loading
close
SON DAKİKALAR

Türkiye'nin Musul ve Kerkük üzerindeki hakları

Şahin Mengü
Tarih: 13.06.2017

Şahin Mengü: Türkiye bölgedeki uluslar arası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak için siyasi, diplomatik ve gerekirse askeri müdahale dahil tüm seçenekleri çekinmeden kullanmalıdır.

Kuzey Irak Kürt Yönetimi bu yıl Eylül ayında bağımsızlık referandumu yapacağını açıklamıştır.
Türkiye’den buna doğru dürüst bir açıklama gelmemiştir.
19.05.1924-05.06.1924 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye-ırak hududunda düzenlenen Haliç Konferansında bir sonuç alınamaması üzerine Milletler Cemiyeti konseyine götürülmüştür.Konsey bir yandan Musul Halkının isteklerinin saptanması ve konuyla ilgili bir rapor hazırlanması için inceleme komisyonu kurarken 29.10.1924 tarihinde bir geçici sınır saptayarak tarafların buna uymasını tavsiye etmiştir. Türkiye komisyon raporuna ve Milletler Cemiyetinin bağlayıcı karar alamayacağı hususlarında itiraz etmiş. Bunu üzerine Milletler Cemiyeti Uluslar arası Adalet divanından le görüş sormuş, Divan, Milletler cemiyeti Konseyinin kararlarının bağlayıcı olduğuna karar vermiştir.Bunun üzerine 05.06. 1926 tarihinde Türkiye Irak ve Mandater devlet olarak İngiltere ile arasında bir sınır antlaşması imzalanmıştır ve bugünkü Türkiye Irak sınırı çizilmiştir.
Yani Türkiye Misak-ı Millinin Musul Kerkük bölümünden vazgeçmişti.
Türkiye’nin Misak-ı milli sınırları içinde kabul ettiği ve 1926 Ankara Antlaşması ile Irak yönetimine bırakılan Musul, bağımsızlık ilan edecek olan Kürdistan Devleti hudutları içinde kalacaktır.Ankara Antlaşması da artık geçersiz olacaktır.
Türkiye Milletler Cemiyeti Kararlarına uygun davranarak toprak bütünlüğü içindeki Irak’a Musul ve Kerkük’ü bırakmıştır.
Kürdistan ilan edilince Irak dağılacak yani Ankara Antlaşması geçersiz hale gelecektir.Yani önceki statüye (status qua ante)dönülmüş olacaktır.
Şimdi yeni bir durum ortaya çıkmış Misk-ı milli sınırları içindeki Musul ve Kerkük bir başka devletin toprakları içine girecek ve böylelikle 1926 Ankara Antlaşmasına göre oluşmuş olan Türkiye Irak sınırı Türkiye’nin oluru olmadan değişmiş olacağından, Türkiye artık bu antlaşmayla kendini bağlı saymamak hakkına sahip olacaktır.
1118 den itibaren bir Selçuklu toprağı 1517’den itibaren de bir Osmanlı Vilayeti olan Musul, Birinci Dünya savaşsı sona erdikten sonra Mondros Mütarekesi’nin 7. Maddesi bahane edilerek İngilizler tarafından işgal edilmiştir. 1926 Ankara antlaşması ile de toprak bütünlüğü sağlanmak kaydıyla Irak’a bırakılmıştır. Kerkük zaten şuanda Kuzey Irak Kürt Yönetiminin elindedir. Oraya bayrağını bile çekmiştir. Musul’da İŞİD’in elinden tümüyle kurtarıldığı zaman orada da aynı şey yapılacaktır.
Kürdistan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle Türkiye misak-ı milli sınırları içindeki Musul ve Kerkük’ü talep etme hakkına sahip olduğu gibi, oradaki nufusu 2.5 milyonu aşan Türkmen soydaşlarının can ve mal güvenliğini korumak hakkına da elde edecektir.
Çeşitli baskı yöntemleriyle Türkmenleri göçe zorlayan Kürt Yönetimi demografik yapıda değişiklik yaparak Türkmenleri azınlığa düşürmeye çalışmaktadır.
Eylüldeki bağımsızlık referandumundan sonra, Irak devleti parçalanacağı için artık Türkiye kendisini 1926 Ankara antlaşması ile bağlı saymamak hakkına sahiptir.1926 Ankara Antlaşması Türkiye Irak sınırını çizmiştir. Türkiye ile Kürdistan arasında çizilmiş bir hudut söz konusu değildir.
Tabii Ege Denizindeki hukuki haklarını koruyamayan AKP iktidarından Musul ve Kerkük’deki soydaşlarımızı ve Türkiye’nin uluslar arası hukuktan kaynaklanan hakkını koruyabileceğini düşünmek saf dillik olur.
Türkiye Musul ve Kerkük’te Kürtler tarafından yaratılmak istenen bir oldu bittiye karşı uluslar arası hukuktan kaynaklanan haklarına dayanarak Musul ve Kerkük konusunda sessiz kalmamalıdır.
Türkiye bölgedeki uluslar arası hukuktan kaynaklanan haklarını korumak için siyasi, diplomatik ve gerekirse askeri müdahale dahil tüm seçenekleri çekinmeden kullanmalıdır.

Şahin Mengü

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları