loading
close
SON DAKİKALAR

Genel Sağlık İş: Hemşireler adil ve insani çalışma koşulları istiyor

Genel Sağlık İş: Hemşireler adil ve insani çalışma koşulları istiyor
Tarih: 12.05.2020 - 09:38
Kategori: Sendika

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız'ın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu. Hemşirelerin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtilen Zekiye Bacaksız  "Ülkemizde de salgına karşı en önde mücadele veren hemşireler, aynı zamanda pek çok sorunla da karşı karşıya kalmaktadır. Salgınla beraber, esnek çalışma saati uygulamasına geçilmesi ile birlikte, hemşireler 12 ya da 24 saat kesintisiz çalışacak şekilde hizmet vermektedir. Uzun mesai saatlerine karşın hemşireler yeterli düzeyde dinlendirilmektedir. Hemşirelerin, yoğun bakım ünitesi gibi alanlarda 8 saatten fazla çalıştırılmasına müsaade edilmemeli, sağlıklı beslenmeleri için gerekli öğünler düzenlenmeli, dinlenebilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.  

"Ayrıca pandemi sürecini, ülke olarak en az zararla atlatmak için bilim kurullarında hemşirelerin de temsil edilmesi sağlanmalıdır" ifadelerinin yer aldığı Zekiye Bacaksız'ın açıklaması şöyle:

"2020 yılını “Hemşire ve Ebe Yılı” ilan eden Dünya Sağlık Örgütü, hemşirelerin ve ebelerin dünyayı sağlıklı tutmada oynadıkları kritik role dikkat çekmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü, hemşireler ve ebelerin “güvenli personel seviyeleri, adil maaşlar, iş sağlığı ve güvenliği haklarına saygı gösterilmesi de dâhil olmak üzere çalışma koşullarını iyileştirmek” gerekliliğine vurgu yaptığı açıklamalarında “Hemşireler ve ebeler olmadan, ülkeler salgınlara karşı savaşı kazanamaz” ifadelerine de yer vermektedir.

Ülkemizde de salgına karşı en önde mücadele veren hemşireler, aynı zamanda pek çok sorunla da karşı karşıya kalmaktadır. Salgınla beraber, esnek çalışma saati uygulamasına geçilmesi ile birlikte, hemşireler 12 ya da 24 saat kesintisiz çalışacak şekilde hizmet vermektedir. Uzun mesai saatlerine karşın hemşireler yeterli düzeyde dinlendirilmektedir. Hemşirelerin, yoğun bakım ünitesi gibi alanlarda 8 saatten fazla çalıştırılmasınamüsaade edilmemeli, sağlıklı beslenmeleri için gerekli öğünler düzenlenmeli, dinlenebilmeleri için gerekli önlemler alınmalıdır. Ayrıca pandemi sürecini, ülke olarak en az zararla atlatmak için bilim kurullarındahemşirelerin de temsil edilmesi sağlanmalıdır.

Pandemi öncesinde de ülkemiz hemşirelerinin çalışma şartları dünyadaki meslektaşlarından çok daha kötü koşullardadır. Hemşirelik mesleğinin, sağlıkta dönüşüm sistemi ile birlikte katlanarak artan sorunlarının başında yetersiz istihdam gelmektedir. 100 bin kişiye düşen ebe ve hemşire sayısında OECD ülke ortalaması 938 iken, Türkiye’de bu sayı 301’dir. Hemşire insan gücünün planlanamaması nedeniyle sağlık kurum ve kuruluşlarında yetersiz sayıda hemşire istihdam edilmektedir.Yetersiz istihdam nedeni ile ağır iş yükü ve uzun çalışma sürelerine de maruz kalan hemşireler, görevleri dışı işlerde ve istekleri dışı saatlerde çalıştırılmaktadır.

Özlük hakları konusunda hak ettiği değerin karşılığını alamayan hemşireler, tüm sağlık çalışanları gibi, döner sermaye ve performansa dayalı sistemin de mağduru olmuştur. Döner sermaye ve performansa dayalı sistemintamamen kaldırılıp, sağlık çalışanlarının sabit maaşlarında ivedi olarak iyileştirme yapılması gerekmektedir.

Hemşirelerin 12 Mayıs  Dünya Hemşireler Günü Talepleri;

 • Güçlü bir sağlık sistemi için bir an önce yeterli sayıda kadrolu ve güvenceli olarak hemşire istihdam edilmelidir,
 • Ağır ve kötü çalışma koşulları düzeltilmelidir.
 • Yetersiz dinlenme alanları uygun şekilde düzenlenmelidir,
 • 7/24 hizmet veren kreşler yaygınlaştırılmalıdır,
 • Servis hizmeti 24 saat esasına göre sağlanmalıdır,
 • Tüm ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır,
 • Çalışanlar arasında kayırmacılığa; ayrımcılığa son verilmelidir.
 • “Sözleşmeli”, “ücretli”, “vekil” gibi kamuda güvencesiz çalışma biçimleri kaldırılmalı, var olanlar 4/A kadroya alınmalıdır.
 • Yıpranma payı hakkı, yıl başına 90 gün olacak, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve halen görev yapan personele geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmelidir,
 • Tüm kamu çalışanları için ek göstergeler kademeli olarak yükseltilmelidir,
 • İnsan onuruna yaraşır ücret ve emeklilik koşulları sağlanmalıdır.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde çalışan personel için ek ödeme yapılması uygulaması ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır.  Döner sermaye ve performans uygulamasının yol açtığı sorunlar, pandemi sürecinde ek ödeme uygulaması ile katlanarak büyümüştür. Yöneticinin insafına bırakılan ek ödeme uygulamasında yaşanan farklılıklar, sağlık çalışanları arasında çalışma barışını bozmaktadır. Adil olmayan bu uygulama yerine, temel ücretlerde ve özlük haklarında kalıcı iyileştirmeler yapılmalıdır.

İçinde bulunduğumuz bu zor günlerin geride kalması, sağlık emekçilerinin insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma koşullarına kavuşması mücadele azmi ve inancıyla; tüm meslektaşlarımın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününü kutluyor, sarı sendikaların yaşattığı hak kayıplarını önlemek ve haklarımızı geliştirmek için Genel Sağlık-İş’te birlikte mücadeleye davet ediyoruz."

 


Kaynak : istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları