loading
close
SON DAKİKALAR

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı
Tarih: 27.08.2022 - 14:06
Kategori: Ekonomi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te birtakım düzenlemeler yapıldı. Yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan, “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerlerinde tali faaliyet konularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde olacak şekilde belirlenmesi hüküm altına alındı. ÇED sürecine tabi tutulduktan sonra “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”ne göre verilen geçici faaliyet belgesinin, Yönetmelik kapsamında başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçmesi sağlandı. Yönetmelikte ayrıca etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerlere atık işleme sanayi tesisleri de dâhil edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”te birtakım düzenlemeler yapıldı. Yeni yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yapılan değişiklikle doğaya zarar vermesi muhtemel iş yerlerinde tali faaliyet konularının, ana faaliyet konusunun sınıfıyla aynı veya alt düzeyde olacak şekilde belirlenmesi hüküm altına alındı.

Çevre izin ve lisans belgesi alınması öncesinde tesisin “Çevre Kanunu” yükümlülüklerine uygunluğu tespit edilebilecek

ÇED sürecine tabi tutulduktan sonra “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”ne göre verilen geçici faaliyet belgesi, yönetmelik kapsamında başvuru, açılma ruhsatı, yer seçimi ve tesis kurma izni uygulamalarında çevre izin ve lisans belgesi yerine geçebilecek. Bu şekilde çevre izin ve lisans belgesi alınması öncesinde tesisin Çevre Kanunu yükümlülüklerine uygunluğunun tespit edilebilmesi sağlanacak.

Yönetmelikte ayrıca etrafına sağlık koruma bandı bırakılması zorunlu olan yerlere “atık işleme sanayi tesisleri” dâhil edildi. Bu şekilde atık işleme sanayi tesislerinin bulunduğu parselden dış ortama verilebilecek olumsuz etkilerin önlenmesi sağlanacak. Bu düzenlemeden katı atık ara transfer istasyonları, katı atık aktarma istasyonları, atıksu arıtma tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri, Tehlikeli, tehlikesiz ve özel işleme tabii atıkların geri kazanım tesisleri, deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması tesisleri, ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri kazanım tesisleri gibi tesisler etkilenecek.

Yönetmelikte güzellik salonlarına ilişkin maddelerde kapsamlı değişiklik yapıldı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği’nde şu maddelere yer verildi:

1. Mesleki ya da teknik ortaöğretim diplomasına veya en az dördüncü seviye kurs bitirme belgesine veya en az dördüncü seviye meslekî yeterlilik belgesine sahip kişilerin de güzellik salonlarında sorumlu müdür olarak görev alabilmesi sağlandı.

2. Güzellik salonlarında yer alan ve güzellik uzmanlarınca kullanılacak tüy alma uygulamalarına yönelik cihazlar “600-1200 nanometre dalga aralığındaki yoğun atımlı ışık (IPL)” ve “sadece epilasyon endikasyonuyla üretilmiş 20j/cm2 enerji sınırını geçmeyen seri atışlı diode lazer cihazı” olarak belirlendi. Bu cihazlara ilişkin teknik bilgilerin yıllık olarak mutat şekilde ve ayrıca yeni cihaz alınması durumunda ise yetkili idareye ve valiliğe (il sağlık müdürlüğü) bildirilmesi sağlandı.

3. Güzellik salonlarının yetkili idarelerce her yıl Şubat ve Ağustos aylarında ve uygun görülecek diğer zamanlarda denetlenmesi, yapılacak denetimlerde il sağlık müdürlüğü temsilcisinin de yer alması sağlanırken denetimler sonucu yönetmeliğe aykırılıkların tespiti halinde uygulanacak yaptırımlar da belirlendi.

4. Cihazların nanometre aralığı ve enerji sınırı tespitine ilişkin denetimler, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş kuruluşlar vasıtasıyla her yıl ve her cihaz alımında veya cihaz başlığı değişiminde yapılacak, yine denetimlerde ilgili mevzuata uygunluğu gösterir CE belgesi ve sorumlu müdürün yazılı beyanı aranacak.

5. Denetimlerin muayene programının çerçevesi ve ilgili diğer hususların Türk Akreditasyon Kurumu’nun görüşü alınarak, Bakanlıkça 1 yıl içinde çıkarılacak tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alındı. Cihazlar konusunda akredite olma şartı 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve akreditasyon şartının yürürlüğe gireceği tarihe kadar da muayene faaliyetini gerçekleştirecek kuruluşların Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş olması yeterli olacak.

6. Güzellik salonlarında yapılabilecek işlemlere kalıcı makyaj eklendi.

7. Güzellik salonlarındaki yasak işlemler yeniden düzenlendi. Buna göre hiçbir tıbbi işlem ve bunlara ilişkin reklam ve diğer tür tanıtım faaliyetleri yapılamayacak.

Düzenlenen yönetmelikle sektörlere ilişkin ilave şartlar eklendi

Yönetmelik değişikliğiyle özel spor tesislerinin ve kuyum ticareti faaliyetleriyle ilgili ilave şartlar ilk defa yönetmeliğe eklendi. Buna göre belirtilen iş yerlerinin sahip olması gereken özellikler ve bu iş yerlerinde yapılacak mekânsal düzenlemelere ilişkin kriterler detaylı olarak belirledi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığınca 2010 yılından itibaren sınıf tespiti yapılan faaliyet alanlarından 1. sınıf GSM: 39 adet, 2. sınıf GSM: 110 adet, 3. sınıf GSM: 20 adet şeklinde gayrisıhhi müesseseler listesine eklendi.

Diğer yandan açık ve kapalı alanlarda bulunan oyun, eğlence, su, spor ve macera parkları ile teleferikler; taşınmaz ticareti; elektrikli araç şarj istasyonları ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerleri, motorlu kara taşıtı kiralama işletmeleri ve her türlü motorlu araç testi ve incelemesi yapan ekspertiz yerleri için getirilen ilave düzenlemelere uyum için verilen süre de 31.07.2022 tarihi 31.07.2023 tarihine kadar uzatıldı.

Kaynak : www.istanbulgercegi.com

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları