loading
close
SON DAKİKALAR

CHP'liler Topbaş'a Tuzla gölünü sordu

CHP'liler Topbaş'a Tuzla gölünü sordu
Tarih: 11.02.2012 - 20:31
Kategori: Özel Haberler

CHP Tuzla ve İBB Meclis Üyeleri İsmail Gökmen ve Salim Gürsoy’un hazırladıkları yazılı soru önergeleri ile Tuzla ilçesinin sorunlarını İBB Meclis gündemine getirdiler.

CHP’liler önergelerinde şu başlıklara dikkat çektiler; “Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesinde; On bin kök yetişkin Fıstık Çamı barındıran ve İSKİ tarafından su kuyuları olduğu tescillenen alan kimin mülkiyetinde? Alan işgal mi edildi?” “Tepeören Orhanlı yolunun alt yapısı ve yol genişletme çalışmaları oldukça yavaş gidiyor, araç trafiği vatandaşı bezdirdi”  “İmar planlarında park alanı olarak görünen alanda faaliyet gösteren, çevre ve gürültü kirliliği yaratan, halkımızı rahatsız eden İSTON A.Ş başka yere taşınsın, bu alan ağaçlandırılsın”  “Çevre Düzeni Planın da Tuzla Orhanlı Mescit Mahallesi, Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkii ve Bahçeler mevkileri planları neden yok? Vatandaşlarımızın tapularından  istimlâk şerhleri kalkacak mı?”  'Yeniden Diriliş Tuzla Gölü Rehabilitasyon Projesi' neden durdu?” ” Tuzla sahil plajı önünde denizin içine bir platform kurulmuştur.
 
Bu platformun yapılış ve kullanım amacı nedir? Bu platform yapılırken ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşlerine ihtiyaç duyulmuş mudur?” CHP’liler Başkan Topbaş’a sordu; 'Yeniden Diriliş Tuzla Gölü Rehabilitasyon Projesi' neden durdu?İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin 2011 yılı Aralık ayı toplantılarında CHP Tuzla ve İBB Meclis Üyeleri İsmail Gökmen ve Salim Gürsoy’un hazırladıkları ve Başkanlık Makamına oy birliği ile havale edilen yazılı soru önergeleri şunlar;“Osmanlı döneminde tuz üretimi yapılan ve dünyada sadece 175 tane bulunan Kamil Abdüş’ün ismi verilen lagün gölü, 1990 sonrası ilçemizdeki yapılaşmanın artmasının getirdiği etki, ihmal, ilgisizlik ile birlikte deniz ve derelerle bağlantısı kesilince kurumaya başlamıştı. İlçe halkının, siyasi partilerin, yerel ve ulusal basınında duyarlı davranması ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla Belediye Başkanlığı ve İstanbul Valiliği ile ortak olarak 'Yeniden Diriliş Tuzla Gölü Rehabilitasyon Projesi' ile göle hayat vermek amacı ile yapılan çalışmalar bilgilerimiz dahilindedir. Ancak 2009 yılından bu güne kadar gölümüz ile ilgili çalışmalar durmuştur. 

Tuzla Kamil Abdüş Gölü ile ilgili bugüne kadar yapılan ve bugünden sonra yapılması planlanan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgilenmek istediğimiz önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz” “Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesinde; On bin kök yetişkin Fıstık Çamı barındıran ve İSKİ tarafından su kuyuları olduğu tescillenen alan kimin mülkiyetinde? Alan işgal mi edildi?”“Tuzla İlçesi Aydınlı Mahalle halkının, Aydınlı Güzelleştirme Derneğinin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Öğretmenlerimizin, Öğrencilerimizin ve 1994 yılındaki dönemin Belediye Başkanının çabaları ve katkıları ile ağaçlandırılarak ve ormanlık haline getirilen ve mahallemizin gençlerinin top sahası olarak kullandığı ve Tuzla Belediyemizin katkıları ile yeni konulan konteynırlar ve dikilen kale direkleri ile oluşturulan soyunma odaları ile spor alanı yeniden düzenlenen 40,000m2 alanda 10,000 kök yetişkin fıstık çamı barındıran Kamuya ait 4314 ada 2 ve 3 nolu parseller ve bu alanın satıldığını Aydınlı Spor ve Gençlik Kulübü Başkanının 28/11/2011tarihinde mahkemeye çağrılıp bu alanı işgal yaptığı gerekçesi ile ifadesi alındıktan sonra bizler bilgi sahibi olduk. Bu yer ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımızın yazılı olarak cevaplanması talebi ile ilgili önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 

SORU 1: Tuzla İlçesi Aydınlı mahallemizde 1992 den beri aydınlı top sahası ve aydınlı halkının ağaçlandırdığı alanın mülkiyeti kime ait?
 
SORU 2: Bu alanın 1/1000 ve 1/5000’lik planları var mıdır? Varsa planları hangi kurum yapmıştır? Planlardaki bu alanın konumu nedir ?
 
SORU 3: Bu yerde 1992 den beri, Aydınlı Güzelleştirme Derneğine ait köy bekçisinin kaldığı ev ve İSKİ tarafından tescilli su kuyuları olduğu tarafınızdan biliniyor mu?”  “Tepeören Orhanlı yolunun alt yapısı ve yol genişletme çalışmaları oldukça yavaş gidiyor, araç trafiği vatandaşı bezdirdi”“Bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Daire Başkalığı tarafından Tepeören, Orhanlı yolunun alt yapısı ve yol genişletme çalışmalarını birlikte yapmaktadır. 

Çok yavaş devam eden bu çalışma yol güzergâhlarından trafik ulaşımını olumsuz yönde etkilemektedir. Yeteri ölçüde emniyet tedbirleri alınmadığından kazalar meydana gelmektedir. Özelikle sabah ve akşam saatlerinde üç, beş dakikada geçilen  mesafeyi 30, 35  dakikada geçilebilmektedir. Bu alanda ulaşım kötü koşullarda gerçekleşiyor. İşlek olan bu yolun güzergâhındaki alt yapı çalışmalarının  hızlandırılması, gerekirse gece çalışmaları sağlanmalı emniyet tedbirleri artırılmalıdır. 

Eksikliklerin biran önce tamamlanması halkımız adına talebimizdir. Yazılı olarak cevaplanmasını talep ettiğimiz önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz”“İmar planlarında park alanı olarak görünen alanda faaliyet gösteren, çevre ve gürültü kirliliği yaratan, halkımızı rahatsız eden İSTON A.Ş başka bir yere taşınsın, bu alan ağaçlandırılsın” “Tuzla ilçemizin en güzel mahallelerinden biri olan Postahane Mahallemizde aynı zaman da doğanın ilçemize bağışladığı doğal bir güzellik olan ve ilçe belediyemizin de düzenleme yaparak tüm İstanbul halkının kullanımına açmayı planladığı Kamil Abduş Gölünün hemen yanında faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyemizin kuruluşu olan İSTON A.Ş.nin faaliyetleri çevre ve görüntü kirliliği oluşturmakla beraber bu çevrede ikamet eden vatandaşlarımıza büyük rahatsızlık vermektedir. İmar planlarında park olarak görünen bu alandan İSTON A.Ş başka bir yere taşındığı takdirde, bu alan ağaçlandırılarak yanı başında bulunan arıtma tesisinin yaydığı pis kokuları da önlemede bir nebze çare olacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyemizce; Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren İSTON A.Ş başka bir yere taşınılması planlanmakta mıdır? Taşınması planlanıyorsa yaklaşık tarih bellimidir? Tesisi başka yere taşıma maliyeti rakamsal olarak nedir? Bilgi edinmek adına düzenlediğimiz önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz”“Çevre Düzeni Planın da Tuzla Orhanlı Mescit Mahallesi, Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkii ve Bahçeler mevkileri planları neden yok? Vatandaşlarımızın tapularından istimlâk şerhleri kalkacak mı?”“5216 sayılı Büyükşehir belediye Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile İstanbul ili idari sınırlarının İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları olarak belirlenmesi üzerine; Çevre Düzeni Planına uygun olmak kaydı ile Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5000 ve 1/25000 arasındaki her ölçekte nazım imar planı yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak Büyükşehir Belediyelerinin görev ve yetki sorumlulukları arasında sayılmıştır. 

Tuzla İlçemiz Orhanlı Mescit Mahallesi, Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevkii ve Bahçeler mevkileri planlarının olmayışı, yapılaşmanın yoğun olduğu bu alanlarda ciddi bir eksikliktir ve beraberinde sıkıntılar getirmektedir.

SORU 1: Tuzla ilçesi, Orhanlı Mescit mahallesi, Aydınlı mahallesi konaşlı mevkii ve Aydınlı mahallesi bahçeler mevkii ile ilgili, bu alanlarda yapılaşmanın da olduğu dikkate alınıp yapılmış veya yapılması planlanan 1/25000 ile 1/5000 nazım imar planı çalışmaları var mıdır?

SORU 2: Tuzla Orhanlı mescit mahallesi, Aydınlı Mahallesi Konaşlı mevki ve Bahçeler mevkiinde kısmen planlı ve plansız alanlarda; Başbakanlık imzası ile TOKİ tarafından tapulara istimlâk şerhleri konmuştu ve daha sonra bu şerhler kısmen kaldırıldı.
 
Tapularında istimlâk şerhi kalan vatandaşlarımızın tapularından da istimlâk şerhleri kalkacak mı? Bilgilenmek amacı ile hazırladığımız önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz” “Tuzla sahil plajı önünde denizin içine bir platform kurulmuştur. 

Bu platformun yapılış ve kullanım amacı nedir? Bu platform yapılırken ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşlerine ihtiyaç duyulmuş mudur?” “Tuzla ilçemizin uzun sahil bandının halka açılması ve halk plajı projesi çerçevesinde Tuzla Belediyesince yapılmış çalışmalarla plajın önünde denizin içine bir platform kurulmaktadır; bu platform büyükşehir belediye başkanlığımızca mı yaptırılmaktadır? Bu platformun yapılış ve kullanım amacı nedir? Bu platform yapılırken ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşlerine ihtiyaç duyulmuş mudur? Tuzla sahil bandının düzenlemesi plajı plan ve proje uygulamaları kapsamında başkanlığınızca yapılan çalışmalar nelerdir? Bilgilenmek amacı ile hazırladığımız önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları