loading
close
SON DAKİKALAR

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Meclis'e çağrı: Fay yasası çıkarılsın

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Meclis'e çağrı: Fay yasası çıkarılsın
Tarih: 25.02.2020 - 08:49
Kategori: Gündem

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, İran'da meydana gelen iki depremin hemen ardından TBMM'ye çağrı çağrıda bulunarak "Fay yasası çıkarılsın" dedi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, İran'da meydana gelen ve Van'da da can kaybına sebep olan iki deprem sonrasında "Fay yasası çıkarılsın" diyerek TBMM'ye çağrıda bulundu. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası, tarafından yapılan açıklamada, İran depreminin gerçekleştiği fay hattı üzerine bilgi verildi. Açıklamanın devamında depremde en çok ölüm ve hasarın doğrudan fay zonları ve hatları üzerinde kurulan yerleşim birimlerinde meydana geldiği vurgulandı.

"18 KENT, 80'DEN FAZLA İLÇE, 502'DEN FAZLA KÖY FAY ZONLARI ÜZERİNDE"

Jeoloji Mühendisleri Odası, MTA Genel Müdürlüğünün 2012 yılında yayınladığı Türkiye Diri Fay Haritası göz önüne alındığında, Türkiye'de 18 kent, 80’i aşkın ilçe ve 502’yi aşkın köyün doğrudan fay zonları üzerine bulunduğunu belirtti.

Jeoloi Mühendisleri Odasının Meclise çağrı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ay hatları ve zonları üzerinde yer alan yurttaşlarımızın can güvenliklerinin sağlanması amacıyla 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. Maddesinin 1. fıkrası;

Madde 2 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)

“Yapılacak özel jeolojik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı veya zonları ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa edilemez. Tespit edilen bu alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde imar planlarına işlenir. İmar planı bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenmek suretiyle afete maruz olabilecek alan olarak ilan edilir. Afete maruz alanlar, İçişleri Bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılır. Bu suretle tespit olunan alan sınırları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir

şeklinde değiştirilerek, fay zonları üzerindeki binalar kentsel dönüşüme tabii tutularak boşaltılmalıdır. Bu alanlara, insani kullanım amaçlı yapıların yapılması önlenmelidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarına öncelikli bu alanlardan başlayarak, bugün yaşadığımız depremden kaynaklı yıkımlardan ve acılardan toplumun korunması sağlanmalıdır.

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları