loading
close
SON DAKİKALAR

CHP'li Akif Hamzaçebi; 'TBMM alacaklıların icra dairesi gibi çalışamaz, gelin karşılıksız çeke hapis cezası veren düzenlemeyi kaldıralım'

CHP'li Akif Hamzaçebi; 'TBMM alacaklıların icra dairesi gibi çalışamaz, gelin karşılıksız çeke hapis cezası veren düzenlemeyi kaldıralım'
Tarih: 15.06.2022 - 17:48
Kategori: Siyaset

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzacebi, Alacaklarını alamadığı için yazdığı çek karşılıksız çıkan esnafın hapis cezası ile karşı karşıya kalmasını yeniden gündeme taşıdı. Karşılıksız çek mağdurları yasa çıkmazsa 30 Haziran'da hapse girecek.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ekonomist Mehmet Akif Hamzacebi, TBMM'de yaptığı konuşmada;

Alacaklarını alamadığı için yazdığı çek karşılıksız çıkan esnafa hapis cezası veriyorsunuz, diğer taraftan dolandırıcıları affediyorsunuz. TBMM alacaklıların icra dairesi gibi çalışamaz. Gelin karşılıksız çeke hapis cezası veren düzenlemeyi kaldıralım.

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kangren olmuş bir konuyu tekrar Genel Kurulun gündemine getiriyorum. Konu, düzenlediği çek karşılıksız çıkması nedeniyle hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya kalmış olan vatandaşlarımız. Çok kısaca bu işin geçmişini özetlemek istiyorum.

Meclisimiz 14 Nisan 2020 tarihinde kabul etmiş olduğu bir kanunla İnfaz Kanunu'nda bir değişiklik yaptı ve İnfaz Kanunu'nda yapılan bu değişiklikle birlikte birçok mahkûm bir gün dahi cezaevinde hapis yatmaksızın tahliye oldu. Örneğin beş yıl hapis cezasına mahkûm olmuş bir dolandırıcı bu İnfaz Yasası'nın getirdiği kolaylıktan yararlanarak bir gün dahi hapse girmeksizin tahliye oldu, özgürlüğüne kavuştu. İnfaz Yasası böyle bir kolaylık getirdi. Bu örneği biraz daha geliştirelim; matbaada sahte çek basmak suretiyle, sahte çek keşide etmek suretiyle bir satıcıyı, bir tüccarı dolandıran bir vatandaş bu kolaylıktan yararlandı ve hapse girmedi. Gel gelelim, ticari hayatın akışı içerisinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle düzenlediği çek karşılıksız çıkan vatandaşa bu kolaylık Meclis tarafından gösterilmedi, daha doğrusu AK PARTİ Grubu tarafından gösterilmedi dersek doğru olur.

Kanun çıktı, ne zaman? 25/3/2020 tarihinde çıktı, dendi ki: "Sizler bu karşılıksız çıkan çekin 1/10'unu üç ay içinde ödeyin, kalanı da ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödeyin, bu hapis cezasından kurtulun." Sonra, bu sürenin yeterli olmadığı anlaşıldı, üç aylık süre bir yıla çıkarıldı bir başka kanunla, sonra bu bir yıllık sürenin de yeterli olmadığı anlaşıldı, bir yıllık süre bir yıl daha uzatılarak 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı. Süre bitiyor, az kaldı, eğer yeni bir düzenleme yapılmaz ise bu vatandaşlarımız hapse girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi alacaklının icra dairesi gibi çalışamaz arkadaşlar. Bir demokrasinin kılıcı bu vatandaşlarımız üzerinde sallanıyor "Bunu öde, ödemezsen hapse gireceksin." Şunu demek istemiyorum, diyemiyorum daha doğrusu, ya bu düzenlediği çek karşılıksız çıkan vatandaşlarımızı, lütfen dolandırıcı olarak telakki etmeyin demek istiyorum ama diyemiyorum çünkü dolandırıcı saysaydınız affedecektiniz. Bu insanlar dolandırıcı değil, niye ödeyememiş çekini bu vatandaşlarımız? Devletten alacağını alamamış, belediyeden alacağını alamamış; dolar fırlamış, faizler yükselmiş. Bu vatandaşlarımız ne yapmış? Devlete sadık kalmışlar, vergilerini ödemişler, devlete inanmışlar gel gelelim "Hapse gireceksin." deniliyor.

Değerli arkadaşlar, başka nedenler de var, başka örnekler de verebilirim size, yaşanmış örnekler. Bakın, İzmir'den bir vatandaşımız bana yazdı, bildirdi, ismi Canan Arslantaş. Alacaklı olduğu firma konkordato ilan etmiş. Konkordatonun kesinleşmesi birkaç yıl sürmüş, sonra konkordato kabul edilmiş ve mahkeme altmış ay vadeyle, konkordato ilan eden firmaya borçlarını ödemesi için bir süre vermiş, beş yıl yani. Arada geçen konkordatonun ilanı, kabulü süresini de dikkate alırsanız yaklaşık sekiz yıla varan bir süreçten söz ediyoruz. Oradan alacaklı olan kişi borcunu, alacağını o konkordato ilan eden firmadan sekiz yıl sonra alacak belki ama sen "Alamadığı alacak nedeniyle, karşıya vermiş olduğun çek karşılıksız çıktığı için hapse gireceksin." diyorsun. Değerli arkadaşlar, bu asla adalete uygun değil, asla adalete uygun değil; bu insan haklarına da aykırı. Anayasa'mızın 38'inci maddesi "ekonomik suça ekonomik ceza" kavramını getirmiştir.

Hiç kimse sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünü yerine getirmemiş olmaktan dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek 4 no.lu Protokol'ün 1'inci maddesinin hükmü bu aynı zamanda. Bu çekte hapis cezası buna aykırı, ben bunu söylediğim zaman AK PARTİ Grubundaki arkadaşlar -bazıları, hepsini söyleyemem- diyor ki: "Efendim, alacaklı ne olacak?" Peki, dolandırıcıyı affederken, dolandırıcıdan alacağı olan vatandaşa sordunuz mu "Alacaklı ne olacak?" diye. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi alacaklının icra dairesi gibi çalışamaz, bunu yapmayın.

Gelin, çekte hapis cezasını kaldıralım. Avrupa Birliğinin hiçbir ülkesinde çekte hapis cezası yok.

Teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları