loading
close
SON DAKİKALAR

Tüm Yerel-Sen Sendikası yeni yönetimini seçti

Tüm Yerel-Sen Sendikası yeni yönetimini seçti
Tarih: 10.03.2020 - 20:03
Kategori: Sendika

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyesi Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) 8 Mart 2020 Pazar günü yapılan 3. olağan genel kurulunda yeni yönetimini seçti.

Tüm Yerel-Sen Sendikası yeni yönetimi yapacağı ilk toplantı ile görev dağılımı yapacak.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu üyesi Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) 9 Eylül 2013 tarihinde kuruldu.

Tüm Yerel-Sen Sendikası; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde; "Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamına giren kurum ve kuruluşların girdikleri hizmet kollarının belirlenmesine ilişkin Yönetmelik" ile belirlenen 04 nolu Yerel Yönetim Hizmet Kolu kapsamına giren tüm kamu görevlilerini meslek, kariyer, yaptığı hizmetin niteliği vb. ayrımı yapmaksızın kapsar ve Türkiye çapında faaliyet gösterir.

Tüm Yerel-Sen Sendikası aşağıda yazılan kuruluş ilkeleri ve amaçları ile kurulmuştur.

Tüm Yerel-Sen;

"-Üyelerine yönelik baskıya ve sömürüye karşı mücadele eder. Üyelerinin daha ileri ekonomik, demokratik, hukuksal, sosyal hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmeyi amaçlar; bu amaca ulaşmak için demokratik ilkelerden sapmadan sendika içi demokrasiyi en geniş anlamda savunur.
-Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep, engelli ve meslek farkı gözetmeksizin bütün üyeler arasında amaçları doğrultusunda birlik ve dayanışmayı geliştirmeyi, çevre ve ekolojik yapıyı korumayı ve kültürlerini yaşatmayı amaçlar.
-Bağımsız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığını temel alır. Üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu, işyerlerini temel alan örgütlenme modelini amaçlar. İşleyişte demokratik merkeziyetçilik ilkesini benimser.
-Atatürk’ün önderliğinde kurulan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, egemenliğini, ulus ve ülke bütünlüğünü, laik düzenini, demokratikleşme ve ulusal çıkarları korumak, sonsuza kadar yaşatmak için elinden gelen her türlü çabayı gösterir ve bunun için mücadele eder.
-Kararların alınmasında tartışma, eleştiri-özeleştiri ve ikna yöntemlerini en demokratik biçimde yaşama geçirilmesini savunur.
-Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması için mücadele eder.
-Engellilerin çalışma yaşamına, onların fiziki koşullarına uygun bir şekilde katılımını sağlamak ve engellerinden kaynaklanan sorunlara çözüm üretmek ve olanaklar sunmak için mücadele eder.
-Henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına kavuşmamış emeklilerin ve işsizlerin bu haklarını kullanmalarına yardım ederek, örgütsel olarak dayanışma içinde olur.
-Emperyalizmin ekonomik, askeri, kültürel tahakkümüne, savaş kışkırtıcılığına ve nükleer silahların üretilmesine karşı etkin mücadele eder.
-Ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olur. Bu anlamda insan hak ve özgürlüklerini zedeleyen uygulamalar karşısında tavır alır. Bunun için demokratik kitle örgütleriyle, ulusal ve uluslararası sendikalarla dayanışma ilişkileri kurar.
-Üyelerinin işyeri yönetiminde söz ve karar sahibi olmasını ve hizmetlerin halk yararına verilmesini savunur.
-Kadın üyelerinin kadın olmaktan kaynaklı iş yaşamında veya toplumsal yaşamda karşılaştığı sorunların çözümü için mücadele eder.
-Tüm çalışanların siyaset yapma hakkını savunur. Örgütsel işleyişinde ve karar alma süreçlerinde devletten, sermayeden, siyasi parti ve benzeri oluşumlardan örgütsel olarak bağımsızdır. Her türlü sosyal, siyasal ve demokratik mücadelede emekçilerden yana tavır alır.
-Hizmet kolunda ülke genelinde sendikal birliğin sağlanmasını amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda sendikal faaliyette bulunur.
-Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, örgütlü olduğu bütün yerel yönetimlerde taşeronlaştırma ve özelleştirmelere karşı fiili-meşru ve hukuksal temelde mücadele eder.
-Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli çalışanlar, taşeron firmalarda çalışanlar ile kısmi süreli çalışanların da sendikal hak ve özgürlüklerini faaliyet alanı olarak belirleyerek, farklı statülerde çalışan bütün emekçilerin ortak örgütlenme çatısı altında toplanması için gerekli düzenleme ve çalışmaların yerine getirilmesi için mücadele eder.
-Yerel yönetimlerin demokratikleşmesi için mücadele eder.
-Bilimsel düşünce ve davranış kurallarını kamu çalışanlarının mücadelesinde etkin bir araç olarak kullanmayı hedefler.
-Üyelerinin genel kültürlerini geliştirmek için gereken her türlü büro, yayın, konferans, okul vb. açıp organize etmek ve her değerli ulusal ve insanı kurumla bu yolda yardımlaşmaya girmeyi hedefler.
-Toplu sözleşme ve grev hakkı için fiili ve meşru her türlü yöntem kullanarak, kesintisiz bir şekilde mücadelesine devam eder."

Tüm Yerel-Sen Sendikası 8 Mart 2020 Pazar günü Ankara'da Akar Otel'de yapılan yapılan 3. olağan genel kurulunda yeni yönetimini seçti.

Tüm Yerel-Sen Yönetim Listesi;

Tüm Yerel Sen MYK üyeleri

Tamer Yiğit Güler

Arap Mucur

Çetin Saygı

Gül Mutlu

Savaş Çerkez

Ahmet Yeşilağaç

Tarık Cücünel

Denetleme Kurulu

Ünal Türker Canpolat

Mustafa Özkeskin

Sinan Küçükyılmaz

Disiplin Kurulu

Tayfun Dinçer

Tufan Pala

Nail Güneş

Mehmet Koç

Ali Zabit

Konfederasyon Üst Kurul Delegeleri: Tamer Yiğit Güler, Özkan Felek,Sezer Yıldız, Serhat Ekinci,Engin Keskin, Süleyman Çizmeci,Ertuğul Temel,Edip Eroğlu,Mümin  Tolgahan Arıcanlı,Mehmet Koç, Aydan Selma Özkorkmaz, Burak Uzuntaş, Özgür Işık, Semra Pektopal,İsmail Çam, Salih Yıldız, Yücel Kılınç, Ahmet Şan, Volkan Özdemir, Canan Dağıstan, Hakan Ünal, Hakan Yorgancılar, Demet Kurupınar, Savaş Çalık, İlker Karakaş, Caner Özcan, Engin Mansuroğlu, Ertuğrul Var, Mustafa Özkeskin,Ünal Şahin, Ahmet Kılınçoğlu, Kenan Kara, Hasan Boran, Muhsin Bağdat, Sezgin  Szevinç,Hüsamettin Topuzoğlu, Yılmaz Bakır, Hüseyin  Dönmez, Seniha Soylugan, Halil Sevil, Ali Şahin Gülen,İsmail Çelik, Hüseyin Yılmaz, Deniz Tantoğlu, Ayşe Bilgi, Bülent Şeyda Bilge, Murat Çavdar

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları