loading
close
SON DAKİKALAR

TPAO, olası özelleştirme için kamu personeli tasfiyesine mi gidiyor?

TPAO, olası özelleştirme için kamu personeli tasfiyesine mi gidiyor?
Tarih: 17.03.2022 - 21:57
Kategori: Siyaset

CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, TBMM'de verdiği soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu; "TPAO personeli tasfiye mi ediliyor?"

CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan verdiği soru önergesinde;

"Bildiğiniz üzere ülkemizde kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir ve ülkemiz bu şekilde yönetilmektedir.

527 Sayılı KHK m.31'e dayanarak çıkarılan 11 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 10 Nisan 2020 tarih 2393 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı KİT'lerde çalışan kamu personelinin (kapsam dışı dâhil) aylık ücretleri 01.01.2018 (madde 3) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiş, kapsam dışı personelin hukuki statüsü ise madde 5 bent 2'de Cumhurbaşkanınca Başbakanlık Hükümet Sistemi Yüksek Planlama Kurulu Kararları (Diğer Ücretler Başlığı) ile uyumlu bir şekilde “kamu personeli” olarak tespit edilmiştir.

"Özelleştirme kapsam ve programına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklardan olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların kapsam dışı kamu personelinin ücretlerine, söz konusu personelin kapsam dışı statülerde bulunduğu sürelere ait bu Kararda yer alan ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır."

Cumhurbaşkanı Kararının vatandaşlara/kamu personeline tanıdığı hukuki koruma, hukuki statü tespiti ve diğer haklar, “TPAO kapsam dışı personel aylık ücretini serbest iradesi ile imzaladığı akit ile belirliyor” diyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (Cumhurbaşkanı Kararının hukuka uygunluk denetimini yapma yetkisi Danıştay Başkanlığında/Danıştay Kanunu m.24/1-a olduğu halde) önderliğinde adli yargı kolu mahkemelerince (TPAO Kapsam Dışı Personeline kamu hukuku uygulanan adli yargı kararları da olmasına rağmen) tanınmamaktadır. Kamu payının %50’nin üzerinde olduğu TBMM Denetimine tabi KİT kapsam dışı personelinin hukuki statüsü 7036 Sayılı Kanun m.37 ile değiştirilmemiş olmasına rağmen aldığımız bilgilere göre TPAO Yönetimince de aksi bir tutum sergilenmekte, kararınız tanınmamaktadır.

Kısaca ifade etmek gerekirse; sermayesinin tamamı devlete ait olmasına ve özelleştirme programına alınmamış olmasına rağmen TPAO Yönetimi kamu hukukuna dayanan “idare&kamu personeli” ilişkisi yerine özel hukuk hükümleri üzerine kurulu “işçi&işveren” ilişkisini kapsam dışı personele dayatmaktadır. Bu dayatma pek çok kişiyi mağdur etmiş ve etmektedir.

Bu bağlamda;

1-      Yürütmenin başı olarak bu hukuksuzluğa müdahaleniz olacak mı?

2-      Bozulan hukuk ve bürokrasi birliğinin yeniden tesisi ve kararınızın tanınması için ne gibi tedbirleri hayata geçirmeyi düşünüyorsunuz?

3-      Bu dayatmanın Karadeniz Doğal Gaz Keşfi ile bir ilgisi var mı?

4-      Olası özelleştirme için kamu personeli tasfiyesine mi gidiliyor?"

Kaynak : wwww.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları