loading
close
SON DAKİKALAR

Türkiye Risk Azaltma Plan(TARAP) yürürlüğe girdi

Türkiye Risk Azaltma Plan(TARAP) yürürlüğe girdi
Tarih: 10.07.2022 - 00:00
Kategori: Gündem

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Temmuz 2022 tarihli kararı ile yürürlüğe girdi.

TARAP; 3️.5️00️ kurumla yapılan görüşmeler ve 1️0️7️ kurumla yürütülen ortak çalışma sonucunda hazırlandı.  TARAP kapsamında;

• 1️1️ farklı afet türü
• 1️7️ temel amaç
• 6️6️ hedef
• 2️2️7️ üst ölçekli eylem belirlendi.

TARAP 8 Temmuz 2022 Cuma günü 31890 sayılı Resmi Gazetede 5787 Karar Sayısı ile yayınlanarak yürürlüğe girdi. TARAP’ta ilgili ve sorumlu kurum olarak yer alan tüm kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesiyle ülkemizin afet risklerinin azaltılması konusunda çok önemli adımlar atılacaktır. 

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI (TARAP)

TARAP, afet risklerini en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri bir süreç dâhilindesorumluları ve sorumlulukları ile birlikte tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. TARAP ile kaynakların etkin ve etkili kullanımı ile en üst düzeyde risk azaltma amaçlanmaktadır.

TARAP’TA STRATEJİ GELİŞTİRİLEN AFET TÜRLERİ

Deprem, Kütle Hareketleri, Sel-Taşkın, İklim Değişikliği, Orman Yangınları, Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar, Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Tehditler (KBRN), Büyük Endüstriyel Kaza, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Maden Kazaları ve Tasman, Kitlesel Göç başta olmak üzere 11 farklı afet türüne karşı alınacak tedbirler ve stratejik eylemler yer almaktadır.

TARAP’TA; 17 AMAÇ, 66 HEDEF VE 227 ÜST ÖLÇEKLİ EYLEM

81 ilimiz için AFAD İl Müdürlükleri tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) illerde afet risklerinin azaltılması için; amaç, hedef, eylemlerin yer aldığı operasyonel bir plandır. İRAP’larda yer alan eylemler bütünleştirilip TARAP belgesinin amaç, hedef ve eylemlerine de altyapı oluşturmuştur. İRAP’larda26 afet türü ile ilgili, 222 amaç, 1364 hedef ve 12.580 eylem belirlenmiştir. İRAP’larda 99 üniversiteden 289 akademisyen katılım sağlamış olup İRAP’ların geribildirimleri de dikkate alınarak TARAP’ta ülkemizde 11 afet türü için 3500 kuruma anket yapılmış, 107 kurum ve kuruluşla çalışılmış, 17 Amaç, 66 Hedef ve 227 üst ölçekli eylem belirlenmiştir. 

TARAP NASIL HAZIRLANDI?

TARAP hazırlanma sürecinde ülke genelinde mevcut durum belirlenmiş, ihtiyaç analizleri yapılmış ve çalıştaylar düzenlenmiş, ulusal ve uluslararası afet risk azaltma öncelikleri ve stratejileri dikkate alınmıştır. AFAD tarafından yapılan GZFT analizi sonuçlarına göre afet risk azaltma konusunda karşılaşılan sorunlarve çözüm önerileri de belgeye yansıtılmıştır. 

Akademisyenler, paydaşlar ve kurum içi uzmanların katkıları ile şekillenen belgede Sendai Afet Risklerini Azaltma Çerçevesi (2015-2030) ile uyumlu stratejik öncelikler ortaya konulmuştur. Sendai Çerçeve Belgesinde yer alan ve uluslararası kabul gören stratejik öncelikler TARAP’ın da stratejik önceliklerini oluşturmuştur. Her stratejik önceliğin içeriğinde hedef, amaç, eylemler ve bunları yapmakla yükümlü olan sorumlu kuruluş ile sorumlu kuruluşa destek verecek ilgili kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır. Ayrıca her eylem için ilgili ve sorumlu kuruluşa verilen kısa, orta ve uzun vadeler de belirtilmiştir. 

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları