loading
close
SON DAKİKALAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Turgut Ünlü
Tarih: 09.11.2012

Turgut Ünlü yazı, O’na her cepheden saldırılıyor, bayramları yasaklanıyor, devrimleri yok edilmek isteniyor, hatta resimlerinden bile korkuluyor...

Bilinçli olmak yazı başlığını  Atatürk veya Mustafa Kemal ya da Mustafa Kemal Atatürk diyerek koymadım. Yanlış mı böyle söylemek? Hayır ama bence eksik.


Mustafa ismini ona annesi, ailesi verdi.


Kemal ismini ona öğretmeni verdi.


Gazi ismini milleti, onun meclisi verdi.


Atatürk ismini koca bir ulus verdi.


Dolayısıyla dünya liderine Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye yazmanın hitap etmenin işin tam doğrusu olduğuna inanıyorum.


İsmine önce 31 Mart gerici ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkan olarak rastladığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp Savaşı’nda Tobruk ve Derne’de İtalyan emperyalizmine karşı Libyalı yurtseverlerle direniştedir.


Balkan Savaşları’nda Sofya’da ateşemiliter, I. Dünya Savaşı’nda İngiliz, Fransız emperyalizmine karşı Çanakkale Cephesinde yurt savunmasındadır.


Doğu’da Muş ve Bitlis’i düşmandan kurtarmak görevindedir. Suriye’de Yıldırım Orduları Grup Komutanıdır.
Savaş Osmanlı’nın yenilgisiyle sona erdiğinde yalnız onun başı dik, yüreğinde bağımsızlık ateşi ve dilinde “Geldikleri gibi giderler” sözü ve inancı vardır.


Bu inançla 19 Mayıs’ta Samsun’da başlayan Türk Milletinin bağımsız yaşama tutkusunun mücadele süreci, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara yollarında şekillenir.


Dağınık güçleri Sivas Kongresi’nde toplar ardından Ankara’da her zaman güvendiği Büyük Türk Milletinin meclisini açar. İçeride ve dışarıdaki tüm düşmanlara ulusuyla birlikte Kurtuluş Savaşı’nı verir ve yeni, bağımsız Türk milletini kurar.


Bu yönüyle bile bakıldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme karşı yeryüzünde ilk  Bağımsızlık Savaşını veren, tüm ısrarlara rağmen mandacılığı reddeden, tek güvencesi Türk Ulusu olan bir dünya lideri olduğu görülür.


Düşmanları yurdundan kovduktan sonra ülkesini çağdaş uygarlık düzeyine getirmek için verdiği devrimler mücadelesi, dünya barışına katkısı, çok partili yaşam için, demokrasiyi yerleştirmek için verdiği mücadelesi, ileri görüşlülüğü, mazlum dünyaya kardeşçe el uzatışı dün olduğu gibi bugün de unutulacak, yok sayılacak, göz ardı edilecek atılımlar değildir.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

 600 yıllık Osmanlı Devleti’nin yıkılışının külleri içinden yeni, bağımsız, demokratik, laik, devrimci bir devlet oluşturmuştur.


 Dünya’nın en güçlü emperyalist devletlerinin de yenilebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.


 Ümmetten bir ulus çıkarmış, tüm umutları yok olmuş, çaresiz bu ulusa güven vererek, örgütleyerek yeryüzünün ilk ulusal bağımsızlık mücadelesini o ulusla kazanmıştır.


 Mandacılık, himayecilik dahil bağımsızlığın hiçbirini kabul etmeyen tam bağımsızlıkçı bir önderdir.


 Demokrasiye sonuna kadar bağlıdır. Sürekli çok partili yaşamı savunmuş, en zor koşullarda bile yargıya büyük önem vermiştir.


 Savaşı zorunlu olmadıkça bir cinayet olarak kabul etmiş, yurtta ve dünyada barışı sürekli savunmuştur.


 Sömürünün her türlüsüne karşıdır. Onun için emperyalizme, kapitalizme karşı amansız mücadele vermiş, mazlum milletlerin öncüsü olmuştur. “ Doğudan doğan güneşi nasıl görüyorsam, yarın da mazlum ulusların özgürlük ve bağımsızlıklarını öyle görüyor gibiyim, diyen O’dur.


 Çok çalışkandır. Çanakkale’de, Sakarya’da günlerce kahve içerek uyumadan planlar yapıp, savaşları yönetmiştir.


 Vatanperverdir. Çanakkale’de vatanı ateş, barut, kan içinde savunan, Sakarya’da, Büyük Taarruz’da “sınır, çizgi savunması değil vatan savunması yapacağız” diyen O’dur.


 Olayları değerlendirmede olağanüstü başarılıdır.


 Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılgınlığa kapılmamış, devamlı ulusuna güvenmiştir.


 Gerçekleri arama ve bulma sevdalısıdır. Bu niteliği O’nu neredeyse bilim adamı yapmıştır.


 Çok okur, kitap ve okuma sevgisi herkese örnek olacağı biridir. Aynı zamanda yazardır. Nutuk, Vatandaş için Medeni Bilgiler, Geometri kitaplarını o yazmıştır.


 Herkesin düşüncesine önem veren, hoşgörülü, kararlı, akılcı ve insancıl, ırkçı olmayan milliyetçidir.
Bugün; dünyayı 300-400 emperyalist global, tekel firma yönetiyor. Hem de siyasi, kültürel, askeri, ekonomik mutlak sömürü baskılarıydı..


Yeryüzünün 7.5 milyarı bulan nüfusunun 1 milyarının dışındakiler mutlak sömürü altında.


Ülkemiz de buna dahil.


Tam da bu noktada; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e O’nun gibilere, O’nun izinden gidenlere, tam bağımsızlıkçı ve anti- emperyalistlere büyük ihtiyaç var.


Bundan dolayıdır ki O’na her cepheden saldırılıyor, bayramları yasaklanıyor, devrimleri yok edilmek isteniyor, hatta resimlerinden bile korkuluyor.


Emekten, barıştan, demokrasiden, insan haklarından, hukuktan, eşitlikten, özgürlükten yana olan her kişi ve kurumun tam da bugünlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlama, yaptıklarını bilince çıkarma, O’nun anti- emperyalist ve bağımsızlıkçı, halkçı, devrimci ruh ve anlayışını yaşama geçirme mücadelesinde olması gerekir.


Yani,


Her gün 19 Mayıs olmalı


Herkes Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmalı


Her yer Samsun olmalıdır.


O’nu aramızdan maddi varlığının ayrılışının 74.yılında SEVGİ-ÖZLEM-MİNNET-ŞÜKRAN ve SAYGI duygularımızla anıyoruz.


Turgut Ünlü

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları