loading
close
SON DAKİKALAR

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da YSK'ya teslim edecek, 19 Nisan'da listeler kesinleşecek

Siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da YSK'ya teslim edecek, 19 Nisan'da listeler kesinleşecek
Tarih: 19.03.2023 - 16:23
Kategori: Gündem

14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Siyasi partiler milletvekili aday listelerini 9 Nisan'da YSK'ya teslim edecek,

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırladığı seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK RESMİ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN!

9 NİSAN 2023 PAZAR

1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanun’un 122, 123 ve 124’üncü maddesinde yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),
2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59).

1- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2839/20),
2- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21),
3- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
4- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanması.

10 NİSAN 2023 PAZARTESİ

1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile ilçe seçim kurulunun itiraz edilmeksizin kesinleşen kararları ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.

11 NİSAN 2023 SALI

1- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi (Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23),
2- Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksikliklerin Resmî Gazete’de ve http://ysk.gov.tr adresinde yayımlanması/yayınlanması.

12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA

1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
2- Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi,
3- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgilerinin http://ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),
4- a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması,
b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması,
ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.

14 NİSAN 2023 CUMA

1- Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15),
2- Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü.

15 NİSAN 2023 CUMARTESİ

1- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazete’de yayınlanması/yayımlanması (2839/20-2),
2- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2839/20),
3- Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23).

16 NİSAN 2023 PAZAR

1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00) (298/125, 2839/22),
2- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların incelenmesinin ve karara bağlanmasının son günü.
(Saat 23.59).

17 NİSAN 2023 PAZARTESİ

1- İl seçim kurullarının, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125, 2839/23),
2- İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2839/22),
3- İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına başlanması.

18 NİSAN 2023 SALI

1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kur’a çekilmesi, davete rağmen kur’aya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kur’a çekiminin yapılması (2839/26-d),
2- Kur’a tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi,
3- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
4- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmelerinin son günü, (Saat 15.00)
5- İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi. (Saat 21.00)

19 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA

1- Mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesinin ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi (298/22),
2- Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,
3- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi
(298/23-2),
4- Yüksek Seçim Kurulunca;
a) Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plân dâhilinde dağıtımına başlanması,
b) Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.
1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
2- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla ilân edilmek üzere;
a) İl seçim kurullarına,
b) Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere ilgili mercilere,
gönderilmesi (2839/24),
3- Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı (2839/24).

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları