loading
close
SON DAKİKALAR

Bakırköy Çocuk Masası Başkanı Ebrize Çeltikçi: Çocuğa karşı şiddet kabul edilemez

Bakırköy Çocuk Masası Başkanı Ebrize Çeltikçi: Çocuğa karşı şiddet kabul edilemez
Tarih: 31.05.2020 - 14:47
Kategori: Gündem

Bakırköy Çocuk Masası ve Çocuk Hakları Zirvesi Kalkınma Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi, son dönemde çocuklara ilişkin hak ihlali ve tacizlerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakırköy Çocuk Masası ve Çocuk Hakları Zirvesi Kalkınma Derneği Başkanı Ebrize Çeltikçi, yaptığı açıklamada, "Her nereden, hangi biçimde olursa olsun, çocuğa karşı şiddet hoşgörüyle karşılanamaz" dedi.

Çocuk hakları ihalleri ve istismarlarına dikkat çeken Çeltikçi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddesini paylaştı. Çeltikçi, "ÇHS, madde 16: Hiçbir çocuğun onur ve itibarına haksız olarak saldırılamaz. Çocuğun cinsel istismar başta olmak üzere her türlü fena muamele ve saldırılara karşı yasalar tarafından korunma hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

Ebrize Çeltikçi'nin açıklamaları şöyle:

Her birey çocukluk çağlarını özgürce ve mutlu yaşamalı
Çağdaş bir Türkiye ve her alanda gelişmiş bir toplum olabilmemizi sağlayan büyük önderimiz Atatürk geleceğimizi oluşturacak çocuklarımız için der ki: “Türk çocuklarından beklediğimiz, sağlam vücut, işlek zeka ve temiz yürektir”

Bilimsel açıdan baktığımızda Pediatri Bilimi der ki; Çocuk bedeninden, sağlam vücuda geçiş ve olgunlaşma süreci kız ve erkek çocuklarımız için 18 yaş ve üstüne kadar devam eder.

Hukuksal açıdan baktığımızda da kanunlarımız der ki: “Çocukluğunu yaşamak her insanın en temel hakkıdır”

Çocuk ve Haklarına dair Taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin (ÇHS) ilgili maddeleri de şöyle der:

Sosyal ve tıbbi alanda çocuk: Her çocuk, çocukluğunu, çocuk gibi yaşamalı
•ÇHS, Madde 1: 18 yaşına kadar her birey çocuktur ve 18 yaşına kadar her çocuk, vazgeçilemez temel insan haklarıyla donanmış birer vatandaştır.
•ÇHS, Madde 27: Bu Sözleşmeye imza atmış taraf devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve sosyal gelişmesini korur ve temel haklarını güvence altına alan kaliteli bir yaşam seviyesine ulaşmasını sağlarlar.

Çocuğa karşı şiddet kabul edilemez!
Her nereden, hangi biçimde olursa olsun, çocuğa karşı şiddet hoşgörüyle karşılanamaz

•ÇHS, Madde 17 ve Madde 19’a göre de; Sözleşmeye taraf devletler, medya ve basın yoluyla çocuğun esenliğine zarar verebilecek söylem ve yayınlara karşı çocuğu korumak zorundadır. Bu amaçla temel ilkelerin geliştirilmesi için, etkin uygulamaları eğitimsel teşvik ve yönlendirici tedbirleri almak ve tüm kurumlarıyla birlikte yaşama geçirmekle sorumludur.

Çocuk bedene saldırılamaz!
Hiçbir kişi, şahsen veya bir kurum aracılığı ile gerekçeli ya da gerekçesiz, ülkenin umudu ve kutsal varlığı olan çocuklarımıza bedenleri üzerinden sözel ya da fiziksel veya gelişi güzel bahanelerle öteleyici, gelişmelerini engelleyici, kendine göre düzenleyici düşüncelerle tacizde bulunamaz.
•ÇHS, Madde 16: Hiçbir çocuğun onur ve itibarına haksız olarak saldırılamaz. Çocuğun cinsel istismar başta olmak üzere her türlü fena muamele ve saldırılara karşı yasalar tarafından korunma hakkı vardır.

Keyfi beyanatlar engellenmelidir!
Son yıllarda zaman zaman çocuğa karşı şiddet, sömürü ve fena muameleyi mazur gösterecek, çocuk haklarını ihlalci, çocukların geleceklerine kasteden ve hiçbir hukuki ve kültürel dayanağı olmayan zararlı keyfi beyanatlar sıklıkla medyada yer almaktadır.

Nelere dikkat etmeliyiz?
Devlet, onayladığı uluslararası sözleşmeler ve iç kanunlarıyla çocuğu ve onun temel kalkınma haklarını koruma ve güvence altına almıştır.

18 yaşına kadar her çocuğun insan olarak gelişmesi ve taşıdığı saygınlıkla bağdaşır bir biçimde temel gereksinimlerine ulaşabilmesi için yeterli toplumsal mutabakatı sağlamak, devletin ve diğer tüm kuruluşların taahhüdü altındadır.

Çocuğun gelişmesi en önemli kalkınma hedefimizdir.
Yürürlükteki Çocuk Koruma Kanunu ve ilgili diğer sözleşme ve yasalarımızın ruhuna uygun olarak, ülkemizin geleceği olan kız ve erkek çocuklarımızın bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar getirmeyecek gerekli tüm önlemlerin alınması, resmi, yerel ve sivil tüm kurumların öncelikli görevidir.

Hatırlatmak, hatırlamak, uygulamaları izlemek ve denetlemek en önemli görevimizdir. Ayrıca, birer vatandaş olarak her birimizin öncelikli görevi de olmalıdır.

"Çocuklar ne ister" diye sormalıyız?
Yaptığımız araştırmalarda her kesimden çocuklarımıza çocuklar ne ister diye sorduk. Sadece birkaç çarpıcı örnek:
• Çocuklar, korunup, kollandıkları aile ister, çocuk olmak, oynamak ve öğrenmek ister.
• Her türlü şiddete karşı korunmak ister;
• Doğal afet, yoksulluk, yoksunluk ve acil durumlarda korunmak ve dayanıklı bireyler olarak yetişmek ister.
• Çocuğu her seviyede, okul-eğitim hakkından - gelişmelerinden alıkoyan tüm engellerin kaldırılmasını ister.
• Çocuklar, erken evlilik, çocuk işçiliği, sokağa ve suça itilme ve benzer olumsuzluklardan onları koruyacak yasal ve kurumsal destekleri yanı başlarında görmek ve gözetilmelerini ister.
• Çocuklar değer verilmek ve taşıdıkları değerlerinin önemsemesini, yeteneklerinin geliştirilmesini ister.

Kısaca, her çocuk, mutlu çocuk olmak ister!..
Bakırköy Çocuk Masası ve Çocuk Hakları Zirvesi Kalkınma Derneği olarak biz de çocuklarımızın hakları olan bu masum isteklerini, kamuoyunun dikkat ve değerlendirmelerine sunmak istedik. 18 yaşına kadar çocuklarımızı ve onurlarını korumak, kalkınmış bir toplum ve güçlü bir geleceği oluşturabilmemiz için hepimize düşen en önemli milli bir görevdir. Bu anlamda her kişi ve kurumun çocuklarımıza yönelik tutum, bakış ve yaklaşımlarında Çocuk Koruma Kanun ve Çocuk Hakları Sözleşme maddelerini unutmadan, büyük Atatürk’ün vazife edindiğimiz şu sözlerini kendilerine de vazife edinmelerini bekliyoruz ve dikkatle izliyoruz.

“Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi, varlığı, saadeti için çalışmakta bulunabilir.” M.K. ATATÜRK."

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları