loading
close
SON DAKİKALAR

Genel Sağlık-İş Sendikası 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 1 gün iş bırakıyor!

Genel Sağlık-İş Sendikası 15 Haziran 2022 Çarşamba günü 1 gün iş bırakıyor!
Tarih: 14.06.2022 - 22:18
Kategori: Sağlık, Yaşam

Genel Sağlık-İş Sendikası; Tek kalemde temel maaşa yapılmayan hiçbir sözde artışı kabul etmiyor, 15 Haziran’da 1 günlük iş bırakıyoruz.

Genel Sağlık İş sendikasından yapılan açıklamada;

"Yoğun ve fedakar bir şekilde sağlık hizmetinin, etkin, verimli ve kesintisiz olarak sunulmasını gerçekleştirmek üzere görevlerini yapmakta olan sağlık çalışanları, siyasi iktidarın hatalı karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından ve emeklerinin ekonomik karşılığından mahrum kalmaktadırlar.

Her defasında, kamuoyuna, büyük umutlar aşılanmaya çalışılarak, büyük vaatlerle “sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ekonomik durumlarının düzeltilmesine” yönelik yasa çalışmaları yapılacağı hususunda haberler verilmekte, TBMM’de çeşitli yasa teklifleri görüşülmektedir. Fakat her defasında, sağlık çalışanları kaybeden tarafta yer almaktadırlar. Son olarak, 07.06.2022 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de”, sağlık çalışanlarının “özlük haklarının ve ekonomik durumlarının” iyileştirilmesi bakımından ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildir. Özlük hakları ile ekonomik durumları düzeltme vaadiyle servis edilen kanun teklifleri, sağlık çalışanlarının haklarını ellerinden almakta, sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa neden olmakta, sağlık çalışanları arasında iş barışı bozulmaktadır.

Anayasa, Kanun ve Uluslararası Sözleşme düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, “Sendikal Faaliyette Bulunma Özgürlüğü” demokratik bir toplum ve hukuk devleti için vazgeçilmez nitelikte olduğundan, böyle bir ortamda sağlık emekçilerinin, seslerini, acil sağlık hizmetlerini aksatmaksızın, duyurmaları gerektiği konusunda şüphe bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarının onurlu bir yaşam sürebilmesi adına daima iyileştirmeler talep edilmekte, fakat bu taleplerin hiçbirisi karşılık bulmamaktadır. Böyle bir ortamda taleplerin karşılık bulabilmesi adına farkındalık yaratılması zorunlu hale gelmektedir. Bu nedenle; özlük haklarını, ekonomik durumu, çalışma koşullarını iyileştirmesi beklenirken, haklarımızı elimizden almaya çalışan, hak mahrumiyeti yaratan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine” karşı Sendikal Faaliyette Bulunma Özgürlüğü gereğince, üyelerimizin seslerini duyurabilmesi, taleplerini idareye ulaştırabilmesi, kamuoyunda farkındalık oluşturabilmesi adına, sağlık hizmetleri / acil sağlık hizmetleri aksatılmamak üzere; Türkiye Genelinde 15.06.2022 tarihinde 1 (bir) günlük iş bırakılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları