loading
close
SON DAKİKALAR

CHP’nin yedi bölge milletvekilinden ortak imzalı yasa teklifi

CHP’nin yedi bölge milletvekilinden ortak imzalı yasa teklifi
Tarih: 30.07.2023 - 14:35
Kategori: Söyleşi

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yasa teklifi ile ayçiçek ve buğday üretimi başta olmak üzere tarıma büyük darbe vuran kuraklığa ve çekirge istilasına karşı Trakya’nın afet bölgesi kapsamına alınmasını amaçladıklarını vurguladı.

CHP’nin Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar; Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün; Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ve Vecdi Gündoğdu; ortak bir yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, yasa teklifi ile ayçiçek ve buğday üretimi başta olmak üzere tarıma büyük darbe vuran kuraklığa ve çekirge istilasına karşı Trakya’nın afet bölgesi kapsamına alınmasını amaçladıklarını vurgulayarak, “Ayrıca tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması ve çiftçinin tarımsal topraktan kopmaması için çiftçilerin zararlarının tarım sigortasından karşılanması, Ziraat Bankası ve Tarımsal Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının iki yıl süreyle faizsiz ertelenmesini istiyoruz” dedi. 

SON 73 YILIN EN KURAK DÖNEMİ 

Aygun, CHP’nin Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne Milletvekilleri olarak ortak imza ile yasa teklifi hazırladıklarını söyledi. İklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Trakya’da; bu yıl ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere tarımsal alanlarda çok ciddi bir kuraklık yaşandığını kaydeden Aygun, “Son iki yıldır Trakya’ya düşen yağışlarda yarı yarıya bir azalma görülmüştür.  Trakya Bölgesi’nde;  son 73 yılın en kurak dönemi yaşanmaktadır” dedi. 

Mazot, tohum, gübre ve ilaçlama maliyetlerinin çok yükseldiği bir dönemde; üreticinin nefes alamaz hale geldiğini kaydeden Aygun, şunları söyledi: 

Bu iklim şartları ve üretim maliyetleri ile buğday, ayçiçek, pirinç, mısır vb. üreticileri üretim yapamaz hale gelmiştir.  Kuraklık ve çekirge popülasyonunda görülen aşırı artış sonucu özellikle ayçiçeğinde büyük kayıplar görülmüştür. Ayçiçeği özellikle kışın yağan yağışların toprakta birikimi ile yetişmektedir. Eğer toprakta yeterli nem bulunmaz ise ayçiçeğinin kuru tarım alanlarında yetiştirilmesi mümkün değildir. Ayçiçekler bodur kalmış,  biçerdöver giremez hale gelen tarlalar nedeniyle üreticiler büyük zarara uğramıştır” dedi. 

Yasa teklifi ile 2023 yılında meydana gelen kuraklık ve çekirge istilası nedeniyle Trakya’nın afet bölgesi kapsamına alınmasını istediklerini anlatan Aygun,  “Üreticimize nefes vermeliyiz” diye konuştu. 

UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNDA VE TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ  

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 28- Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 2023 yılında meydana gelen aşırı kuraklık ve çekirge istilası nedeniyle bu iller; tarımsal üretime ve genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir. 

Afet bölgesi ilan edilen bu illerde ekili arazileri zarar gören afetzedelerin zararlarının karşılanmasında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2-20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir: 

“GEÇİCİ MADDE 2-Hasar Tespit Komisyonu’nun tespitlerinin ardından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 2023 yılında yaşanan aşırı kuraklık ve çekirge istilası nedeniyle Devlet tarafından karşılanacak zararlarda ürünlerin 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında kayıtlı olmaları şartı aranmaz. Hisseli ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olmayan çiftçilerin tarım arazileri de sigorta kapsamından yararlanabilir. 

2023 yılındaki kuraklık ve çekirge istilası nedeniyle zarar gören üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları kredi borçları 2 yıl süreyle faizsiz ertelenir.  

MADDE 3 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4-  Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda ve Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz, Gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederiz. 25.07.2023 

GEREKÇE 

İklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Trakya’da; bu yıl ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere tarımsal alanlarda çok ciddi bir kuraklık yaşanmaktadır. Son iki yıldır Trakya’ya düşen yağışlarda yarı yarıya bir azalma görülmüştür.  Trakya Bölgesi’nde;  son 73 yılın en kurak dönemi yaşanmaktadır.  

Mazot, tohum, gübre ve ilaçlama maliyetlerinin çok yükseldiği bir dönemde; üretici nefes alamaz hale gelmiştir. Bu iklim şartları ve üretim maliyetleri ile buğday, ayçiçek, pirinç, mısır vb. üreticileri üretim yapamaz hale gelmiştir.  

Kuraklık ve çekirge popülasyonunda görülen aşırı artış sonucu özellikle ayçiçeğinde büyük kayıplar görülmüştür. Ayçiçeği özellikle kışın yağan yağışların toprakta birikimi ile yetişmektedir. Eğer toprakta yeterli nem bulunmaz ise ayçiçeğinin kuru tarım alanlarında yetiştirilmesi mümkün değildir. Ayçiçekler bodur kalmış,  biçerdöver giremez hale gelen tarlalar nedeniyle üreticiler büyük zarara uğramıştır.  

Yasa teklifi ile tarımsal üretimi ve genel hayatı etkileyen Trakya’daki bu kuraklığın afet bölgesi kapsamına alınması sağlanmaktadır. Üretimde devamlılığın sağlanması ve çiftçinin tarımsal topraktan kopmaması için çiftçilerin zararlarının tarım sigortasından karşılanması, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarımsal Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının iki yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici madde eklenerek, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri; 2023 yılında meydana gelen aşırı kuraklık ve çekirge istilası nedeniyle afet bölgesi kapsamına alınmaktadır. 

Afet bölgesi ilan edilen bu illerde ekili arazileri zarar gören afetzedelerin zararlarının karşılanması sağlanmaktadır. 

MADDE 2-20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanuna geçici madde eklenerek, Hasar Tespit Komisyonu’nun tespitlerinin ardından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde 2023 yılında yaşanan aşırı kuraklık ve çekirge istilası nedeniyle zarar gören tüm ürünlerin Tarım Sigortaları Kanunu’ndan yararlanması sağlanmaktadır. ÇKS’ye kaydı olmayan çiftçilerin zararlarının da karşılanması sağlanarak, sosyal devlet ilkesi yaşama geçirilmektedir. 

Yine Teklif ile 2023 yılındaki kuraklık ve çekirge istilası nedeniyle zarar gören üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları kredi borçlarının iki yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi amaçlanmaktadır.   

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.  

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

Kaynak : wwww.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları