loading
close
SON DAKİKALAR

Kılıçdaroğlu'nun 'CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek' dediği Aile Destekleri Sigortası nedir?

Kılıçdaroğlu'nun 'CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek' dediği Aile Destekleri Sigortası nedir?
Tarih: 09.10.2022 - 08:38
Kategori: Siyaset

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her konuşmasında her mesajında anlattığı ve CHP iktidarında uygulanacak Aile Destekleri Sigortası nedir? Aile Destekleri Sigortası Kimleri Kapsamaktadır?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile Destekleri Sigortası mesajı;

"Yoksullukla mücadelenin esas amacı, toplumun tüm fertlerini yoksulluk sınırı üzerine taşımaktır. Yoksulluk karşısında korunmak temel bir vatandaşlık hakkıdır. Devletin bu hakkı temin edecek bir sosyal koruma planlaması yapması esastır. Ancak, Türkiye’nin sosyal korumaya ayırdığı bütçe içerisindeki en büyük pay, vatandaşın zaten yıllarca ödediği primlerin karşılığı olan emekli maaşlarıdır.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde yoksul bir vatandaşın erişebileceği farklı yardım türleri bir dizi kurum tarafından sağlanıyor. Ancak, yoksulluk koşullarında yaşayan her vatandaşın kendi deneyiminden de bildiği üzere; bu yamalı sosyal yardım sistemi yoksulun yarasına merhem olmuyor. O kurumdan bu kuruma savrulmanın getirdiği yorgunluğun sonunda, vatandaş hangi kurumdan nasıl bir destek alabileceğine dair bilgiyi ancak el yordamı ile edinebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler ve kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın her biri farklı yoksulluk sınırlarını referans alıyor. Uygulamada ise hem kurumlara hem de kurumların personeline büyük bir keyfiyet alanı tanınıyor. Sosyal yardım başvurularının değerlendirilmesi çoğu zaman yeterli liyakatı olmayan kişilerce yapılıyor. Bunun sonucunda, vatandaşlar onur kırıcı muameleler ile karşılaşabiliyor ve bunun hesabını sorabilecekleri bir muhatap dahi bulamıyorlar. Büyük bir kamu kaynağı kullanılarak inşa edilen Sosyal Hizmet Merkezleri’nde vatandaşla yalnızca dilekçe almak üzerine bir ilişki kuruluyor.

Bu parçalı sistemin verimsizliği ve keyfiliğini ortadan kaldırmak ancak yoksullukla mücadele için bütünlüklü ve tutarlı bir kurumsal yapının inşa edilmesi ile mümkün olacaktır. Bu yapının adı Aile Destekleri Sigortası Kurumu.

Türkiye’ye kazandıracağımız bu yeni kurum ile;
  • Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz, sosyal yardım sistemini ayağa kaldıracağız.
  • Kamunun kaynaklarını vatandaş lehine ve verimli bir biçimde kullanacağız.
  • Liyakat sahibi kadrolar ile insan onurunu esas alan bir takip mekanizması kurarak yoksullukla uçtan uca mücadele edeceğiz.
  • Kimsenin o kurumdan bu kuruma savrulmadığı, kötü muamele görmediği, çaresiz kalmadığı, herkesin hane tipine ve özel durumuna göre Aile Destekleri Sigortası ile korunduğu yepyeni bir vizyona geçiş yapacağız.

Devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu yönetmek ve oy uğruna istismar etmek istediler. Biz yardım yapılan kişinin kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmayacağız. Aile Destekleri Sigortası ile vatandaşa hakkını teslim edeceğiz. Biz sorunu çözmeye talibiz ve çözeceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz…

Sosyal adaleti esas alan devlet anlayışıyla, hep birlikte aydınlık yarınlara kavuşmamız yakındır. Geliyor Gelmekte Olan!"

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Aile Destekleri Sigortası Nedir?

Aile Destekleri Sigortası, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) kabul ettiği 9 sigorta dalından biridir. Türkiye, bu 9 sigorta dalını (yaşlılık, emeklilik, iş kazası, meslek hastalığı, analık, işsizlik gibi…) uygulayacağını 1971 yılında taahhüt etmiştir. Bu bağlamda uygulanacak Aile Destekleri Sigortası ile kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamı sosyal güvence altına alınacak, her aileye asgari gelir güvencesi verilecek, ailedeki mutluluğun, huzurun ve bereketin devam ettirilmesi sağlanacaktır.

Aile Destekleri Sigortası Kimleri Kapsamaktadır?

Aile Destekleri Sigortası; asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün haneleri kapsayacaktır.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Aile Destekleri Sigortası (ADS) nedir?

Aile Destekleri Sigortası, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) kabul ettiği 9 sigorta dalından biridir. Türkiye, bu 9 sigorta dalını (yaşlılık, emeklilik, iş kazası, meslek hastalığı, analık, işsizlik gibi…) uygulayacağını 1971 yılında taahhüt etmiştir. Bu bağlamda uygulanacak Aile Destekleri Sigortası ile kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün yaşamı sosyal güvence altına alınacak, her aileye asgari gelir güvencesi verilecek, ailedeki mutluluğun, huzurun ve bereketin devam ettirilmesi sağlanacaktır.

Aile Destekleri Sigortası’na nasıl başvurulur?

Aile Destekleri Sigortasına kişi kendisi ve ailesi adına bizzat başvurabilir. Ayrıca, okul rehber öğretmenleri veya muhtarlar gibi yetkililer de tespit ettikleri aileleri sisteme yönlendirebilir.

Aile Destekleri Sigortası neden hayata geçiyor?

Yoksullukla mücadelenin asıl amacı tüm ailelerin yaşam standartlarını yoksulluk sınırı üzerine çekmektir. Ancak mevcut sosyal yardım sistemi ile bu gerçekleşememektedir. Aile Destekleri Sigortası ile hanelerin asgari geçim standartlarına erişimi garanti altına alınacaktır.

Aile Destekleri Sigortası’nı hangi kurum sağlayacak ve aileler nasıl belirlenecek?

Tüm sosyal yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında kurulacak özerk bir yapıya sahip olan Aile Destekleri Sigortası Kurumu tarafından sağlanacaktır. Bu kurumda istihdam edilecek liyakat sahibi sosyologlar, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları başvuruları objektif kriterlerle değerlendirilecektir.

Aile Destekleri Sigortası’ndan kimler faydalanacak ve bunun için prim ödeyecekler mi?

Aile Destekleri Sigortası asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün haneleri kapsayacaktır. Ayrıca, yoksul olup tek kişi yaşayanlar da Aile Destekleri Sigortasından yararlanabilecektir. Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanacak haneler prim ödemeyecek ve destekler tamamen devlet bütçesinden karşılanacaktır.

Aile Destekleri Sigortası’ndan herkes aynı şekilde mi faydalanacak ve destek miktarı nasıl belirlenecek?

Aile Destekleri Sigortası kapsamında verilecek destek miktarı, her ailenin kendi özel durumu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Yapılan çalışmalar sonucunda, 57.000 ayrı hane tipi için tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak formüller geliştirilmiştir. Evde öğrenci çocuğu, engelli veya bakıma muhtaç yaşlı hane üyesi olanlar ayrı değerlendirilecek ve daha fazla desteklenecektir. Haneye özel gerçekleştirilen hesaplamaların neticesinde, verilecek destekler 2022 yılı için 1.101 TL ile 5.500 TL arasında değişecektir.

Aile Destekleri Sigortası ile daha önce alınan düzenli yardımlar kesilecek mi?

Hayır, bugüne kadar alınan engelli aylığı, evde bakım aylığı gibi düzenli sosyal yardımların hiçbiri kesintiye uğramayacak aksine, tüm destekler iyileştirilecek ve tek kanaldan sistemli bir şekilde sunulacaktır. Vatandaşlar kurum kurum dolaşmak zorunda kalmayacak, kadınların banka hesabına yatırılan düzenli sosyal yardım miktarı artacaktır.

Devletin Aile Destekleri Sigortası kapsamında sunulan destekleri karşılayacak bütçesi var mı?

Devlet, yalnızca 2021 yılında 1.164.988.132.000 TL vergi geliri elde etmiştir. Bunun yarısı, KDV ve ÖTV tutarından oluşmaktadır. Bu para vatandaşın cebinden çıkmıştır fakat vatandaş için kullanılmamıştır. CHP İktidarında, devlet bütçesinden sosyal yardımlara ayrılan payı yaklaşık üç katına çıkartılacak ve toplanan vergileri sosyal adaletin tesisi için kullanılacaktır.

Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanan aileler başka hangi avantajlara sahip olacak?

Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki ailelerin okula giden çocuklarına, eğitim kademesine göre belirlenmiş miktarlarda destekler sunulacaktır. Bu ailelerin 3-6 yaş aralığındaki çocukları için kreşler ücretsiz olacaktır. Her ailede en az bir kişinin asgari ücretli ve sigortalı çalışan olmasını sağlamak için, bu ailelerin çalışabilecek durumda olan gençlerine veya işsiz hane üyelerinden birine kamu istihdamında öncelik tanınacaktır. Eşinden ayrılan kadınların yeni bir hayat kurması kolaylaştırılacaktır.

Aile Destekleri Sigortası kapsamında sunulacak destek aile adına kimin hesabına yatacak?

Tüm sosyal yardımlar, ailedeki kadının adına açılmış banka hesabına yatırılacaktır.

Aile Destekleri Sigortası kapsamında ev kadınları nasıl desteklenecek?

Aile Destekleri Sigortası kapsamına alınan tüm hanelere verilecek destekler ev hanımlarının hesabına yatırılacaktır. Ailede engelli varsa, engelli bakımını üstlenen ev hanımının emekli olabilmesi için primleri devlet tarafından karşılanacaktır.

Kayıt dışı çalışanlar Aile Destekleri Sigortası’ndan faydalanacak mı?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki CHP iktidarında kayıtdışılıkla samimi bir mücadele verilecektir. Her ailede asgari bir sigortalı bireyin bulunması temel hedefimiz olacaktır. Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanan ailelerdeki işsiz bireylere, devlet personel alımlarında öncelik hakkı tanınacaktır.

Bürokratik işlemler kolaylaştırılabilecek mi?

Mevcut durumda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanı sıra pek çok farklı kurumdan da sosyal yardımlar verilmektedir. Aile Destekleri Sigortası Kurumu, tüm yardımların adil dağılımını sağlayacaktır. Aileler, desteklerini almak için farklı kurumlara gitmek zorunda kalmayacaktır. Aile Destekleri Sigortası Kurumu, aileleri rencide eden geçmiş uygulamaların aksine sağ elin verdiğini sol elin görmediği, adil ve şeffaf bir yapı oluşturulacaktır.

Vergi kesintisi olacak mı?

Aile Destekleri Sigortası kapsamına alınan ailelere, geçim desteği dışında farklı destekler de sunulacaktır. Bu destekler için vatandaşların ek bir vergi vermesi talep edilmeyecektir.

Aile Destekleri Sigortası Kurumu diğer Bakanlıklarla ve yerel yönetimlerle nasıl çalışacak?

Aile Destekleri Sigortası Kurumu ile tüm sosyal yardımlar tek bir çatı altında toplanacaktır. Aile Destekleri Sigortası Kurumu, yerel yönetimler ve diğer Bakanlıklarla entegre bir şekilde çalışacaktır.

Tarım işçileri de Aile Destekleri Sigortası’ndan faydalanacak mı?

Tarım işçisi kadınların ve 30 yaş altındaki gençlerin sigorta primleri devlet tarafından ödenecektir. Böylece kırsalda yaşayan yurttaşlarımızın doğduğu yerde doyması sağlanacaktır. Sağlıklı gıdaya erişim yaygınlaşacaktır, tarımda dışa bağımlılık ve bölgesel kalkınmadaki eşitsizlikler giderilecektir.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile ilgili düzenlemeler yapılacak mı?

Ulaşım ve beslenme masrafları da karşılanarak, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının en yakın eğitim kurumuna gitmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitime erişiminin kesintiye uğramaması için mobil hizmetlerde sunulacaktır.

Aile Destekleri Sigortası kapsamında emekliler nasıl desteklenecek?

Aile Destekleri Sigortası kapsamında olan emekli vatandaşlarımızın aktif yaşama katılımını sağlamak için pek çok alanda destekler sunulacak ve sosyal yaşamla iç içe olmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirilecektir.

Engellilere nasıl destek olunacak?

Aile Destekleri Sigortası kapsamına alınan ailelerdeki engelliler mevcut desteklerini almaya devam edecektir. Engelli aylıkları ve bakım yardımları belirlenirken, engellinin hane içinde fert başına düşen geliri değil, kendi gelir durumu belirleyici olacaktır. Ağır engelli bakımını üstlenen aile üyelerinin de sigorta primleri ödenecek ve emeklilik hakları güvence altına alınacaktır.

Dul ve yetim maaşı ya da emeklilik maaşı alanlar aynı zamanda Aile Destekleri Sigortası’ndan faydalanabilecek mi?

Evet, ailenin ihtiyaç sahibi olduğu tespit edildiğinde, var olan tüm haklarının yanı sıra Aile Destekleri Sigortası’ndan da faydalanması sağlanacaktır.

Kaynak : www.istanbulgercegi.com - Dilfiraz Değerli

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları