loading
close
SON DAKİKALAR

TBMM'de bugün Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'in 2. maddesi kabul edildi

TBMM'de bugün Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'in 2. maddesi kabul edildi
Tarih: 07.06.2022 - 22:00
Kategori: Gündem

TBMM Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel teşkil etmeyecek.

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilecek. İlgili birimlerce stajın yapılması konusunda gereken kolaylık sağlanacak.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

Yargı mercilerinin talebi üzerine gerçekleştirilecek görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliğince (TBB) oluşturulan elektronik bilişim sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak.

-Genel Kurulda görüşmelerden-

İYİ Parti Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, "Her yıl mezun olan on binlerce gencin staj sorunlarına, iş ve aş sorunlarına, nitelikli hukukçu yetiştirme sorununa ve avukatların sık sık şiddete maruz kalmasına ilişkin bu kanun teklifinde ne var dersek; çözüme dönük hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

Sorunun çözülemeyecek boyutlara ulaştığını, bundan sonra hukuk fakültesi açmamanın, ilk tedbir olması gerektiğini savunan Subaşı, "Günübirlik siyasi hoşluk için açılmış hukuk fakülteleri yüzünden karşımızda duran devasa sorun stajyerleri, avukatları, baroları, on binlerce aileyi ve yüz binlerce seçmeni ilgilendirir hale geldiği için görünür olmuştur. Büyüyen sorunun altında kalan iktidar yine yatıştırıcı pansuman tedbirine başvurmayı uygun görmüştür." ifadesini kullandı.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, adli yardımın hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında adalete erişim, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarından biri olduğuna işaret etti. Atay, birden fazla baro kurulabilmesiyle ilgili düzenlemeden sonra adli yardımın yürütülmesi hususunda bazı sorunlarla karşılaşıldığını anlattı.

Atay, "Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle adli yardım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların adalete erişimi ve diledikleri avukatı tercih edebilmeleri için düzenleme de yapılmaktadır. Birden fazla baronun bulunduğu bölgelerde, illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak ve vatandaşlar istedikleri barodan avukat tercihinde bulunabileceklerdir." bilgisini verdi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, avukatlık mesleğinin piyasalaştırılmaya çalışıldığını ileri sürerek "Teklifle, 2020'de çoklu baroya geçişle yargı alanının bütünlüğüne verilen zarar derinleştirilmek, mesleğin kendisi itibarsızlaştırılmak isteniyor." görüşünü savundu.

Kerestecioğlu, adli yardım hizmetleri için kullanılmak üzere Hazineden TBB'ye aktarılan ödeneğin barolar arasındaki dağıtımının adaletsizliğe yol açacak şekilde yeniden belirlendiğini iddia ederek "Özellikle yandaş baroların işine yarayacak bu değişiklikle, illerde nüfus sayısı da avukat sayısı da bir çarpılıyor, bir bölünüyor; sonunda 2 nolu barolara şimdikinden neredeyse 4 katı daha fazla kaynak aktarılmış oluyor." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBB "Staj daha nitelikli yapılsın" derken avukatlık stajının hiç yapılmamasının istendiğini savunarak "Amaç avukatlık mesleğini yıpratmak. Şu an Türkiye'de 165 bin avukat var. Her yıl 20 bin stajyer avukat geliyor, mesleğe yaklaşık 15 bin ila 20 bin arasında avukat katılıyor ve bunlar 2 bin lira ile 3 bin lira arasında maaşlarla çalışmaya zorlanıyorlar; nitelikleri düşüyor, eğitim kalitesi düşüyor." dedi.

Yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini vurgulayan Antmen, "Türkiye'yi örnek bir ülke haline getirmek istiyorsanız yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirin, yeter." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kanun teklifinde avukatlık stajı, birden fazla baro olan illerde adli yardım bürosu oluşturulması, adli yardım ödeneklerinin dağıtımı ve görevlendirmelerle ilgili konularda düzenlemeler yapıldığını anlattı.

Teklifteki, "Avukatın stajına engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışması avukatlık stajı yapılmasına engel değildir." hükmüne işaret eden Uygur, "Yargı Reformu Stratejisi Belgemizdeki hedeflerimiz doğrultusunda yaptığımız düzenlemelerle Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, insan odaklı adalet anlayışıyla, özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik ve daha güçlü Türkiye için bütün gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kanun tasarısı 02 Haziran 2022'de meclis gündemine geldi

AVUKATLIK KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ TBMM GENEL KURULU'NDA

TBMM Genel Kurulunda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine başlandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik öngören teklifle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların, avukatlık stajını yapmasının kolaylaştırıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, adaletin toplumun oksijeni olduğunu, adalet olmazsa toplumun nefes alamayacağını ifade etti.

Avukatların cübbelerinde cep ya da düğme bulunmadığını anımsatan Erel, avukatlık faaliyetinin menfaatlere göre şekillenemeyeceğini belirtti.

Siyasi iradenin çoklu baro sisteminden umduğunu bulamadığını ileri süren Erel, "Sadece İstanbul'da ve Ankara'da ikinci baro kurulabildi. Demokratik hukuk devleti, adaletin tüm sınıflar için uygulandığı ölçüde mümkün olabilir. Adaletin yasama, yürütme ve yargı eliyle etkin bir şekilde ve tüm bireylerin özel durumlarına uygun olarak sağlanması gerekir. Adaletli olmak, tüm bireylerin sahip olması gereken her şeyden önce insani bir erdemdir." dedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, dünyada avukatlık mesleği kadar sorumlu, saygın, onurlu ve aynı zamanda karmaşık olan çok fazla uzmanlığın bulunmadığını söyledi.

Her meslekte olduğu gibi avukatlık mesleğinin icrasında da bazı ihtiyaçlar bulunduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Sağlıkta şiddet olarak nitelenen, tatsız ve istenmeyen olaylar maalesef avukatlık mesleğinde de cereyan etmektedir. Bu bakımdan sağlık çalışanlarını olduğu gibi avukatlık mesleğini icra edenleri de benzer düzenlemelere kavuşturabilmeliyiz. 86 üniversitemizde hukuk eğitimi olan alan yaklaşık 85 bin öğrencimizden yılda yaklaşık 20 bine yakını mezun olmaktadır. Bu kapsamda savunmasız yargı adalet üretemez anlayışıyla mesleğine yeni başlayan meslektaşlarımıza düşük faizli kredi imkanı sağlanmalı, avukatların serbest meslek üzerinden değil de hakim ve savcılarımız gibi özlük şartları ile emekli olabilmelerine imkan sağlanmalıdır. Avukatlara uluslararası çalışma yapabilmeleri için gerekli destekler sunulmalı. CMK ücret tarifeleri yeniden ele alınarak günümüz gerçekleri ve şartlarına uygun hale getirilmelidir."

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki de basit, sade ve anlaşılır bir kanun teklifinin TBMM gündeminde olduğunu söyledi.

İktidarın baroları da yan kuruluş haline getirmek için çok uğraştığını ancak beceremediğini savunan Tiryaki, "Teklif sahipleri hileli yollarla yan baroların gelirini artırmayı hedefliyorlar. Bu teklif ek ücretlerin artırılması, stajyer avukatların durumlarının düzeltilmesi, avukatların sorunlarının çözümüne dair herhangi bir düzenlemeyi içermiyor. Hukuk fakültelerinin niteliğinin artırılmasına dair bir düzenleme de yok. Bu teklifte iktidarın yan kuruluşu olan barolar var ve bunların ekonomik olarak koşulların düzeltilmesi var." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye'nin AK Parti iktidarı eliyle hukuk devleti olmaktan çıktığını iddia etti.

"Bu saatten sonra AKP yolsuzluğun, yasakların, yalanların, yokluğun sembolü haline gelmiştir." diyen Emre, "Dolayısıyla bu yol yol değildir. Değerli arkadaşlar bu yoldan dönün. Her sabah bir zam, bir sansür haberi ile uyanıyoruz. Türkiye'nin bu şekilde gidecek bir yeri yoktur. Önümüzdeki ilk seçimde Türkiye bu iktidardan kurtulacaktır. Vatandaşlarımızın vicdanlarına inanarak bunu söylüyorum. Türkiye gerçekten demokratik bir iktidarla başarı ile yönetilecektir."

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, şahsı adına yaptığı konuşmada, kanun teklifiyle avukat stajyerlerinin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmasının, fiilen avukatlık stajının yapılmasına engel oluşturmayacağının hükme bağlanacağını dile getirdi.

İşin, avukatlık stajının fiilen yapılmasına engel olmaması gerektiğini belirten Kaya, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların avukatlık stajını yapabilmesi kolaylaştırılmakta ve bu kapsamda bu kişilere avukatlık stajı boyunca aylıksız veya ücretsiz izin verilmesi hüküm altına alınmaktadır. Bu kişiler staj süresince de yıllık izin haklarını kullanabilecektir." dedi.

Kaya, birden fazla baronun bulunduğu illerde vatandaşlara adli yardım hizmetinin daha kaliteli sunulabilmesi amacıyla yönetimleri ve işleyişleri birbirinden farklı, bağımsız olmak üzere her bir baronun adli yardım bürosunu oluşturabilmesine imkan sağlandığını kaydetti.

Maddelere dair bilgi veren Kaya, teklifin hayırlı olması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, verilen aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 7 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları