loading
close
SON DAKİKALAR

Kapitalizmin panzehiri ayetler

Turgut Ünlü
Tarih: 18.11.2019
Kaynak: Vişne Haber Ajansı

Turgut Ünlü: Özetle bugünün hakim sınıfları finans-kapital ve tefeci-bezirganlıktır.

“Yeryüzündeki haksızlık, adaletsizlik, baskı, sömürü, zulüm bitsin, insanlar kardeşçe ve barış içinde yaşasın.” Diye insanoğlunun önüne sunulan KUR’AN öncesindeki kutsal kitaplar ve dinler; ne yazık ki bunları başaramamıştı ki bu nedenle sonuncu din - İslamiyet - ve onun kitabı - KUR’AN - insanoğlu ile buluşturuldu. Kur’an ’ın indiği dönemdeki hakim sınıf tefeci-bezirganlık idi.

Bugün kapitalizm – hatta Küresel Kapitalizm, emperyalizm – adını alan “sistem” coğrafyamızda tefeci-bezirganlığı bugün dahi bu 7000 yıllık sınıfı yedeğinde – hatta ortaklığında – bulunduruyor. Özetle bugünün hakim sınıfları finans-kapital ve tefeci bezirganlık idi. Kur’an, tefeci – bezirganlığa – derinliğine yorumlanabildiğinde de finans-kapitale karşı hükümler içeriyor. Nasıl mı?

1) ALAK SURESİ; 6.AYET: ”Hayır!İnsan zenginliği kendine yeterli görünce h,ç şüphesiz tuğyan eder”Burada zenginlerin hegemonya kurmasına,hadlerini aşmalarına,zenginliğin bir devlet veya devletin bir zenginler sınıfı haline gelmesine HAYIR deniyor.Kur’an bu ilk sureyle zenginlerin hegemonyasını reddediyor ve isyanı başlatıyor.

2) KALEM SURESİ;Bahçe sahipleri Kıssası (Ashabe’l-Cenne)”Onları bahçe sahipleri gibi sınayacağız.Hani o bahçe sahipleri ürünlerini sabah erken gelip toplamak için sözleşmişlerdi.Oysa Allah’ı hiç hesaba katmıyorlardı.Derken onlar uyurken öyle bir afet geldi kibahçeyekıran girdi,sabaha her şey sararıp soldu”Kur’an’ın bu ilk kıssasında toprak ağaları,servet,güç sahipleri-bir anlamda günümüzün finans kapitalleri-anlatılıyor.Zenginliğine güvenenlerin bencilliği,hırsı,açgözlülüğünden bahsediliyor.Bir afet gelmeden önce yoksulların hakkının verilmesinden,ihtiyaç fazlasının dağıtılmasından,zenginleşmede yoksulların payı,hakkı olduğundan,paylaşmaktan,bölüşmekten,mülkün gerçek sahibinin Allah olduğundan bahsediliyor.

3) FUSSİLET SURESİ; 10. AYET:”Yeryüzünde sabit dağlar varetti.Orasını hareketlendirdi.İsteyenler/ihtiyacı olanlar için dört mevsim rızık ve rızık kaynakları takdir etti .”Burada yeryüzünün tüm güç ve kaynaklarının/servet ve iktidar araçlarının isteyenler/ihtiyacı olanlarca eşit dağıtılması,paylaştırılmasından bahsediliyor.Adalet ve eşitlik mesajı veriliyor.

4) MEARİC SURESİ; 23,24,25.AYETLER: ”Onlar destekleşme/dayanışma içindedirler.Malları üzerinde muhtaçların ve mahrumların hakkı olduğunu kabul ederler.”Burada,zenginlerin malında yoksulların hakkı olduğu,çünkü zengin zenginleşirken yoksulların hakkını çaldığını ve onu iade etmesi gerektiğinden bahsediliyor.Gerçekten;kamu imtiyazı faiz,çalışanların sömürüsü,bilgi tekeli vb olmadan zenginleşmek olamaz.Sermaye birikimi,özel mülkiyet hakkı,serbest piyasa,girişimcilik,rekabet,kar kapitalizmin şartları,iman esaslarıdır.Burada paylaşan ve dayanışma yoktur,her şey kar içindir.

5) BAKARA SURESİ; 219. AYET:”Sana neyi infak(paylaşmak)edeceklerini soruyorlar.Onlara söyle:İhtiyaç fazlası olan her şeyi.”Burada;zorunlu ihtiyaçlar dışında her şeyin paylaşılmasından,biriktirme yapılmamasından,böylece arınılabileceğinden,görevlere ceketi ile gelip ceketi ile gidilmesinden,insan için emeğinden başka bir şey olmadığından,ihtiyaç fazlasının muhtaçlara verilmesinden,tekelciliği kırmaktan,,fahiş fiyatı önlemekten,israf yapılmaması ve cimri olunmamasından,ölçülü,dengeli olunmasından bahsediyor.Dikkat edilrse burada “kırkta bir”kaldırılmıştır,ihtiyaç fazlası getirilmiştir.

6)HAŞR SURESİ; 7.AYET:”Allah’ın peygamberine diğer memleketlerden savaşsız ele geçirmesini sağladığı o gelirler,içinizde sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir devlete dönüşmesin diye Allah’a,peygamberine,gariplere,öksüzlere,yoksullara ve sokakta kalanlara aittir.”Burada ,devlet,bir zenginler,güçlüler,ayrıcalıklılar sınıfı olmasın halka ait kılın”denilmektedir.Mal ve eşyaların yoksullara dağıtılmasından,yardımlaşma ve dayanışmadan bahsedilmektedir.

7) NECM SURESİ;39.AYET:”İnsan için emeğinden başkası yoktur.”Burada,emeğe,çalışmaya,alın terine verilen verilmesi gereken değerden bahsediliyor.Yani,emek en yüce değerdir deniyor Sıralamaya çalıştığımız;Kur’an’ın 7 suresinde geçen ayetler;açıkça,dünün tefeci-bezirganlığına,günümüzün finans kapital ve tefeci bezirgan anlayışına karşı çıkmakta,eşitlik,adalet,özgürlük,kardeşlik,barış içinde yaşam hedeflenmekte ve bu yönüyle de her türlü sömürü,pahalılık,adaletsizlik,eşitsizlik,haksızlık,ırkçılık,mal biriktirme reddedilmektedir. Tüm bunlar bize,anti-kapitalist olunması gerektiğinden hareketle,günümüzün müslümanlığının Kur’an ile hiç bağdaşmadığını göstermektedir. Not:Yazımın hazırlanışında Sn.İ.Eliaçık’ın “Yaşayan Kur’an”emeğinden yararlanılmıştır.Teşekkürlerimle…..

 

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları