loading
close
SON DAKİKALAR

Yarımız Olan Kadını Ön Safta Bulmak

Turgut Ünlü
Tarih: 08.03.2013

Turgut Ünlü, ''8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne Atfen. (Kadın Sosyal Sınıfımız) Yarımız Olan Kadını Ön Safta Bulmak''...

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne Atfen. (Kadın Sosyal Sınıfımız) Yarımız Olan Kadını Ön Safta Bulmak...

İnsanlık önce bir ALTIN ÇAĞ yaşadı.ANAERKİL de denilebilen bu çağda, ANAHAN=KADIN egemendi, daha doğrusu her toplum sınıfsızdı (ilkel sosyalizm) ve kadın=erkek eşitliği vardı, sömürü yoktu. Kadın eli ve yönetimiyle binlerce yıl süresince insanlık gerçekten eşit, özgür, adil, kandaş toplum halinde yaşamıştı.

İnsanlığın bu ALTIN ÇAĞI ‘ndan ( ANAHANLIK DÜZENİ) sonra dünyaya KÖLECİ-FEODAL-KAPİTALİST-SOSYALİST siyaset biçimleri egemen oldu. İnsanlık tarihinde çok kısa yer alan SOSYALİST SİSTEM ne yazık ki sözde sosyalist siyaset biçimiyle egemen oldu. Dolayısıyla genel olarak söylenebilir ki, insanlık ALTINÇAĞ dışında -ki buna ilkel komünal toplumda denilebilir- temelde hem sınıflı, hem de ataerkil sistem yaşadı ve yaşıyor. Altınçağ dışındaki her toplum biçiminde egemen sınıflar ve sözcüleri,temsilcileri,koruyucu ve uzmanları,YÖNETİCİLERİ ERKEKTİR, erkeklerdir.

Köleci toplumda egemen sınıf köle sahipleri olan soylular erkeklerdir.

Feodal toplumda egemen sınıf toprakların sahibi olanlar erkektir.

Kapitalist toplumda egemen sınıf sermaye sahipleri ve yöneticileri erkektir.

Özetle, köleci toplumdan bu yana ve bugünde kamuda ,özel sektörde evrenin tüm kurum ve kuruluşlarının başında, yönetiminde erkekler bulundu bulunuyor.

 BM nin tüm genel sekreterleri erkekler olmuştur.

 İLO nun( uluslararası iş örgütü) başında yönetiminde erkekler olmuştur.

 Uluslararası finans kapitalin mutlak merkezi olan ve 1792’de faaliyete geçen New York Menkul Kıymetler Borsasında tek bir kadın yönetici görülmemiştir.

 Halen 186 ülkeyi temsil eden ve ülkemizin de 1930 da üye olduğu İNTERPOL un bu güne kadar görev yapan 23 başkan ve 7 genel sekreterinin hepsi erkektir .

 Geri bıraktırılan ülkelerin ekonomilerine ve siyasetlerine hakim olan DÜNYA BORSASI ve IMF( uluslararsı para fonu)başında ve yönetiminde tümüyle erkekler olmuştur.

 General Motors, Ford, Mitsui, Mitsubishi, Toyota, General Electiric, IBM, Wolswagen, Siemens, , Hitachi, Boing, Fiat, BP, Shell...gibi “Dünyanın en büyük 100 ekonomisinin 51 ini oluşturan küresel firmaların yönetici (YK.Bşk.ve üyeleri, Gn Müdürleri) ve CEO larının tümü erkektir.

 Medya devlerinin (Time, Warner, Disney, Bertelsman, Sony, NBC...) en büyük bilişim kuruluşlarının (Intel, Microsoft, Oracle...) uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşlarının (Ernst-young P.W.Copers, Deloitte, Touche,KPMG) 377 ile 106 yıl arasında mazileri olan büyük kuruluşların (Sumitoma, Buderus, E.Britannica, Hacıbekir,Schwepps, Times, Dupont, Colgate, Citibank, The Guardian, Le Figaro, The Economist, Siemens, HSBC, Gilette....) CEO,YK Bşk.lığı Gn.Müdürlük...gibi görevlerinde hep erkekler bulundu,bulunuyor.

TÜRKİYEDE DURUM FARKLI MI?

HAYIR

 T.C Başbakanlık Müsteşarlarının (1926 dan bu yana 43 kişi) yalnızca biri kadın olmuştur (Dr Füsun Köroğlu -5 ay)

 T.C Merkez Bankası(1931 den bu yana 20 kişi) başkanlarının tümü erkek

 T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlarının tümü erkek

 BDDK, TMSF, TC Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı , SPK, Rekabet Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Kamu İhale Kurumu, RTÜK, TÜİK, TOKİ, AB Genel Sekreterliği, YDK, Başbakanlık Teftiş Kurumu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve M.E.B.Teftiş Kurulu Başkanlıkları, Ankara Valilerinin tümü (32 vali), MİT Müsteşarları, YÖK Başkan ve üyeleri, Cumhuriyet Dönemi Yargıtay Daire Başkanları, DSİ Genel Müdürlerinin tümü erkek.

 Ziraat-Halk-Vakıflar-Ada-Oyak-Alternatif-Ak-Anadolu-Şeker-TEB-Garanti-İş-Y.Kredi-Arap Türk-Citibank-Deniz-Finans-Fortis-HSBC-Tekfen-SP Morgan-T.Kalkınma-Banco di Roma-TSKB-Çalık Yatırım-Kiler Yatırım-Nurol Yatırım-Eximbank....TBB üyesi toplam 46 banka içinde Y.K Başkanı-Gn.Md- kadın olan banka sayısı 6 dır.

 TİSK, TÜSİAD, İSO, İTO, YASED, DEİK, TOBB, İMKB, TSRSB...nin başkan ve yöneticileri erkek.

 TMMOB nin ve Baroların tüm başkanları erkek.

 TÜRK-İŞ.DİSK,HAK-İŞ,KESK,KAMUSEN...Başkanları erkek.

PEKİ.....NEDEN BÖYLE?

ÇÜNKÜ TÜRKİYE DE “SİSTEM’ İN” BİR PARÇASI...

SİSTEM’İN DEVLETLERİNİN/ KAMUNUN EN ETKİN KURUMLARININ YÖNETİCİLERİ ARASINDA K A D I N I N A D I Y O K ...

“Günümüzün ataerkil sistemi nam ve hesabına sistem adına sistem için, sistemin istekleri, doğrultusunda yöneticilik yapan sistem bağımlı/ SİSTEMKOLİK ERKEKLER “

Son Söz. “Bir toplumda çöküş varsa, bunu ilk önce ve en çok duyacak olan kadınlardır.” (F.Engels)

Çok önemli saygı notu: Dr. Müh. Sedat Özkol ağabeyimi “DİŞİL YÖNETİM” emeği için saygı ve özlemle anıyorum.

Turgut Ünlü

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları