loading
close
SON DAKİKALAR

ERG: 'Eğitimin İzleme Raporu 2019'

Turgut Ünlü
Tarih: 10.10.2019

Turgut Ünlü: Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmalı ve bundan kesinlikle taviz verilmemelidir. Bu sürede öğrenciye okul ders gereçleri, yurt, maddi-manevi destek devletçe parasız verilmelidir. Devamsızlıklar, nedenleri çok sıkı takibe alınmalıdır.

"EĞİTİMİN İÇERİĞİ"
Eğitim Reformu Girişimi( ERG) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyası olan “Eğitimin İçeriği” yayınlandı.
Rapora göre;
+Ortaöğretime erişim 2018-2019 öğretim yılında %84,2’de kaldı.
+14-17 yaş arası net okullaşma oranı%88,2
+Devamsızlık oranları çok arttı. 20 gün ve üzeri devamsız öğrencilerin oranları:
İlkokul: %5.7, İ.H.Ortaokulu: 8,9, Ortaokul: 10.0, Anadolu İ.H.Liseleri: 36.0, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim: 44.0
+Sınıf tekrarı’nın  en yüksek olduğu kademe 9. Sınıf
+Ders kitaplarında cinsiyetçi bir bakış açısı yer alıyor.Kadınlar edilgen gösteriliyor. Aile içinde kadının saygın olamayacağı mesajı veriliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kavramsallaştırılması yapılmıyor. ”Milli kültürümüz”, ”erdemler”, ”sağlık ve spor” temalarında ana karakterler erkekler olarak görülüyor. Kadınlar çoğunlukla anne olarak yer alıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği evrensel bir değer olarak yer almıyor.
Böylesi vahim bir tablo karşısında yetkililere sormak gerekiyor:
+14-17  yaş grubundaki her 100 çocuktan 12’si eğitimin dışında bulunduğuna göre; BU ÇOCUKLAR NEREDE?
+Zorunlu eğitim yok mu?
+İnsan yetiştirirken, eğitimde cinsiyet yaklaşım olur mu?
+En yüksek devamsızlık neden meslek ve imam hatip okullarında?
+Niçin  9. Sınıf, sınıf tekrarında en yüksek kademeyi oluşturuyor?
Neler Yapılmalı?
+Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmalı ve bundan kesinlikle taviz verilmemelidir. Bu sürede öğrenciye okul ders gereçleri, yurt, maddi-manevi destek devletçe parasız verilmelidir. Devamsızlıklar, nedenleri çok sıkı takibe alınmalıdır.
+Eğitimin genelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği mevcuttur.Ders kitaplarından cinsiyetçi tüm ibareler kaldırılmalı,okullar mutlaka karma olmalıdır.Okullar ayrımcılığın üretildiği bir yer olmaktan kesinlikle çıkarılmalıdır.Unutulmamalıdır ki,okul terkinde;cinsiyet eşitliliğinin olmayışı büyük etkendir.(Kızlar için evlenme,ailelerin istemeyişi,erkekler için çalışma zorunluluğu gibi)
+Okullar,öğrenci için cazibe merkezi haline getirilmelidir.
+Öğrencilerin mutlaka ilkokul düzeyinde yetenek, bilgi becerisi tespit edilip, özellikle liselere geçişte tercihler buna göre yapılmalıdır. Çocuklar-veliler de-istemediği bir okula sınav sisteminden dolayı yönlendirilince arda devamsızlık, isteksizlik, başarısızlık ortaya çıkmakta ve okul terki oluşmaktadır. Mesleki ve Teknik Liselerin, İmam Hatip okullarının yüksekdüzeyde devamsızlık oluşturmasının altında yatan önemli bir gerçeklik budur.
+Eğitimin her alanı bütüncül olarak görülüp benimsenerek güvenceye alınmalıdır.
+Okullar, demokrasinin, eşitliğin, adeletin, sevginin, dayanışmanın, kardeşliğin, barışın anlatılıp sevdirildiği, uygulandığı, her türlü ayrımcılığın, eşitsizliğin karşıtı düşünce ve tutumların geliştirildiği; koşarak gidilen mekanlar haline getirilmelidir.
Nasıl Yapılmalı?
+Öncelikle eğitimin bütün paydaşlarını içine alan bir kurulla;anaokulundan, üniversite sonuna kadar olan süreci planlayan, ülke ve dünyanın, çağın gerçeklerine uygun, bilimsel, laik, istihdama ve ülke kalkınmasına yönelik bir “Milli Eğitim “programı hazırlamak.
+Buna uygun müfredatlar, ders kitapları, öğretmen yetiştirmeler, her kademede liyakati vazgeçilmez kılan görevlendirmeler yapmak.
+Devlet bütçesinin ilk sırasını eğitime ayırmak.
+Yetenek, bilgi, beceri tespitlerini gerçekleştirerek yönlendirmeleri ona göre yapmak
+Eğitimcilerin örgütlenmesinin en demokratik bir şekilde önünü açmak, giderek tüm eğitim kurumları, il, ilçe yöneticilerini eğitimcilerin belirlenmesini sağlamak.
Ne zaman yapmalı?
+Hemen şimdi.

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları