loading
close
SON DAKİKALAR

Belediye başkanlarına

Turgut Ünlü
Tarih: 28.08.2019
Kaynak: www.istanbulgercegi.com

Turgut Ünlü: Bir belediye başkanı kenti ile ilgili hayaller kurmalıdır.

Bir belediye başkanının birincil görevi, insanların yaşamaktan mutlu olup, gurur duydukları bir kent yaratmaktır. Bir belediye başkanı yaptığı işi ve başkanlık yaptığı kenti sevmelidir. Sevilen işi, sevilen yerde yapan başarılı olur. Bir belediye başkanı işini, kentini sevecek ama bir o kadar da orayı tanıyacaktır. Gelecek kuşakları düşünecek projelerini belli bir plan ve program dahilinde yapacaktır. Bir belediye başkanı kentlilerle sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki kurmalıdır ki bu da inanmayı ve güveni getirir. Bir belediye başkanı sosyal doku açısından çok renkli bir kimliğe sahip kentlinin bu özelliğini doğru kullanmalıdır. Bir belediye başkanı kenti ile ilgili hayaller kurmalıdır.”İnsanoğlu yaşadığı sürece umut etmeyi ve hayal kurmayı bırakmamalıdır.” Gerçeğinden hareketle başkan da umudu ve hayallerini sürekli yaşatmalıdır.

Bir belediye başkanı, yapılan sosyal tesislerin tümünün içine küçük, büyük gösteri ve dinleti sahnesi, bir sergi salonu yerleştirmeli, kültür merkezleri, galeriler, atölyeler, konser salonları, sahneler yapmalı, kentinde müzecilik anlayışını yaşatmalıdır. Bir belediye başkanı, kenti kentliler ile birlikte kentliler için özgür ve demokratik bir ortamda yönetmelidir. Bir belediye başkanı, doğayı, çevreyi, hayvanları sevmeli, korumalı, kentleri de onun paydaşı yapmalıdır. Bir belediye başkanı, kentliyi tebaa olarak değil, özgür kentli olarak görüp onların kişisel ve örgütsel tüm girişimlerini desteklemeli, gelişmelerine yardımcı olmalıdır. Bir belediye başkanı, imece geleneğini yaygınlaştırmalıdır. Bir belediye başkanı, halkın yaşamını her açıdan kolaylaştırmalıdır.

Bir belediye başkanı, halk tüketim ve üretim kooperatifçiliğini desteklemeli, geliştirmelidir. Bir belediye başkanı, açık, şeffaf, üretici, tutumlu, önerici, ikna edici, paylaşıcı, alçak gönüllü, özverili, bütünleştirici, kaynak yaratıcı olmalıdır. Bir belediye başkanı, özgür kentlilerin demokratik katılımcılığını esas alıp tüm bürokratik işlemleri asgariye indirmeli, yöresindeki tüm demokratik kurum ve kuruluşları etkin bir biçimde karar alma sürecine katmalıdır. Bir belediye başkanı, tüm belediye hizmetlerini özgür kentlinin bilgisine, eleştiri ve denetimine açık tutmalıdır. “Eğer bir ürün, hizmet, tasarım, sistem, çözüm, faaliyet, uygulama, kurum, kuruluş veya eş anlı ve bütünleşik olarak tarih, kültür, çevre, doğa, canlı, insan, gençlik, engelli, gelecek, istihdam, tasarruf, kaynak, yenilenebilir enerji, temiz teknoloji, geri dönüşüm, geri kazanım, sosyal sorumluluk, sosyal paydaş, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişme dostu ise YEŞİL’dir. “ Bir belediye başkanı, YEŞİL BELEDİYE BAŞKANI OLMALIDIR.

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları