loading
close
SON DAKİKALAR

Tüm Yerel Sen' de seçim süreci başladı

Tüm Yerel Sen' de seçim süreci başladı
Tarih: 23.10.2019 - 12:23
Kategori: Sendika

2013 yılında Vatan-Emek-Cumhuriyet şiarıyla kurulan ve Atatürk ilke ve inkılaplarını kendilerine rehber edinen Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Tüm Yerel Sen Sendikası üyeleri sandık başına gidiyor...

Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir belediyesi ve 12 ilçede yetkili sendika olan ve bu yıl ki yetki sürecinde  İBB'de yetki kaybı yaşayan Tüm Yerel Sen  İzmir 1 Nolu Şube'de yönetime yeni adaylar çıktı.
Mevcut 1 nolu şube yönetiminden 6 yöneticinin tekrar aday olmadığı seçimlerde yönetimde yeni listelerde kadın adayların olması ise tabanda memnunluk yarattı.
"Söz ve karar tabandır" ilkesini benimseyerek yola çıkan  muhalif grup bir deklarasyon yayınladı.

İşte o deklarasyon:

Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini miğfer edinen ve onun izinden giden, laiklikten taviz vermeyen ve bize dayatılan yeni Sevr'e karşı mücadele eden Sendikamız Tüm Yerel-Sen, 3. Olağan Genel Kurulunu yapıyor.

3. Olağan Genel Kurulumuzu yaptığımız bu günlerde, AKP kendilerini iktidara getiren ABD ve AB emperyalistlerinin direktifleri ile saldırılarına her geçen gün yeni saldırılar eklemeye devam ediyor. Biz Kamu Emekçileri de bundan nasibimizi alıyoruz. Kazanılmış birçok hakkımızı gasp ettiler, eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerini özelleştirerek piyasacı bir ekonomiye terk ettiler. Eğitimi bilimsellikten uzaklaştırdılar ve tüm emekçi halkımızı yoksulluğa mahkûm ettiler.

Kısacası, AKP İktidarı, Sendikal mücadelemizi yok sayıyor, Sendikaları dışlıyor ve bireyselliği kışkırtan bu anlayışlar ile aynı zamanda kapıkulları yaratmak istiyor!
Değerli dostlar,
Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemden kurtarmak için bu değerlere sahip çıkan kamu emekçilerinin, omuz omuza mücadele etmesi gerekmektedir. “İnsan toplumu sürüden olağanüstü örgütlü oluşu ile ayrılır. Toplumda örgütlülüğü yok edersen geriye sürü kalır.” Bunun için de; tüm kamu emekçisi arkadaşlarımızı bilinçlendirip örgütlemeliyiz. Ancak o zaman ezilen ve sömürülen halkımızı uyandırabilir ve örgütleyebiliriz.
Bunun için de Sendikamıza önemli görevler düşmektedir. Ülkemizin bağımsızlığının, egemenliğinin, laik düzeninin, Cumhuriyetimizin değerlerinin ve ulusal çıkarlarının korunabilmesi ve sonsuza kadara yaşamasını sağlamanın yükü bizim omuzlarımızdadır...
Ülkemizin içinde bulunduğu bu duruma doğru müdahale edebilmek ve Kamu Emekçilerinin hak ettiği ekonomik ve demokratik haklarına kavuşabilmesi için de sendikamızın şu yol ve yöntemleri izlemesi gerekmektedir;
Kuvay-i Milliye Ruhu ile çıktığımız bu yolda;

1. Demokratik Merkeziyetçiliğin sadece tüzüklere yazılmasıyla yetinilmemeli, Demokratik Merkeziyetçilik laftan çıkarılmalı ve uygulanmalıdır.

 2. Eylem kararının tabandan çok uzakta alınıyor olması, tabanda yeterince hayat bulamamasının da nedenidir. Savaşa hazırlıksız çıkanlar yenilgiye mahkûmdur. Bu hazırlık anlayışı; günü geçiştiren, yarın önüne neyin çıkacağını bilmekten uzak, güne göre, havaya göre mücadele anlayışından ibarettir. Bu yüzden bu saldırılara karşı planlı bir duruş stratejisi geliştirilmelidir. "SÖZ VE KARAR SAHİBİ TABANDIR" ilkesi pratikte yerini bulmalıdır

3. Yasalara takılıp kalmadan, meşru ve fiili mücadele süreci iyi kullanılmalıdır. Grevli, toplusözleşmeli sendika diye çıkılan uzun yolun sonu, Toplugörüşme adı verilen BENT ile kapatılmış durumda. Bu bendi yıkacak olan kitlenin gücüdür. Yıllardır hak alıcı eylem ve etkinlikler yeterince örgütlenemiyor. Yapılan eylemler günü kurtarmaya yönelik değil, planlı, programlı ve uzun vadeli olmalıdır.

4. Sendikal faaliyetlerimizi, sınıf ve kitle sendikacılığı etrafında her türlü ön yargıdan, kişisel ve grupçul çıkarlardan uzak tutmalı, karşılıklı anlayış, saygı-sevgi temeline dayalı kolektif bir çalışma metodunu yerleştirerek sürekliliğini sağlamak zorundayız.

5. Genel Merkezden, Şubelere ve en alt birime kadar tüm organlar eleştiri-özeleştiri yapabilen, ikna metoduyla çalışan ve çoğunluğun aldığı kararları mutlak uygulayan konuma gelmelidir. Organların bu konuma gelmesi ise ancak disiplinli, alabildiğine özverili, yiğit, bilinçli ve kararlı insanların var olmasıyla mümkündür. Diğer bir deyişle; yukardan aşağıya tüm yönetim organlarında nitelikli insan ve organ sayısı ne kadar çok olursa Sendikamız o kadar nitelikli, o kadar büyük, sorunlarını çözmüş, mücadeleci ve başarılı olacaktır.

Bize güvenoyu verip yönetime taşıdığınız takdirde, yukarıda belirttiğimiz ilkeler etrafında mücadele edeceğiz. Hiçbir kimseden icazet almadan yalnız sizin yöneticiniz olacağız ve sizin çıkarlarınız için mücadele edeceğiz. Şube yönetimi olarak kendi içimizde eleştiri, özeleştiri mekanizmasını, saygı ve sevgi temelinde işleteceğiz, demokratik merkeziyetçilik ilkesinin de kurumsal yönünü alıp hayata geçireceğiz. Yani birilerinin tepeden yönettiği, güdümlü bir Şube olmayacağız, sizlerle birlikte kendi doğrularımız ile hareket edeceğiz.
Şube kararlarımıza ve işleyişimize dışarıdan kimsenin müdahale etmesine ve kendi çıkarları için kullanmasına asla izin vermeyeceğiz.
Sendikamıza ait tüm araç ve materyalleri amaçları doğrultusunda, bütçemizi de sade, sağlıklı ve tutumlu bir şekilde mücadelemize uygun kullanacağız.
Sendikamızın gücünü kullanarak hiçbir yöneticimizin kendi ikbali peşinde (kadro, derece, makam) koşmasına asla izin vermeyeceğiz. Aksi davranış içerisinde olan yönetim kurulu üyesi arkadaşımızın yönetimden istifasını sağlayacağız.
Sendikacılığı asla meslek haline getirmeyeceğiz, getirenlerle de mücadele edeceğiz.
Belediye başkanlarının iki dudağı arasına sendikal mücadelemizi ve sendikamızın geleceğini kurban etmeyeceğiz. Yani belediye başkanı istedi diye bin bir emekle aldığımız yetkiyi başka bir sendikaya terk etmeyeceğiz (Seferihisar örneği). Hangi siyasi anlayışta olursa olsun Belediye başkanlarının işveren olduklarını unutmadan hak alma mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz. Yani masada aldığımızı masada satmayacağız. Bugün nasıl bu anlayış ile mücadele ettiysek bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesinde kaybettiğimiz yetkiyi geri alacağız. İBB ve örgütlü olduğumuz tüm belediyelerde Tüm Yerel-Sen bayrağını mutlaka dalgalandıracağız.
Bütün bunların yanı sıra örgütlü olduğumuz belediyelerde siz üyelerimiz ile daha çok iletişim halinde olacağız, sık sık eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak sizlerin boş zamanlarını daha iyiye ve güzele yönlendirerek diğer belediyelerde çalışan arkadaşlarınız ile de güzel dostluklar kazanmanıza vesile olacağız. Yani sizlerle birlikte kocaman bir Tüm Yerel-Sen ailesi yaratmanın mücadelesini vereceğiz.
Atalarımızın "İnsanın aynası işidir¸ lâfa bakılmaz; bir kişinin aklının seviyesi¸ yaptığı işte görünür." “Lâfla peynir gemisi yürümez.” sözünü kendimize rehber edinerek mücadele edeceğiz. Kişinin aynası sadece söylediği sözden ibaret değildir. Fiildir önemli olan; hareket ve tavırlardır. Yani bizler, salon çelebiliği yapıp kuru kuru ajitasyon çekmeyeceğiz ve yapamayacağımız hiçbir vaatte bulunmayacağız.
Değerli arkadaşlar,
Yukarıda özetçe sizlerle paylaştığımız ilkelerimiz ve çalışma metotlarını hayata geçirdiğimiz takdirde, tüm kamu emekçilerinin sesi ve umudu olabilir hak alıcı ciddi eylem ve etkinlikler örgütleyebilir, yeni işgal ve direnişleri yaratarak çıkartılmak istenen saldırı yasalarını geri püskürtebileceğimizi, Toplu Sözleşme ve Grev hakkımıza kavuşabileceğimizi, bizi susturmak isteyen güçlere gereken cevabı verebileceğimizi biliyor ve inanıyoruz. Bu inançla siz değerle üyelerimizin oylarına talebiz.
Tüm Yerel Sen İzmir 1 Nolu Şube 3. Olağan Genel Kurul'u 5 Kasım Salı günü İzmir Büyükşehir Belediyesi  Çetin Emeç Salonunda yapılacak

Yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle:

1-Seçil Tuna                   (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Kampüs)
2-Ergül Gülmez              (İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana bina)
3-Seval Konuşmaz         ( İzsu Genel Müdürlüğü )
4-Ayhan Bahceci            (EShot Genel Müdürlüğü )
5-Nazif Çağlar Ceviren   (Zabıta Dairesi Başkanlığı )
6-Kansu Özertürk           (İtfaiye Dairesi Başkanlığı )
7-Özcan Aktaş                 (İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Bina )

Denetleme Kurulu:
1-Senem Şirin Dramalı  -İBB
2-Funda Karaca Uraf     -İBB
3-Burhan Karabuğa       -İZSU

Disiplin Kurulu:
1-Gizem Sezgitaşçağlar -İBB
2-Akdoğan Demirel        -İZSU
3-Yeşim Bilger                -İZSU
4-Eray Aksu                   -İTFAİYE
5-Övünç Varol                -ZABITA
 

Kaynak : Vişne Haber Ajansı-www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları