loading
close
SON DAKİKALAR

Danıştay, radyoloji teknisyenlerinin görev tanımına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

Danıştay, radyoloji teknisyenlerinin görev tanımına ilişkin düzenlemeyi iptal etti
Tarih: 04.02.2019 - 17:35
Kategori: Sendika

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar verdi.

22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik yayınlanmıştı. Yönetmelikte radyoloji teknisyeninin görevi olmamamasına rağmen skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmayı da görev tanımı içine dahil edilmişti.

Genel Sağlık İş Sendikası da radyoloji teknisyeninin görev tanımına ilişkin kararı Danıştay'a götürmüş, düzenlemelerinin iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştı. Danıştay Onbeşinci Dairesi 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar verdi.  Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurmuştu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 22.10.2018 tarih 2016/2646 E 2018/4385 K sayılı karar ile, temyiz başvurumuzun kısmen kabulüne ve aşağıdaki gerekçe ile skopi, radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar verdi. 

Danıştay'ın radyoloji teknisyeninin görev tanımına ilişkin düzenlemenin iptaline ilişkin kararı şöyle: 

“…Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” 

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da  ilgili kararı Genel Sağlık-İş üyesi olsun olmasın tüm radyoloji teknisyenlerinin dikkatine sunduklarını belirterek, “Sağlık emekçilerini, her türlü hak mücadelesinde etkin çalışmalar yapan Genel Sağlık-İş çatısı altında örgütlenmeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

 

 

 

Kaynak : Vişne Haber Ajansı-www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları