loading
close
SON DAKİKALAR

ERG: 'Eğitim İzleme Raporu 2019'

Turgut Ünlü
Tarih: 27.12.2019

Turgut Ünlü: -Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmalı ve bundan kesinlikle taviz verilmemelidir. Bu sürede öğrenciye okul,ders gereçleri, yurt, maddi-manevi destek devletçe parasız verilmelidir.

Eğitim Reformu Girişimi(ERG) tarafından hazırlanan eğitim izleme raporu 2019’un ikinci  dosyası olan “Eğitimin İçeriği” yayınlandı.
Rapora göre;
Ortaöğretime erişim 2018-2019 öğretim yılında %84,2’ de kaldı
14-17 yaş arası net okullaşma oranı %88,2
Devamsızlık oranları çok arttı. 20 gün ve üzeri devamsız öğrencilerinin oranları:  ilkokul %5,7, İ.H.Ortaokulu: 8,9,  Ortaokul %10,0, Anadolu İ.H. LİSELERİ: %36,0, Mesleki ve Teknik orta öğretim: %44,0
Sınıf tekrarının en yüksek olduğu kademe 9.sınıf
Ders kitaplarında cinsiyetçi bir bakış yer alıyor. Kadınlar edilgen gösteriliyor. Aile içinde kadının saygın olamayacağı mesajı veriliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kavramsallaştırılması yapılmıyor.
“Milli kültürümüz”, “erdemler”,”sağlık ve spor” temalarında ana karakterler erkekler olarak görülüyor. Kadınlar çoğunlukla anne olarak yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği evrensel bir değer olarak yer almıyor.
Böylesi vahim bir tablo karısında yetkililere sormak gerekiyor;
14-17 yaş grubundaki her 100 çocuktan 12’si eğitimin dışında bulunduğuna göre: BU ÇOCUKLAR NEREDE?
Zorunlu eğitim yok mu?
İnsan yetiştirirken , eğitimde cinsiyetçi yaklaşım olur mu?
En yüksek devamsızlık neden Meslek ve İmam Hatip okullarında?
Niçin 9. sınıf, sınıf tekrarında en yüksek kademeyi oluşturuyor?

NELER YAPILMALI ?
-Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmalı ve bundan kesinlikle taviz verilmemelidir. Bu sürede öğrenciye okul,ders gereçleri, yurt, maddi-manevi destek devletçe parasız verilmelidir.
-Devamsızlıklar, nedenleri çok sıkı takibe alınmalıdır.
-Eğitimin genelinde toplumsal cinsiyet eitsizliği mevcuttur. Ders kitaplarından cinsiyetçi tüm ibareler kaldırılmalı , okullar mutlaka karma olmalıdır. Okullar ayrımcılığın üretildiği bir yer olmaktan kesinlikle çıkarılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, okul terkinde cinsiyet eşitliğinin olmayışı büyük etkendir (kızlariçin evlenme , ailelerin istemeyişi, erkekler için çalışma zorunluğu gibi)

-Okullar, öğrenci için cazibe merkezi haline getirilmelidir
-Öğrencilerin mutlaka ilkokul düzeyinde yetenek, bilgi becerisi tespit edilip , özellikle liselere geçişte tercihler buna göre yapılmalıdır. Çocuklar -veliler de-  istemediği bir okula sınav sisteminden dolayı yönlendirilince orada devamsızlık, isteksizlik, başarısızlık ortaya çıkmakta ve okul terki oluşmaktadır. Mesleki ve teknik liselerin, imam hatip okullarının yüksek düzeyde devamsızlık oluşurmasının altında yatan önemli bir gerçeklik budur.

-Eğitimin her alanı bütüncül olarak görülüp benimsenerek güvenceye alınmalıdır.

-Okullar, demokrasinin, eşitliğin, adaletin, sevginin, dayanışmasının, kardeşliğin, barışın anlatılıp sevdirildiği, uygulandığı her türlü ayrımcılığın, eşitsizliğin karşıtı düşünce ve tutumların geliştirildiği, koşarak gidilen mekanlar haline getirilmelidir.

NASIL YAPILMALI ?
-Öncelikle eğitimin bütün paydaşlarını içine alan bir kurulla, anaokulundan , üniversite sonuna kadar olan süreci planlayan, ülke ve dünyanın, çağın gerçeklerine uygun, bilimsel, laik istihdamına ve ülke kalkınmasına yönelik bir milli eğitim programı hazırlamak.
-Buna uygun müfredatlar, ders kitapları, öğretmenler yetiştirmeler, her kademede liyakati vazgeçilmez kılan görevlendirmeler yapmak.
-Devlet bütçesinin ilk sırasını eğitime ayırmak.
-Yetenek, bilgi, beceri testlerini gerçekleştirerek yönlendirmeleri ona göre yapmak.
-Eğitimcilerin örgütlenmesinin en demokratik şekilde önünü açmak, giderek tüm eğitim kurumları, il, ilçe yöneticilerini eğitimcilerin belirlenmesini sağlamak.

NE ZAMAN YAPMALI ?
Hemen şimdi….

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları