loading
close
SON DAKİKALAR

Genel Sağlık-İş Sendikası 1 günlük iş bıraktı

Genel Sağlık-İş Sendikası 1 günlük iş bıraktı
Tarih: 15.06.2022 - 21:17
Kategori: Sendika

Genel Sağlık-İş Sendikası 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı. Açıklamada; sağlık çalışanları, siyasi iktidarın hatalı karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından ve emeklerinin ekonomik karşılığından mahrum kalmaktadırlar

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonuna bağlı Genel Sağlık-İş Sendikası, “Yoğun ve fedakâr bir şekilde sağlık hizmetinin, etkin, verimli ve kesintisiz olarak sunulmasını gerçekleştirmek üzere görevlerini yapmakta olan sağlık çalışanları, siyasi iktidarın hatalı karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından ve emeklerinin ekonomik karşılığından mahrum kalmaktadırlar.” ifadeleri ile 15.06.2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Genel Sağlık-İş Sendikası;

İnsan Onuruna Yaraşır, Emekliliğe Yansıyan Tek Kalem Maaş Talebimizle Bir Günlük İş Bıraktık

"Meclis gündemine gelen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili tepkilerimizi dile getirmek ve sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebimize dikkat çekmek amacıyla tüm yurtta iş bıraktık.

Sendikamız Genel Başkanı Genel Başkanı Dr. Derya Uğur ve Genel Sekreteri Gazi Çeliker, sağlık emek meslek örgütleri ve bazı milletvekilleri ile birlikte TBMM’de düzenlenen basın toplantısına katıldı. Sağlık çalışanlarının insan onuruna yaraşır, emekliliğe yansıyan tek kalem maaş talepleri bir kez de Meclis kürsüsünden dile getirildi.

Acil sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde yurdun dört bir köşesinde iş bırakan sağlık çalışanları, iş yerlerinde basın açıklaması düzenleyerek taleplerini dile getirdi."

Genel Sağlık-İş Genel Merkez’inden yapılan basın açıklamasında, her defasında, kamuoyuna, büyük umutlar aşılanmaya çalışılarak, büyük vaatlerle “sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ekonomik durumlarının düzeltilmesine” yönelik yasa çalışmaları yapılacağı hususunda haberler verilmekte, TBMM’de çeşitli yasa teklifleri görüşülmektedir. Fakat her defasında, sağlık çalışanları kaybeden tarafta yer almaktadırlar. Son olarak, 07.06.2022 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı  Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de”, sağlık çalışanlarının “özlük haklarının ve ekonomik durumlarının” iyileştirilmesi bakımından ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildir. Özlük hakları ile ekonomik durumları düzeltme vaadiyle servis edilen kanun teklifleri, sağlık çalışanlarının haklarını ellerinden almakta, sağlık çalışanları arasında ayrımcılığa neden olmakta, sağlık çalışanları arasında iş barışı bozulmaktadır.
 
Anayasa, Kanun ve Uluslararası Sözleşme düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, “Sendikal Faaliyette Bulunma Özgürlüğü” demokratik bir toplum ve hukuk devleti için vazgeçilmez nitelikte olduğundan, böyle bir ortamda sağlık emekçilerinin, seslerini, acil sağlık hizmetlerini aksatmaksızın, duyurmaları gerektiği konusunda şüphe bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarının onurlu bir yaşam sürebilmesi adına daima iyileştirmeler talep edilmekte, fakat bu taleplerin hiçbirisi karşılık bulmamaktadır. Böyle bir ortamda taleplerin karşılık bulabilmesi adına farkındalık yaratılması zorunlu hale gelmektedir.
 
Bu nedenle; özlük haklarını, ekonomik durumu, çalışma koşullarını iyileştirmesi beklenirken, haklarımızı elimizden almaya çalışan, hak mahrumiyeti yaratan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine” karşı Sendikal Faaliyette Bulunma Özgürlüğü gereğince, üyelerimizin seslerini duyurabilmesi, taleplerini idareye ulaştırabilmesi, kamuoyunda farkındalık oluşturabilmesi adına, sağlık hizmetleri / acil sağlık hizmetleri aksatılmamak üzere; Türkiye Genelinde 15.06.2022 tarihinde 1 (bir) günlük iş bırakılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları