loading
close
SON DAKİKALAR

Tarım ve orman alanlarında düzenleme yapan kanun teklifinin ilk bölümünün 3 maddesi TBMM genel kurulunda kabul edildi

Tarım ve orman alanlarında düzenleme yapan kanun teklifinin ilk bölümünün 3 maddesi TBMM genel kurulunda kabul edildi
Tarih: 22.03.2023 - 23:00
Kategori: Gündem

TBMM Genel Kurulunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 1. bölümünde yer alan ilk 3 madde kabul edildi.

Teklifin tümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, orman havzalarıyla ilgili temel kanuna ihtiyaç olduğunu belirterek, "Millet İttifakı'nın iktidarında, hem su kanunu hem de orman havzaları kanunu çıkaracağız." dedi.

Yanlış tarım ve ekonomi politikalarıyla çiftçinin tarım maliyetleri altında ezilmeye terk edildiğini ileri süren Yokuş, milletin bu bereketli topraklara rağmen ete, sebzeye, meyveye ve bakliyata ulaşamaz hale geldiğini iddia etti.

Yokuş, ekonomi, gıda ve iklim kriziyle en hızlı ve en etkili baş etme yönteminin tarımsal ekonomi politikaları olduğunu dile getirerek, "Tarımda asıl amacımız, çiftçinin ürettiği ürünün piyasada gerçek değerini bulması, hak ettiği fiyatı almasıdır. Bunun için kazanç odaklı yeni bir model kuracağız. Çiftçi ister süt ister fındık üretsin, ürettiği ürünün fiyatını önceden bilecek, asla belirsizliğe mahkum olmayacak." ifadelerini kullandı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, kanun teklifinde, stratejik ürünler açısından bakanlık tarafından yapılan düzenlemenin üreticiyi rahat ettireceğine işaret ederek, "Sözleşmeli tarımın güçlendirilmesiyle, ülkede üretilen ürünlerin envanteri bakanlık tarafından bilinecek ve hangi ürünün nerede yetiştirileceği ve değişimleri de kontrol edilebilecektir." diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, sözleşmeli tarımın, zengini zengin; çiftçiyi ise yok eden bir sistem olduğunu öne sürerek, "Sözleşmeli tarım ancak koşulların çiftçiyi, üreticiyi koruduğu bir mekanizmayla olur, ekim yaptıran şirketin hakları korunduğu kadar, çiftçinin haklarının korunduğu bir sistemle olur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, gıda tüketiminin ve israfının arttığı dünya gerçekliğinde, üretimin planlanmasının kaçınılmaz zorunluluk olduğunu vurguladı. Minsolmaz, çiftçilerin en temel beklentisinin geleceği görebilmek ve planlayabilmek olduğunu söyledi.

Tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak için üretim öncesinde bakanlıktan izin alınmasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu anlatan Minsolmaz, şöyle devam etti:

"Yaptığımız bu düzenleme ile arz ve talep durumuna göre üretim gerçekleştirilecek, kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde verimli kullanımı sağlanacaktır. Kanun teklifinin bir diğer önemli maddesi de sözleşmeli üretimin geliştirilmesidir. Bu sayede tarımsal üretimi planlamanın yanı sıra üreticilerimizin pazarlama sorununun ortadan kaldırılması, tüketicilerimiz açısından ise fiyatların artmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Sözleşmeli üretim esnasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların en hızlı şekilde çözülebilmesi ve tarafların korunması amacıyla gerekli düzenlemeler kanun teklifinde mevcuttur."

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise, "Bir planlama yapmak gerekiyorsa AKP'nin tarım kurmaylarına ve tarım zihniyetine yönelik bir planlama yapmak gerekir." görüşünü savundu.

Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olacak.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak ya da yaptırılacak. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna göre cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda TMO kontrolünde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilecek.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tarım sektörüyle ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin tesis edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen ürün veya ürün gruplarının üretimine başlanmadan önce bakanlıktan izin alınacak. Bakanlık, arz ve talep miktarıyla yeterlilik derecesini dikkate alarak hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceği ile tarım havzası veya işletme bazında asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek.

Bu kapsamda ilk kez aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilenler, hükümlere uygun şekilde faaliyet göstermeleri için yazılı uyarılacak. Yazılı uyarılan ancak uyarı tarihinden itibaren 12 ay içinde uygun faaliyette bulunmayanlar, uyarı tarihinden itibaren 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak. Sözleşmeli üretimi özendirmek için üreticilere, desteklerin verilmesinde öncelik tanınacak.

Sözleşmeli üretimde irade serbestisi esas olacak ancak salgın hastalıklar, tarım ürünleri ticaretinde yaşanan gelişmeler karşısında arz güvenliğinin sağlanması, tarımsal üretimin iç veya dış talebe uygun ayarlanması veya bitki ve hayvan sağlığının korunması amacıyla ihtiyaç halinde bakanlıkça belirlenen ürün, ürün grupları, sözleşmeli olarak üretilecek.

Bakanlık, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için sözleşmenin taraflarını ve kapsamını içeren kayıt sistemleri oluşturacak, sözleşmeler bu kayıt sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olacak.

Tarımsal üretim sözleşmelerinde belirtilen mücbir sebepler haricinde sözleşme kapsamında üretilen ürünün alımından veya satımından vazgeçen üretici ya da alıcılar için ceza koşulu belirlenecek. Ceza koşulu, alımından ya da satımından kaçınılan ürün miktarının sözleşmedeki bedelinin yüzde 20'sinden az ve yüzde 50'sinden fazla olamayacak. Et ve Süt Kurumunun taraf olduğu sözleşmelerde üretici için ceza koşulu alt sınırdan daha az belirlenebilecek veya ceza koşuluna yer verilmeyebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması, dava şartı kabul edilecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin 1. bölümünde yer alan ilk 3 maddesinin kabulünün ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bilgiç, birleşimi yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları