loading
close
SON DAKİKALAR

CHP'li Hamzaçebi, kamu taşınmazlarının turizme kazandırılmasını Bakan Ersoy'a sordu

CHP'li Hamzaçebi, kamu taşınmazlarının turizme kazandırılmasını Bakan Ersoy'a sordu
Tarih: 11.02.2019 - 17:57
Kategori: Gündem

CHP Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması istemiyle, "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte" yapılan değişikliğe ilişkin TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, kamu taşınmazlarını ülke turizmine kazandırma gerekçesine dayandırdığı yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ormanlık alanlar dahil imar planlarında turizm amacıyla ayrılan alanlar adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara tahsis edilebilecek.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, yönetmelik değişikliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Hamzaçebi, önergesinde, "Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanmanızdan kısa bir süre sonra turizm konularında Bakanlığınızın temel mevzuat rnetinlerinden olan "Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler 25.09 2018 tarih ve 30546 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer vererek, Bakan Ersoy'a şu soruları yöneltti:

"1. Bu değişikliklerden EK Madde 1 de yer alan ve daha önce yönetmelikte yer almayan ve getirilen düzenlemede tanımı yapılmayan 'turizm tesisi hizmet alanı" tabiri ile ne kastedilmektedir? Turizm amaçlı imar planlarında "turizm tesisi hizmet alanı" olarak ayrılan kamu taşınmazIarının aynı bölgede adlarına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara duyuru yapılmaksızın tahsis edilebilme yetkisinin bakanlığınıza tanınması ile hangi ihtiyacı karşılamayı planlıyorsunuz? 

2. EK Madde 2 de; kısa süreli günübirlik tesis alanlarının ön izin ve kesin tahsis usullerine tabi olmadan, emriniz altında çalışanlardan oluşan ve kararları onayınız olmadan kesinleşmeyen Arazi Tahsis Komisyonu tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Bu usul ve esaslar belirlenmiş midir? Belirlenmiş ise uygulaması var mıdır? Varsa bu uygulamadan yararlanan kişiler ve şirketler hangileridir? Bu maddenin Antalya İli Kemer İlçesi Kiriş Mahallesinde sahibi bulundugunuz Max Royal Otelinin önündeki saha ile ilgili olduğu iddiaları doğru mudur?

3. EK Madde 3 de özellikli bir sorunun çözülmeye çalışıldığı maddenin düzenleniş şeklinden anlaşılmaktadır. Bu maddeden yararlanan şirket veya şirketler hangileridir? Bu madde ile tedvın tekniğine göre kanun ve yönetmeliklerin hazırlanmasında uyulması zorunlu ilkeler olan zorunluluk, objektiflik, süreklilik ve genellik ilkelerinin ihlal edilmesini etik buluyor musunuz?

4. EK Madde 4 de yer alan düzenleme ile kesin tahsisi Bakanlığınızca iptal edilmiş ve iptal işlemine karşı açılan dava sonucunda iptal işlemi yargı kararı ile kesinleşmiş olan şirketlerle ilgili olarak bu şirketlerin kredi alacaklıları ve kredi kuruluşu ile anlaşma yapmış kişi veya şirketlerin durumu düzenlenmektedir. Bu düzenleme hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Yargı kararını idari işlemle geçersiz kılmanın Anayasamızın 138'inci maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık oluşturduğu neden göz ardı edilmiştir? Bu madde ile kamunun zararına yol açıldığı açık değil midir? Zira Bakanlığınızca kesin tahsisin iptaline ilişkin işlemin yargı kararı ile kesinleşmesinden sonra Hazinenin ittifak hakkının terkini davası açması gerekmez miydi? Bu davalar açılmış mıdır? Bu dava Hazine lehine sonuçlandığında irtifak hakkı terkin edilecek. Buna bağlı olarak da üzerinde bulunan ipotekler de terkin edilmiş olacağından üst hakkı kredi kuruluşu açısından teminat olmaktan çıkmayacak mıdır? Bu durumda kredi kuruluşu alacağını ipotek dışı yollarla tahsil etmesi gerekirken bu düzenleme ile kredi kuruluşu ve bu kuruluşlarla anlaşma yapan kişi veya şirketler yasal olmayan şekilde korunmuş olmuyor mu? Kesin tahsisi iptal edilen şirketler, bunlardan alacaklı olan kredi kuruluşları ve bu kuruluşlarla anlaşma yapan şirketler hangileridir, ortakları kimlerdir? Bu maddenin Bakanlığınızca uygulaması kapsamına hangi şirketler girecektir? Naturland ve Faselis olarak bilinen, tahsisleri Bakanlığınızca iptal edilen ve idari yargıda da tahsis iptalleri kesinleşen otelleri almak için ipotek alacaklısı bankalarla anlaşmış olduğunuz ve bu maddenin de bu nedenle düzenlendiği iddiaları doğru mudur?

5. Bakanlığınız süresince sahibi ya da büyük ortağı olduğunuz şirketlerin sorunlarını çözmeye yönelik olduğu ileri sürülen düzenlemelerin dışında turizm sektörünün acil çözüm bekleyen sorunları ile olarak bugüne kadar ne yaptınız, bundan sonra ne yapacaksınız?

6. Sahibi olduğunuz ETS Tur Şirketi hakkında FETÖ soruşturması açılmış mıdır? Kamuoyunda "Cumhuriyet Gazetesi Davası" olarak bilinen davada suçlanan sanıklara 'Hakkında FETÖ soruşturması bulunan ETS Tur'u neden aradıkları' suçlaması ile ilgili olarak bu iddiaları ortaya atanlar hakkında herhangi bir girişimde bulundunuz mu?"

Kaynak : Vişne Haber Ajansı-www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları