loading
close
SON DAKİKALAR

RTÜK, Faruk Bildirici'yle ilgili açıklama yaptı, Bildirici'den yanıt geldi: Son bir yılda kime ne kadar harcırah ödendiğini açıklayın

RTÜK, Faruk Bildirici'yle ilgili açıklama yaptı, Bildirici'den yanıt geldi: Son bir yılda kime ne kadar harcırah ödendiğini açıklayın
Tarih: 26.05.2020 - 16:15
Kategori: Medya

RTÜK, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyelerinin yurt dışı gezilerinde 230 euro harcırah aldıkları yönündeki açıklamasını yalanladı, Bildirici'den açıklama geldi.

RTÜK eski üyesi Faruk Bildirici, geçtiğimizi günlerde yaptığı açıklamada, RTÜK’ün iktidarın arka bahçesi olduğunu belirtmiş, RTÜK üyelerinin yurt dışı gezilerinde 230 euro harcırah aldıklarını söylemişti. Bildirici, "Sürekli dış gezilere gidip birbirlerini ağırlıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Bildirici'nin açıklamalarına RTÜK'ten yazılı açıklamayla yanıt geldi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Bildirici'nin açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğu belirtilerek, "Harcırah miktarı, Üst Kurul tarafından değil, TBMM tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan kanunla belirlenmektedir" denildi. RTÜK açıklamasında, Bildirici için, "3,5 ay görev yaptıktan sonra üyelikten çekilmiş sayılması, kendisinde RTÜK takıntısına yol açan bu üyenin, gündemde kalabilmek adına yasal iş ve işlemleri yasadışı eylemler gibi göstermesi içinde bulunduğu hezeyanın dışavurumudur" ifadeleri kullanıldı.

RTÜK'ün açıklaması şöyle:
"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda kısa bir süre görev yapan eski bir üyenin, kurumdaki yurtdışı görevlendirmelerle ilgili kamuoyunu yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunduğu görülmüştür. Bu açıklamalar nedeniyle halkımızda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların ve haksız değerlendirmelerin önüne geçilebilmesi için bu açıklamanın yapılması zaruret arz etmiştir.

RTÜK’teki yurt dışı görevlendirmeler ve görevlilerin aldıkları harcırahlara ilişkin bu eski üyenin değerlendirmeleri yasalara, gerçeğe ve ahlaka aykırıdır.

Şöyle ki;

1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda Üyelerin ve uzmanların yurt dışı görevlendirmeleri Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. RTÜK, Türkiye’nin imza attığı Uluslararası Yayıncılık Sözleşmelerinin tarafı bir kuruldur.

2-Üyeler ve uzmanlar; Üst Kurul toplantısında üyelerin onayıyla belirlenip, görevlendirilmektedirler.

3-Yurt dışında görevlendirilen Üye ve Üst Kurul uzmanlarına, Harcırah Kanunu’nda belirlenmiş olan makam ve derecelerine göre,  harcırah ödemesi yapılmaktadır.  Harcırah miktarı, Üst Kurul tarafından değil, TBMM tarafından kabul edilen ve yürürlükte olan kanunla belirlenmektedir. Kamuda böyle olduğu gibi özel sektörde de şehirlerarası ya da uluslararası göreve gönderilen her kişiye harcırah ödendiği herkesin malumudur.

4-Yurtdışında görevli personel, konaklama, ulaşım ve üç öğün yemek vb. giderlerini kendisine ödenen harcırahtan karşılamaktadır. Görev dönüşünde de bunların faturasını kuruma ibraz etmektedir.

5- Türkiye’nin tezlerinin anlatıldığı ve dünyadaki yayıncılık konusundaki gelişmelerin izlenip, tartışıldığı görevlerden dönüldüğünde hazırlanan raporlar,  Üst Kurul’da onaylanarak, devlet hafızasındaki yerini almaktadır.

Yalan beyanlarıyla kamuoyunu yanıltan eski üye, 3,5 aylık görevi esnasında bu sistem dâhilinde KKTC’de görevlendirilmiş ve kendisi de diğer üyelerle aynı harcırahı almıştır. Bu harcırahıyla toplantının yapıldığı şehirde, konaklama ve ulaşım bedellerini ödemiştir.

Aynı eski üye, Hollanda’da düzenlenen “IBC 2019 Fuarı” için de Üst Kurul tarafından görevlendirilmiştir. Üst Kurulca verilen bu görevi kendisi kabul etmiştir. Bunun ardından kendisine yasada belirtilen oranda harcırah ödenmiş, uçak biletleri alınmıştır. Ancak daha sonra üyeliği tartışılır hale geldiği için göreve gidememiştir.

RTÜK bugüne kadar pek çok konuda eleştirilmiştir. Ancak RTÜK, eski bir üyesinin kendisinin de yasalar çerçevesinde kullandığı harcırahı, üye ve uzmanlar sanki yasadışı bir gelir elde ediyorlarmış gibi yansıtmasıyla ilk kez karşılaşmıştır.

Ayrıca, kendi kendini medya ombudsmanı ilan eden bu kişinin iddialarını haberleştiren medyanın, haberin olmazsa olmazı olan ‘bilgiyi teyit etme’ prensibini atlayarak yansıtmaları üzüntü vericidir. Kurumla temas kurulmamış olsa bile hiç olmazsa kamu görevlilerinin harcırahlarına ilişkin mevzuat incelenip, sözde “medya ombudsmanı”nın iddialarının gerçekliği sorgulanabilirdi, ancak bu da yapılmamıştır.

3,5 ay görev yaptıktan sonra üyelikten çekilmiş sayılması, kendisinde RTÜK takıntısına yol açan bu üyenin, gündemde kalabilmek adına yasal iş ve işlemleri yasadışı eylemler gibi göstermesi içinde bulunduğu hezeyanın dışavurumudur."

Bildirici'den RTÜK'ün açıklamasına yanıt

Faruk Bildirici, RTÜK'ün açıklaamsına karşı açıklamayla yanıt verdi. Bildirici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK'ün açıklamasına zorunlu yanıt: RTÜK'ten iki grup halinde 14 kişiyle çıkılan Hollanda gezisi israf ve skandal değil midir? Üst Kurul üyelerinin harcırahı da günlük 230 Euro" dedi.

Bildirici, RTÜK'ün Hollanda’da düzenlenen “IBC 2019 Fuarı” için de Üst Kurul tarafından görevlendirilmiştir. Üst Kurulca verilen bu görevi kendisi kabul etmiştir. Bunun ardından kendisine yasada belirtilen oranda harcırah ödenmiş, uçak biletleri alınmıştır. Ancak daha sonra üyeliği tartışılır hale geldiği için göreve gidememiştir" şeklindeki açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi:

"Hollanda gezisiyle ilgili karar RTÜK'te göreve başlamamın hemen ardından (23 Temmuz 2019) alınmış, başkan ve diğer üyelerin ısrarı nedeniyle geziye gitmeyi kabul etmiştim. Önce sadece dört üyenin gitmesi söz konusuydu. Fakat sonra başkaları da katılmak isteyince karar değişti; 13-17 Eylül 2019 tarihlerinde beş gün sürecek fuar gezisi iki döneme bölündü. 12-16 Eylül 2019 tarihlerinde başkan ve iki üye. 15-19 Eylül 2019 tarihlerinde dört üyenin gitmesine karar verildi. İki üye de o tarihlerde başka gezi olduğu için bu gezinin dışında kaldı. Başkanın koruma polisi ile altı uzmanın da katılacağı bu gezide Üst Kurul üyelerine yol dahil 5'er gün harcırah verilmesi ulaşım ve konaklama giderlerinin tamamının da ödenmesi kararlaştırıldı. Gezilerin bu şekilde kullanılması beni rahatsız etti, o nedenle gitmekten kendim vazgeçtim. Harcırah dahil 7.353 TL olan gezi avansını iade ettim, uçak biletinin bedelini de kendim ödedim. 14 kişiyle çıkılan Hollanda gezisi RTÜK yönetiminin dış gezileri nasıl kullandığunn skandal niteligindeki örneğidir."

Faruk Bildirici'nin açıklaması şöyle:
RTÜK Başkanının demeçlerle yaptığı suçlamaların ardından dün de RTÜK'ten bana yönelik ağır ifadeler içeren bir açıklama yapıldı. Bana da bu suçlamalara yanıt verme zorunluluğu doğdu:

1- Medyaya görüşlerimi ifade ederken "Dış gezilerde RTÜK üyelerinin günlük harcırah, 230 Euro. Üyeler sürekli dış gezilere gidip birbirini ağırlıyor" demiştim. RTÜK açıklamasında 230 Euroluk harcırahlar dolaylı olarak kabul edildi ama yasal olduğu savunuldu. Oysa günlük 230 Euro harcırahın yasalara aykırı olduğunu saptayan ben değilim. Sayıştay'ın Eylül 2019 tarihli denetim raporunda 'Üst Kurul üyelerinin aylık ücret ve harcırahlarının fazla hesaplandığı görülmüştür" deniliyor. Madem yasalara uygun o halde RTÜK'ü şeffaf davranmaya ve son bir yıl içerisinde hangi üyeye -başkan dahil- ne kadar harcırah ödendiğini açıklamaya davet ediyorum.
2- RTÜK üyelerinin gerçekten gitmesi gereken dış gezi ve uluslararası toplantı sayısı yılda üçü beşi geçmez. Ama olur olmaz gezilere kalabalıklarla gidilerek kamu kaynakları israf ediliyor ve gereksiz harcırah ödeniyor. Benim söylediğim bu. Kaldı ki, Üst Kurul üyeleri genellikle gezilerle ilgili rapor bile hazırlamıyor, toplantıları ve raporları uzmanlara bırakıyorlar.
3- RTÜK açıklamasında "KKTC'de görevlendirildiğim ve aynı harcırahı aldığım" ifade edilmiş. KKTC'deki bir gezi değil, KKTC Yayın Yüksek Kurulu ile ortak toplantı ve Üst Kurul olağan toplantısıydı. Geçerli mazereti olmayan üyelerin Üst Kurul toplantısına katılması zorunlu olduğu için 15 Ekim 2019'da KKTC'de yapılan o toplantıda bulundum. KKTC'nin Avrupa ülkeleriyle aynı kategoride olmaması nedeniyle günlük harcırah 161 lira 15 kuruştu. Üçüncü gün "sosyal program" adı altında gezintiye ayrıldığı için kalmadım. İkinci günü akşamı ayrıldım. Uçak, konaklama vb. giderleri olarak bana toplam 1238 lira 19 kuruş ödendi.
4- Açıklamada "üyeliğim tartışılır hale geldiği için Hollanda gezisine gidemediğim" öne sürülüyor. Oysa IBC Kongre Fuarı, 13-17 Eylül 2019 tarihirıdeydi, o tarihte benim üyeliğimle ilgili hiçbir tartışma yoktu. Tam tersine ben 11 Eylül 2019 tarih ve 24670 sayılı dilekçe ile Ebubekir Şahin'in üç ayrı yerde görev yapmasının yasaya aykırı olduğunu belirten dilekçe vermiştim. Üyeliğimin düşürülmesiyle ilgili karar ise 31 Ekim 2019 tarihindedir.
5- Hollanda gezisiyle ilgili karar RTÜK'te göreve başlamamın hemen ardından (23 Temmuz 2019) alınmış, başkan ve diğer üyelerin ısrarı nedeniyle geziye gitmeyi kabul etmiştim. Uluslararası Yayıncılık Kongresi ve Fuarı (D3C 2019) ilginç olabilirdi benim için. Önce sadece dört üyenin gitmesi söz konusuydu. Fakat sonra başkaları da katılmak isteyince karar değişti; 13-17 Eylül 2019 tarihlerinde beş gün sürecek fuar gezisi iki döneme bölündü. 12-16 Eylül 2019 tarihlerinde başkan ve iki üye. 15-19 Eylül 2019 tarihlerinde dört üyenin gitmesine karar verildi. İki üye de o tarihlerde başka gezi olduğu için bu gezinin dışında kaldı. Başkanın koruma polisi ile altı uzmanın da katılacağı bu gezide Üst Kurul üyelerine yol dahil 5'er gün harcırah verilmesi ulaşım ve konaklama giderlerinin tamamının da ödenmesi kararlaştırıldı. Gezilerin bu şekilde kullanılması beni rahatsız etti, o nedenle gitmekten kendim vazgeçtim. Harcırah dahil 7.353 TL olan gezi avansını iade ettim, uçak biletinin bedelini de kendim ödedim. 14 kişiyle çıkılan Hollanda gezisi RTÜK yönetiminin dış gezileri nasıl kullandığunn skandal niteligindeki örneğidir.
6- RTÜK'te bulunduğum süre içerisinde kararlaştırılan Macaristan, Mısır, Fransa, Japonya başta olmak üzere çok sayıda geziye bulmayı da ısrarlarına rağmen kabul etmedim.
7- ''Medya etiği"nden bahsediyorlar ama daha dokuz gün önce 17 Mayıs'ta RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Milliyet'e beni suçlayıcı ifadeler de kullandığı bir demeç verdi; bu demeç gazeteci Ali Eyüboğlu tarafından bana hiçbir soru sorulmadan aynen yayımlandı. Bununla da kalmadı. Ali Eyüboğlu kendisine gönderdiğim iki cümlelik cevabımı bile köşesinde kullanmadı. Medya etiği'ni işlerine geldiği gibi anladıkları anlaşılıyor. 

Aynca RTÜK'ün web sayfasında eski üyeler arasında bile adımı anmazken açıklamada benden "eski bir RTÜK üyesi" diye bahsedilmesi de ayrı bir garabettir."
Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları