loading
close
SON DAKİKALAR

Trakya Birlik Genel Kurulu 8 Ocak 2015'de yapılacak

Trakya Birlik Genel Kurulu 8 Ocak 2015'de yapılacak
Tarih: 22.12.2014 - 16:40
Kategori: Özel Haberler

Trakya Birlik Genel Kurulu 8 Ocak 2015 Perşembe günü saat 10.00'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak...

Trakya Birlik Genel Kurulu 8 Ocak 2015 Perşembe günü saat 10.00'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak... 

Trakya Birlik Genel Kurul tarihini resmi sitesinden açıkladı;

GENEL KURUL İLANI
S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
EDİRNE


Birliğimizin 2013/2014 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.01.2015 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 27'nci ve 31'inci maddeleri hükümlerine göre 16.01.2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10.00'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır.


Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Trakya Birlik Genel Kurulu 8 Ocak 2015'de yapılacak

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın teşkili,

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

3- 2013/2014 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

4- 2013/2014 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,

5- 2013/2014 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi,

6- Birliğin kısa-orta ve uzun vadeli çalışma politika ve stratejilerini ihtiva eden Trakya Birlik 2023 Strateji Belgesinin görüşülerek karara bağlanması.

7- 2014/2015 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

8- 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri hakkında kanun'un 7'nci maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanarak Yönetim Kurulu kararımızla intibakı sağlanan ve tescili gerçekleştirilen Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi?nin ortakların bilgisine sunulması.

9- Birlik Anasözleşmesinin 9/4 maddesinde yer alan kooperatiflerin Birliğe taahhüt etmesi gereken sermaye oranının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

10- Genel kurulda seçilecek yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi.

11- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdüre ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili genel kurula bilgi verilmesi.

12- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma v.b. gibi konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

13- Yönetim kurulunca hazırlanmış olan 'İnsan Kaynakları', 'Satınalma', 'Teftiş ve Rehberlik Kurulu' ve 'Ayçiçeği Alımı'yönetmeliklerinin görüşülerek karara bağlanması,

14- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi,

15- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma yönteminin belirlenmesi,

16- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2014/2015 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşülmesi ve karara bağlanması,

17- Kooperatiflerimizde 2014/2015 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve karara bağlanması,

18- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun belirlenmesi,

19- Tasnif Kurulunun teşkili.

20- Belirlenen süre ve sayı dahilinde Yönetim Kurulu üyeliklerine asil ve yedek üyenin ayrı ayrı gizli oyla seçimi.

21- Dilek ve temenniler, kapanış.

Vişne Haber Ajansı - Dilfiraz Değerli

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları