loading
close
SON DAKİKALAR

Devrim şehidi Kubilay'ı unutmadık

Devrim şehidi Kubilay'ı unutmadık
Tarih: 12.02.2012 - 02:46
Kategori: Özel Haberler

Bugün devrim şehidi Kubilay'ın silahlı ve örgütlü devrim karşıtı şeriatçılarca vahşi biçimde katledilmesinin 81. Yıldönümü.

Bugün devrim şehidi Kubilay'ın silahlı ve örgütlü devrim karşıtı şeriatçılarca vahşi biçimde katledilmesinin 81. Yıldönümüdür.24 Yaşında Yurtsever bir öğretmen olan  Devrimlerin  yılmaz bekçisi Kubilay’ın  anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 

Menemen Olayı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, laik ve demokratik yapısını hedef alan gerici bir ayaklanma girişimidir. Menemen’de 23 Aralık 1930’da Şeriat isteyenlerce Asteğmen Kubilay’ın öldürülmesi, Genç Cumhuriyet Rejimi’nin  ortadan kaldırılmasına yönelik bir irtica olayıdır.

Ulusal uyanış ve kurtuluşla gerçekleştirilen Laik Cumhuriyet düzenine düşman tarikat şeyhleri,  81 yıl önce,  çağdaş bir ulus için yüz karası sayılacak bir eylemde bulunmuş, Cumhuriyeti korumakla ve onu yaşatıp yükseltecek kuşakları yetiştirmekle görevli yedek-subay öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay'ı Menemen’de şehit etmişlerdi. 
Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün ve dönemin  Başbakanı  İsmet İnönü’ün Taziye mesajlarını tekrar hatırlamamız bu olayın içeriği ile bugün  Atatürk ilke ve devrimlerinin yok edilme girişimlerine karşı tavır ve tutumlarımız açısından önemli bir yol gösterici niteliğindedir 

Gazi`nin Orduya Taziyenamesi

Menemen’de ahiren vukua gelen irtica teşebbüsü esnasında Zabit Vekili Kubilay Beyin vazife ifa ederken duçar olduğu akıbetten Cumhuriyet ordusunu taziyet ederim. Kubilay Beyin şehadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen’deki ahaliden bazılarının alkışla tavripkâr bulunmaları, bütün cumhuriyetçi ve vatanperverler için utanılacak bir hâdisedir. Vatanı müdafaa için yetiştirilen; dahilî her politika ve ihtilâfın haricinde ve fevkinde muhterem bir vaziyette bulunan Türk zabitinin mürteciler karşısındaki yüksek vazifesi vatandaşlar tarafından yalnız hürmetle karşılandığına şüphe yoktur.

Menemen’de ahaliden bazılarının hataları bütün milleti müteellim etmiştir. İstilânın acılığını tatmış bir muhitte genç ve kahraman Zabit Vekilinin uğradığı tecavüzü milletin bizzat cumhuriyete karşı bir suikast telâkki ettiği ve mütecasirlerle, müşevvikleri, ona göre takip edeceği muhakkaktır. Hepimizin dikkatimiz bu mes’eledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkile yerine getirmeğe matuftur.

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkûreci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile cumhuriyet hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır.

Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal
 
Başbakan İsmet İnönü`nün Mesajı

Kubilay devrim uğruna, vatan sevgisi ve bütünlüğü yolunda yalnız başına, kuvvet hesabı yapmayan bir idealist vatanseverlik örneğidir. Kubilay, millet yolunda canını her an fedaya hazır olan geleneksel Türk yaradılışının müstesna abidesidir.

İsmet İnönü

Diğer taraftan  Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ocak 1931’de yaptığı toplantıda; Başbakan İsmet Paşa, olayı; 
“Yüzyıllardır dini politikaya alet eden tüm faaliyetlerin bir tekrarı” olarak niteliyor ve “Bu zavallılar laikliğe karşı gelerek, şeriat istemektedirler. Gerçekte ise yitirdikleri çıkarlarını istiyorlar” diyordu.

Kubilaylar unutulmamalı. Eğer unutulmasaydı... Maraş, Çorum, Sivas,  ve Danıştay katliamları  yaşanmazdı.
Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu,  Mustafa Özbilgin gibi Vatanseverler aramızda olurdu.

Onların Anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz
 
Gürhan Akdoğan 
CHP Bursa İl Başkanı

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları