loading
close
SON DAKİKALAR

Genel Sağlık İş, sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve özlük hakları için Cumhurbaşkanlığına talepte bulundu

Genel Sağlık İş, sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve özlük hakları için Cumhurbaşkanlığına talepte bulundu
Tarih: 13.05.2020 - 10:01
Kategori: Sendika

Genel Sağlık-İş tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen yazı ile COVID-19 pandemisi kapsamında hizmet sunulan yerlerde çalışan personele ek ödeme yapılması uygulaması ile ilgili sorunların çözümü talep edildi.

Genel Sağlık-İş tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen yazıda;Coronavirüs (COVİD-19) pandemisi nedeniyle dünya ve ülkemizde olağanüstü günlerin yaşandığı hatırlatılarak, tüm dünyada salgınla mücadelede en önemli meslek grubu olan sağlık çalışanlarının büyük bir özveri ve risk altında görev yaptığı ve görevlerini hayatlarını kaybetme riski altında yerine getirdiği ifade edildi

Zekiye Bacaksız imzalı yazıda;sağlık çalışanlarının maddi kayıplarını engellemek için Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce 81 İl Valiliğine gönderilen Genelge ile 01.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle döner sermayelerinde artışlar yapıldığı hatırlatıldı. Genelgenin yayınlanmasından sonra sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödemelerinin tavan üzerinden ödeneceği beklentisine girdiği ifade edilen yazıda; sağlık emekçilerine Genelgede belirtilen ödemelerin yapılmadığı, eksik ödendiği, bazı hastanelerde başhekimler tarafından objektif değerlendirmeler yapılmadan hak etmeyenlerin tavan ödeme listesine alındığı yönünde Genel Sağlık-İş’e başvurular yapıldığı belirtildi.

Genelgenin uygulanmasının sağlanması için öncelikle kurumlara gereken bütçe ödeneğinin aktarılmasının ve ödemelerin hak eden tüm personele eksiksiz olarak zamanında ödenmesinin sağlık emekçilerinin beklentisi olduğu belirtilen yazıda şu talepler sıralandı;

  • 2 ve 3. Basamak sağlık hizmet sunucularında görevli tüm sağlık çalışanlarının Mart, Nisan ve Mayıs 2020 ayları döner sermaye ek ödemelerinin eğitim vs. durumuna bakılmaksızın en üst orandan tam olarak yapılması,
  • Mart, Nisan ve Mayıs 2020 aylarında aile sağlığı merkezlerimizin ödemelerinde her ne gerekçe ile olursa olsun performanslarında kesintisi yapılmaması,
  • Bu süreçte faaliyetleri tamamen duran Diş Hastaneleri ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının hak kayıplarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınarak gerekli bütçenin aktarılmasının sağlanması ve mağduriyetlerinin giderilmesi,
  • Covid-19 nedeniyle yatarak veya evde karantina yöntemiyle tedavi gören ya da Cumhurbaşkanlığı veya Sağlık Bakanlığı genelgeleri ile idari izinli kabul edilen personel ile her ne gerekçe ile olursa olsun görevde bulunamayan sağlık çalışanlarının ödemelerinden herhangi bir kesinti yapılmaması,
  • İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli olan ve bu dönemde çok yoğun çalışma temposunda çalışan tüm personele de ek ödemelerinin eğitim vs durumuna bakılmaksızın ayrımsız tavandan ve herhangi bir kesinti yapılmadan ödenmesi için ilgili Bakanlıklara gerekli talimatların verilmesi.

Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, sağlık çalışanlarının onurlu yaşamlarını devam ettirecek bir ücret alabilmeleri, emeklilikte de yaşam standartlarını devam ettirebilmeleri için aldıkları ücretlerin emekliliğe yansıyabilmesi, çalışanlar arasında ücret ve döner sermaye uygulamalarından dolayı derinleşen eşitsiz uygulamaların sona erdirilmesi için bir dizi talebin kaleme alındığı yazıda ayrıca;

  • Sağlık çalışanları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi, idarecilerin objektif olmayan uygulamalarının sona erdirilmesi ve ücretten kaynaklanan sorunlarının çözümü için Döner Sermaye uygulamasının kaldırılarak sağlık çalışanlarına onurlu bir yaşam sürebilecekleri emekliliğe yansıyan net maaş uygulamasına geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,
  • Farklı personel statüsünün sona erdirilmesi için halen Sağlık Bakanlığında kamu dışından, istihdam, vekil ve sözleşmeli olarak görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 4/A kamu görevlisi kadrosuna alınması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 
  • Covid-19’unsağlık çalışanları için iş kazası/meslek hastalığı kapsamına alınması için gerekli düzenlemenin yapılması,
  • Tüm sağlık çalışanlarını kapsayan geçmişe etkili 5 yıla 1 yıl fiili hizmet süresi zammı ( yıpranma payı hakkı) verilmesi için yeniden bir yasal düzenlemenin yapılması,
  • Tüm sağlık çalışanlarını kapsayan ve kademeli ek gösterge artışlarının sağlanması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması da talep edildi.

 

 

Kaynak : istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları