loading
close
SON DAKİKALAR

Kır Kalemi Kes Cezamı

Av. Zühal  Dönmez
Tarih: 28.11.2015

Av. Zühal Dönmez; Bu memlekette hapse girmekten daha kolay bir şey yok. Sözü olan herkesin cezası çabucak kesilir. Allahtan Mapushane türkülerimiz güzeldir.

Bu memlekette hapse girmekten daha kolay bir şey yok. Sözü olan herkesin cezası çabucak kesilir. Allahtan Mapushane türkülerimiz güzeldir. 
 
Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül TCK'nın Suç işlemek amacıyla örgüt kurma başlıklı 220. maddesinin 7.fıkrası ile Silahlı örgüt başlıklı 314. maddesinin 2. fıkrası kapsamında tutuklandılar.

İlki şu: Suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütün varlığından söz edebilmek için; en az üç kişinin, suç işlemek amacıyla hiyerarşik bir ilişki ve süreklilik içerisinde, elverişli araç ve gereçlerle kanunun suç saydığı fiilleri işlemek üzere bir araya gelmesi gerekiyor. Yani örgütün üyeleri arasında gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişki, suç işlenmese bile suç işlemek amacıyla devamlılık gösteren fiili bir birleşme bulunacak. Maddenin 7. fıkrasında ise, örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişinin, örgüt üyesi olarak cezalandırılacağı belirtilmiş.

İkincisi de bu: Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (yani, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, Düşmanla işbirliği yapmak, Devlete karşı savaşa tahrik, Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, Yabancı devlet aleyhine asker toplama, Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma, Düşman devlete maddi ve mali yardım) ile Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (yani, Anayasayı ihlal. Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı, Yasama organına karşı suç, Hükûmete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan) ı işlemek amacıyla, silahlı örgüt kurmak veya yönetmek suçtur. Bu örgüte üye olanlar da cezalandırılır.

Az buz değil çok suç işlemişler.

Ama gazetecileri tutuklayan hakim, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken belgeleri yayınlamak suretiyle suçun işlendiğini, bu nedenle silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan tutukluluk kararı verildiğini yazmış.

Bu kadar basit. Allahtan türküler güzel.

Av. Zühal Dönmez
CHP Ankara İl Kadın Kolu Başkanı

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları