan edilen yerlerde konutu ve iş yeri yıkılan, acil yıkılacak olan, ağır veya orta hasarlı hale gelen elektrik ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat 2023'e kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarlarıyla son okuma tarihinden 6 Şubat'a kadarki döneme ait tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş faturaları ile bunların ferileri terkin edilmişti.

Şimdilerde depremzedelere 6 Şubat’tan itibaren kullandıkları elektrik tüketim bedelleri toplu bir şekilde yansıtılmaya başlanmıştır. Bu dönemde doğalgaz alt yapısı da zarar gördüğü için ısınma ihtiyacı çoğunlukla elektrikle sağlanmıştır. Bu nedenle fatura bedelleri oldukça yüklü gelmiştir. Ezici bir çoğunluğu işsiz ve gelirsiz kalan depremzedelerin bu faturaları ödeme imkânları hala bulunmamaktadır.

Buna ilaveten, depremden etkilenen illerde evleri hasar almayan insanlarımız evleri yıkılan insanları evlerinde ağırlamışlardır. 2-3 aile aylarca bir evde yaşamışlardır. Dolayısıyla bu yardımsever insanların elektrik, doğalgaz ve su kullanımları 3-5 katına çıkmıştır. Zor dönemlerde evlerini depremzedelere açan, devletin yükünü hafifleten ve mezkûr tebliğ kapsamında da bulunmayan insanlarımızın da kendilerine tahakkuk eden faturaları ödeme imkânları bulunmamaktadır.

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak depremden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen yerlerde insanlarımızın kendilerini toparlayana kadar faturaları devlet tarafından karşılanmalıdır.

Yukarıda bahsedilen nedenlerle hazırlanan Kanun teklifi ile, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Hatay’da ve diğer illerde 06/02/2023 ila 31/122023 arasındaki elektrik, doğalgaz ve su faturalarının Bakanlıkların bütçesinden karşılanması, böylece işsiz ve gelirsiz kalmış depremzedelerin fatura yüklerinin hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde 06/02/2023 ila 31/12/2023 arasındaki elektrik, doğalgaz ve su faturalarının Bakanlıkların bütçesinden karşılanması, böylece işsiz ve gelirsiz kalmış depremzedelerin fatura yüklerinin hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 27- 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde;

a) elektrik ve/veya doğal gaz abonelerinin 6/2/2023 tarihinden sonra tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 30/12/2023 tarihine kadarki döneme ait tüketimler için tahakkuk ettirilecek tüketim tutarları Enerji ve Tabii Kaynaklar bütçesinden,

b) su abonelerinin 6/2/2023 tarihinden sonra tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 30/12/2023 tarihine kadarki döneme ait tüketimler için tahakkuk ettirilecek tüketim tutarları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinden,

karşılanır.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Kaynak : wwww.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları