loading
close
SON DAKİKALAR

Adana Tarım Platformu kuruldu

Adana Tarım Platformu kuruldu
Tarih: 20.05.2022 - 15:46
Kategori: Sendika

Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faaliyet yürüten meslek odaları, sendikalar ve çeşitli sivil toplum örgütü kuruluşlar bir araya gelerek Tarım Platformu’nu kurdu. İlk adımı Ankara’da atılan platform yaptığı açıklamada dışa bağımlılığın sona erdirilmesi çağrısı yaptı....

Tarım, hayvancılık ve gıda alanında faaliyet yürüten meslek odaları, sendikalar ve çeşitli sivil toplum örgütü kuruluşlar bir araya gelerek Tarım Platformu’nu kurdu. İlk adımı Ankara’da atılan platform yaptığı açıklamada dışa bağımlılığın sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Sermaye lehine politikalar sonucunda, pandemi ve kuraklık döneminde tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği uyarısında bulunan platform, “Üretemezsek tüketemeyiz” diyerek dışa bağımlılığın ve emek düşmanı politikaların son bulmasını istedi.

Adana Kent Konseyi, Adana Veteriner Hekimler Odası, DİSK, KESK TARIM ORKAMSEN, Sağ Sahil Sulama Birliği, Sarıçam Ziraat Odası, Seyhan Ziraat Odası, Sol Sahil Sulama Birliği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER), Türkiye Ziraatçılar Derneği ve Yüreğir Ziraat Odası’nın birlikteliğinden oluşan Adana Tarım Platformu adına yapılan basın açıklamasını TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut okudu.

GİRDİLERDE VE ÜRÜNLERDE DIŞARIYA BAĞIMLILIK ARTTI

1980’li yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlanan ve günümüzde de devam eden neoliberal tarım politikaları sonucunda; piyasayı düzenleyen tarımsal KİT’lerin özelleştirildiğini, kamu kurumlarının işlevsizleştirildiğini, üretici kooperatiflerinin güçsüzleştirildiğini ve tarımsal desteklerin azaltıldığını belirten Korkut şöyle konuştu:

“Küçük üreticiler büyük şirketler karşısında korumasız bırakıldı, girdilerde ve ürünlerde dışarıya bağımlılık arttı, alan tümüyle kâr mantığıyla çalışan özel sektörün insafına terk edildi, üreticiler ve tüketiciler sürekli kaybeden taraf oldu.

2020 yılından beri içinde bulunduğumuz pandemi olumsuz koşullarına ek olarak, 2021 yılında yaşanan ciddi kuraklık, ülkemizde derinleşerek yaşanan ekonomik kriz ve 2022 yılındaki döviz kuru baskısı, Rusya-Ukrayna savaşının ülkemize etkileri, yapısal ve altyapısal sorunları çözülemeyen tarım sektörümüzü çok boyutlu yeni ve ciddi bir kriz ortamına sürükledi.”

TARIM, UZUN VADELİ PLANLANMASI GEREKEN BİR SEKTÖRDÜR.

Bu süreçte üretim ekonomisi yerine rant ve faiz ekonomisinde ısrar edilmesi, girdi ve ürünlerde dışa bağımlılığın kesintisiz sürdürülmesi sonucu üreticinin alandan çekilmesinin hızlandığını ifade eden Korkut açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tarım, doğa koşullarına bağlı, mutlaka korunması gereken ve uzun vadeli planlanması gereken bir sektördür.

Bu nedenle politika belirlemede; meslek odaları, sendikalar, kooperatifler, üretici dernekleri, yerel kuruluşlar, ekoloji kuruluşları ve tüketici kuruluşları daha etkin rol alabilmeli ve tepeden değil doğrudan aktörlerin belirleyici olduğu aşağıdan yukarıya bir politika belirleme yöntemi ve süreci izlenmelidir.

Bizler; tarım, gıda, hayvancılık, orman ve çevre alanında faaliyet yürüten meslek ve emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, tüketici örgütleri olarak ülkemizin tarım politikalarının hayati önem arz ettiğini, tarım ve gıda sektörlerinin kamu yararını ve toplum çıkarını esas alarak ekolojiye duyarlı ve halkın refahına dayalı olması gerektiği düşüncesiyle “Tarım Platformu”nu oluşturmuş bulunmaktayız.”

Basın açıklamasına Adana Kent Konseyi adına Erol Salman, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına Kenan Doğan, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına Mehmet MAK, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Güney Bölge Şubesi adına Çiğdem Eroğlu, Adana Veteriner Hekimleri Odası adına Can Oral Bugan, KESK Tarım Orkam Sen adına Yılmaz Demir, Ziraatçılar Derneği adına Mahmut Basit ve Sol Sahil Sulama Birliği adına Ersin Akdoğdu katıldı.

Kaynak : wwww.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları