loading
close
SON DAKİKALAR

Yargı, AOÇ’yi parçalayan yollara ilişkin plan değişikliğini iptal etti

Yargı, AOÇ’yi parçalayan yollara ilişkin plan değişikliğini iptal etti
Tarih: 14.07.2023 - 12:40
Kategori: Gündem

Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk’ün şartlı bağışla halkına emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının peşini bırakmayacağız."

Mimarlar: Atatürk Orman Çiftliği’nin yollarla bölünerek talana açılmasına izin vermeyeceğiz

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık Makamının 29.09.2021 tarih ve 1848882 sayılı Olur'u ile onaylanan Ankara İli, Etimesgut İlçesi, AOÇ( Atatürk Orman Çiftliği) Anadolu Bulvarı Alternatif Yol Güzergahlarına ilişkin 1/10.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave+Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı işleminin iptali için dava açmıştı. 

Ankara 7. İdare Mahkemesi, planlanan yolun 1. Derece Doğal ve Tarihi SİT Alanı olan AOÇ'den geçtiğini; dava konusu güzergâhı gerekli kılacak, teknik ve bilimsel olarak somut gerekçelerin ortaya konulmadığını ve planların hukuka aykırı olduğunu belirterek,  söz konusu planlara ilişkin dava konusu işlemi iptal etti.

Bilirkişiler: AOÇ’yi parçalayan plan değişikliği Atatürk’ün vasiyetine aykırı

Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk’ün şartlı bağışla halkına emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin habitatını bozan, bütünlüğünü parçalayan, kamu yararına aykırı, rant ve talan planlarının peşini bırakmayacağız. Yargı’dan  peş peşe gelen bu kararlar, bu plan değişikliklerinde ısrarın yanlışlığını ortaya koyarken, haklılığımızı tekrar tekrar gözler önüne seriyor. Bilirkişi raporunda yer verilen ‘Geçmişten günümüze atılan adımlar ile AOÇ arazisinin erozyonunun devam ettiği ve bu durumun Atatürk’ün vasiyet mektubunda yazan kullanımlar ile örtüşmediği; dava konusu yol güzergahı ile AOÇ arazilerinin parçalanmasının, tarihi ve doğal kimliğinin, kente kattığı imgenin yok olmasının önünün açıldığı; bu bakımdan plan değişikliğinin koruma mevzuatı ve ilkeleri ile planlama esasları ve şehircilik ilkelerine uygun olmadığı’ ifadeleri de, AOÇ’nin geçmişten bugüne parça  parça yok edilmeye çalışıldığını ortaya koymaktadır. Atatürk Orman Çiftliği’nin yollarla bölünerek, yapılaşmaya açılmasına karşı bilim ve tekniğin rehberliğinde mücadeleyi sürdüreceğiz” 

Dava konusu güzergâhı gerekli kılacak, teknik ve bilimsel olarak somut gerekçeler ortaya konulmamıştır

Candan, mahkeme gerekçesinde yer alan “ Plan değişiklikleriyle planlanan yolun 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı olan AOÇ'den geçtiği, bu durumun üst ölçekli plan olan 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planındaki AOÇ'ye ilişkin hükme uygun olmadığı, öte yandan, plana ilişkin açıklama raporunda, Anadolu Bulvarındaki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla planda revizyon yapılması gerektiği belirtilmiş ise de, pik saatlerde yaşanan yoğunluktan bahsederken trafik sıkışıklığına ilişkin teknik verilerin kullanılmadığı, gözlemsel tespite yönelik karar alındığı, plan yapım aşamasında yapılması gerekli analiz ve sentez aşamalarının noksan veya eksik olarak hazırlandığı, bu nedenle planlanan dava konusu güzergâhı gerekli kılacak, teknik ve bilimsel olarak somut gerekçelerin ortaya konulamadığı hususları birlikte dikkate alındığında, dava konusu plan değişikliklerinin onaylanmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır” ifadelerine de dikkat çekti.

Atatürk Orman Çiftliği Atatürk’ün bize emanetidir, yol geçen hanı değildir

Candan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atatürk Orman Çiftliği Atatürk’ün bize emanetidir, yol geçen hanı değildir. Kararın gerekçesinde yolun yapılmasına başlanılması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar yaşanacağı da dile getirilmiştir. Yetkilileri yeni plan değişiklikleri yaparak hukuku arkadan dolanmak yerine, kamu yararını gözetmeye, AOÇ’yi rant için yollarla talan etmeye son vermeye ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Kaynak : wwww.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları