loading
close
SON DAKİKALAR

Yurtdışı yasağını getiren Almanya değil, AKP!

Ömer Faruk Eminağaoğlu
Tarih: 09.03.2017

Ömer Faruk Eminağaoğlu; Almanya ile halkoylaması sürecinde yaşanan sorunlar, yurt dışında seçim propagandası konusunu gündeme taşıdı.

Almanya ile halkoylaması sürecinde yaşanan sorunlar, yurt dışında seçim propagandası konusunu gündeme taşıdı.

Yasa ve YSK kararına göre, halkoylaması sürecinde yurt dışında her türlü propaganda yasak

AKP hükümeti döneminde çıkan yasa

298 sayılı Seçim Yasasında 2008 yılında yapılan değişiklikle, yurt dışında oy verme konusu düzenlendi.
Değişiklik yasa tasarısı şimdiki Cumhurbaşkanının başkanı olduğu o dönemin AKP hükümetince hazırlandı ve yapılan değişiklik o hükümet döneminde yürürlüğe girdi.
Bu düzenlemenin 94/A-son maddesi, "Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz." şeklindedir.

16 Nisandaki halk oylaması konusundaki YSK kararı

YSK, 15.2.2017 tarihinde aldığı ve aynı günkü 2. mükerrer resmi gazetede yayımlanan 109 sayılı kararında "16 Şubat-15 Nisan 2017 tarihleri arasında, çok net ifadelerle; 

* Yurt dışında açık yerlerde ve gümrük kapılarında sözlü propaganda yapılamayacağı (298/94/A-son, 94/E-6)
* Yurt dışında ve gümrük kapılarında kapalı yerlerde propaganda yapılamayacağı (298/94/A-son, 94/E-6)
* Yurt dışında yayımlanan yazılı basında ilân ve reklam yoluyla yazılı veya görüntülü propaganda yapılamayacağı (298/94/A-son, 94/E-6)
* Yurt dışında ve gümrük kapılarında hiçbir şekilde kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi yayınların yapılamayacağı (298/94/A-son, 94/E-6)
* Yurt dışında ve gümrük kapılarında hoparlörle propaganda yapılamayacağı (298/94/A-son, 94/E-6)
* Yurt dışında ve gümrük kapılarında propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtılamayacağı (298/94/A-son, 94/E-6)
* Yurt dışında ve gümrük kapılarında her türlü propagandanın yasak olduğu (298/94/A-son, 94/E-6)
konularını ortaya koymaktadır.

Almanya ile yaşananlar ortaya koydu ki, halkoylamasında yer alan partilerin tamamı, ya seçim hukukunu ihlal ediyor ya da seçim hukukunu bilmiyor

16 Nisanda yapılacak halkoylaması nedeniyle Almanya'da, hükümete propaganda ortamı sağlanmadığı konusunda fırtınalar koparıldı.
AKP'nin, kendi hükümetince hazırlanan yasa tasarısını bilmediği söylenebilir mi?
Halkoylamasında yer alan partilerin bu yasa hükmünü ve YSK kararını bilmemesi düşünülebilir mi?
O zaman burada yaratılmak veya yapılmak istenen nedir!
AKP, bu fırtınaları koparırken, ne muhalefet ne de bir başka kimse çıkıp ta AKP'ye seçim hukukunu hatırlatmamaktadır.
Bunun anlamı, seçimler, seçim hukukunu bilmeyen veya aykırılıkların etkili denetiminden uzak duran partiler yoluyla yapılmaktadır.
Bu tabloda her şey halka kalmıştır ki, halkın duyarlılığının her yerde partilerin önünde olduğu görülmektedir.

Almanya ile yaratılan, gerilimin altında ne yatmaktadır?

AKP'nin, yasadaki bu düzenlemeyi ve anılan YSK kararını ısrarla görmezden gelerek, yurt dışında propaganda yapma isteğinin altında ne yatmaktadır!
AKP, Türkiyede seçim hukukuna bağdaşmayan uygulamalarını, yurt dışına da taşımak istemektedir ki, kuşkusuz bunlara HAYIR denilecektir.

Aykırı uygulamaları ortadan kaldırmak için mevcut seçim hukukunun uygulanması yeterlidir.
Bu nedenle ihlal durumunda, seçim hukukunu bilmesi gereken partilerin bu konuda gerekli başvuruları yapması yeterlidir.

Ömer Faruk Eminağaoğlu

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları