loading
close
SON DAKİKALAR

CHP'li Gökhan Günaydın Kırsal mahalle ve Kırsal yerleşik alan yönetmeliğini değerlendirdi; 'Deneyerek öğreniyorlar ancak ülke zaman, çiftçi can kaybediyor'

CHP'li Gökhan Günaydın Kırsal mahalle ve Kırsal yerleşik alan yönetmeliğini değerlendirdi; 'Deneyerek öğreniyorlar ancak ülke zaman, çiftçi can kaybediyor'
Tarih: 15.04.2021 - 18:16
Kategori: Siyaset

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın, CHP Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı döneminde, Mayıs 2013 tarihinde çıkardığı 40 SORUDA YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI kitapçığı ile sürecin kırsal alana vereceği zararları açıklamış ve hem bu yanlıştan dönülmesi tavsiyesinde bulunmuştu....

CHP PM Üyesi Gökhan Günaydın, AKP'nin bugün (15 Nisan 2021) yayımladığı Kırsal mahalle ve Kırsal yerleşik alan yönetmeliğini değerlendirdi.

CHP'li Günaydın; "AKP, 2012 (RG 6.12.2012 gün, 28489 sayı) ve 2013 (RG 22.3.2013 gün, 28595 sayı) yıllarında çıkarttığı Büyükşehir yasalarıyla, Türkiye’nin 34.500 köyünden 30 Büyükşehir sınırları içinde kalan 16.577’sinin köy tüzel kişiliklerini kaldırmış, bunları mahalleye dönüştürmüş, köy orta mallarını köylünün elinden alarak adeta gasp etmiş ve bu alanlardaki vergi yükünü ve hizmet bedelini artırarak kırsal alanda yaşamı daha da zorlaştırmıştı. Buna ilaveten bir gecede mahalleye dönüşen ve fakat aslında iktisadi ve sosyolojik özellikleriyle köy niteliği taşıyan alanlarda bitkisel ve özellikle hayvansal üretim faaliyetlerinin yasaklanmaya kalkışılması, köylerin boşalmasında yeni bir dalganın başlamasına da neden olmuştu...

CHP Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı, Mayıs 2013 tarihinde çıkardığı 40 SORUDA YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE YASASI kitapçığı ile sürecin kırsal alana vereceği zararları açıklamış ve hem bu yanlıştan dönülmesi tavsiyesinde bulunmuş hem de CHP iktidarında bu alanda yapılacakları belirterek taahhüt etmişti.

Üzerinden 9 yıla yakın bir süre geçti. AKP önce yasaya koyduğu geçici hükümlerle belirli süreler boyunca kırsal alana yönelik vergi yükü ve hizmet bedelini azalttı ama bunun da çözüm olmadığını gördü. Deneyerek öğreniyorlar ancak ülke zaman, çiftçi can kaybediyor.

Bu çerçevede, öncelikle, 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na getirilen Ek 3 üncü madde ile “kırsal mahalle” ve “kırsal yerleşik alan” kavramları getirildi. Bu kez de, uygulamanın başlatılabilmesi için yayımlamaları gereken yönetmeliği 6 ay beklemek gerekti.

Nihayet bugün, 15 Nisan 2021 tarihinde, yayımlanan KIRSAL MAHALLE ve KIRSAL YERLEŞİK ALAN YÖNETMELİĞİ ile konunun çerçevesi çizilebildi...

İLGİLİ YÖNETMELİĞE GÖRE SÜRECİN NASIL iŞLEYECEĞİNİ AÇIKLAYALIM;

1-  Büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen yerleşimlerde kırsal mahalle be/veya kırsal yerleşik alan tespiti yapılabilecektir.

2- Bir mahallenin kırsal mahalle olarak tespit edilebilmesi için;
a) Kırsal yerleşim özelliğinin devam edip etmemesi,
b) Şehir merkezine olan uzaklık ve ulaştırma durumu,
c) Belediyelerin yol, su, atık su, katı atık, toplu taşıma gibi hizmetlerinden en az birine erişebilme imkânına tam kapasitede ulaşabilip ulaşamaması,
ç) Mevcut yapılaşma durumunun kırsal niteliğinin devam edip etmemesi,
d) İmar mevzuatı uyarınca yerleşik ve gelişme alanları içinde olup olmaması,
e) Sosyo-ekonomik olarak; kırsal nüfus oranının yüksek olması, yüzölçümünün önemli bir kısmını tarım, orman, mera, yaylak ve kışlak arazilerinin oluşturması, tarımsal üretimin, hayvancılık ve orman faaliyetlerinin başlıca geçim kaynağı olarak tespit edilmiş olup olmaması, hususlarından bir veya daha fazlası dikkate alınacaktır.

3- Kırsal mahalle veya mahalle içinde kırsal yerleşik alan belirlemesi için önce ilgili ilçe belediye meclisince karar alınacak ve teklifi içeren bu karar, gerekçeleri ile beraber büyükşehir belediye başkanlığına gönderilecektir.

4- İlçe belediye meclisinin kararının ve teklifinin büyükşehir belediye başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren büyükşehir belediye meclisinin yapacağı ilk toplantıda karar ve teklif gündeme getirilecek ve büyükşehir belediye meclisi, en geç doksan gün içinde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespitine ilişkin kararını verecektir.

5- Büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediyesinden gelen kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan teklifini değerlendirirken;
a) Kırsal mahalle ile ilgili teklifi, mahallenin bitişiğindeki diğer mahalleler ile ekonomik ve sosyal bütünlüğün gerektirmesi halinde komşu mahallelerde kırsal yerleşik alan belirlemek suretiyle genişletme veya daraltma,
b) Bir mahalle içindeki kırsal yerleşik alanla ilgili teklifi, mahalle sınırlarına kadar genişletme,
yönünde karar alabilecektir.

6- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanın ilanı sonrasında bunlarla ilgili uygulamalar, ilgili büyükşehir belediye meclisi kararının verildiği yılı takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

KIRSAL MAHALLE veya KIRSAL YERLEŞİK ALAN İLAN EDİLMEK, BURALARDA YAŞAYAN YURTTAŞLARIMIZA NE YARAR SAĞLAR?

1- Muafiyetler;
a) Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden,
b) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan, muaf olacaklardır.

2- İndirimler
a) Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50,
b) 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları %50,
indirimli uygulanacaktır.

3- Ücret ve tarife avantajları: Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

4- Orman köyleri için durum: 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde Kanunun ek 3 üncü maddesi hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.
Görüldüğü gibi, sözü edilen düzenleme, Büyükşehir sınırları içinde kalan eski köy, yeni mahallelerdeki haksız ve adaletsiz vergi yükünü ve hayatı pahalılaştıran uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik geç kalmış bir düzenlemedir. Sadece bu durum dahi, 2012-2013 yıllarındaki itirazlarımızın haklılığını kanıtlar niteliktedir.
Bu bölgede yaşayan yurttaşlarımıza ve yerel yöneticilerimize iki açık çağrıda bulunmak isterim;

1- Büyükşehir sınırları içinde kırsal özellikleri ağır basan bölgelerde yaşayan yurttaşlarımız, Muhtarlıklar aracılığıyla derhal ilçe belediyelerine başvurarak kırsal mahalle ve/veya kırsal yerleşik alan olarak tespit edilmelerini talep etsinler. Hangi siyasal parti ağırlıkta olursa olsun, bu talep hem ilçe hem de ilgili Büyükşehir belediye meclislerince onaylansın, böylece 2022 yılı başından itibaren bu haksız uygulama son bulsun..

2-Yönetmelik, açıkça hukuka aykırı biçimde el konulan köy orta mallarına ilişkin bir hüküm getirmemektedir. Bu malların da köylünün kurduğu ve/veya kuracağı kooperatiflere aynen devri, bunun fiilen mümkün olmaması halinde tazmini konusunda da bir düzenleme getirilmesi konusunda, ilgili bölgelerde yaşayıp ta orta mallarına el konulmuş tüm köylü-üretici kardeşlerimizin ortak tutum almasında büyük yarar bulunmaktadır.

Hak ve onur mücadelesine devam; Vergi konusunda köylüye değil vergi kaçakçılarına, beşli çeteye yönelsinler.. Hizmet bedelleri adil olsun.. Köyler boşalmasın, üretim sürsün, üretici yaşasın..

Yaşamımıza, geleceğimize, köylerimize, tarım yapma hakkımıza, çayır ve meralarımıza, orta mallarımıza, memleketimize, demokrasimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkacağız.

Dayanışma hayatı güzelleştirecek." dedi.

Kaynak : wwww.istanbulgercegi.com - Dilfiraz Değerli

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları