loading
close
SON DAKİKALAR

TEDMEM 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu

Turgut Ünlü
Tarih: 23.12.2019
Kaynak: www.istanbulgercegi.com

Turgut Ünlü: Eğitim ve işsiz gençlerin oranı OECD ortalamasından 2,14 kat daha yüksektir. Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki her 100 kadından 43’ü, her 100 erkekten 19’u eğitimde ve istihdamda değildir.

Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu olan TEDMEM’in 2018 Eğitim Değerlendirme raporu açıklandı. Raporda yer alan ana başlıklar şu şekilde;
MEB BÜTÇESİ YETERSİZ
MEB Bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içindeki payı her yıl azalıyor. Eğitimde ayrılan kaynaklar yeterli değil.

OKUL DIŞI KALAN ÇOCUK ÇOK
Temel eğitimde olması gereken 06-13 yaş aralığındaki 154 bin çocuk okul dışındadır. Türkiye’de öğrenciler ortalama 12.1 yıl okulda kalmalarına rağmen sadece 8,9 yıla eşdeğer bir eğitim almaktadırlar.

ÖĞRENCİ ve ÖĞRETMENLERİN MATEMATİĞİ ÇOK KÖTÜ
Liselere Giriş Sınavı’nda (LES) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) matematik başarısı oldukça düşüktür. LGS matematik testinin başarı oranı 100 üzerinden 24,77’dir. Bu testte öğrencilerin doğru yanıt ortalaması 20 soruda 4,95’tir. Aynı şekilde ÖABT’de öğretmen adayları sonunda 12,48’dir. İlköğretim ve lise matematik, kimya 15 doğru yanıt ortalamasının altındadır.

MESLEK LİSELERİNDE KONTENJANLAR DOLMUYOR
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında büyük kontenjan boşlukları bulunmaktadır. (2017-2018 döneminde Anadolu Meslek Programlarında 214,034  kontenjan boş kalmıştır). Bu durum, bu alanlarda bir arz-talep dengesizliğini ve mesleki eğitim-işgücü piyasası ilişkisinin yetersizliğini göstermektedir.

YÜKSEK ÖĞRETİM MEZUNLARINDA İŞSİZLİK ÇOK FAZLA
25-34 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının işsizlik oranı %15’lere varmıştır.

EĞİTİM VE İSTİHDAMDA OLMAYANLAR OLDUKÇA FAZLA
Eğitim ve işsiz gençlerin oranı OECD ortalamasından 2,14 kat daha yüksektir. Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki her 100 kadından 43’ü, her 100 erkekten 19’u eğitimde ve istihdamda değildir.

İMAM HATİP OKULLARINDA ARTIŞ VAR
2012 eğitim öğretim yılında 1099 olan İmam Hatip ortaokulu sayısı 3286’ya öğrenci sayısı 723.108’e çıkmıştır. Bu sayı, Türkiye’deki ortaokul kademesindeki öğrenci sayısının 912,94’ünü oluşturmaktadır.
Ne Yapılmalı?
Türkiye’nin eğitim faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için eğitime, merkezi bütçeden ayrılan pay artırılmalıdır.
Hiçbir çocuk eğitim dışında bırakılmamalıdır.
Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmalıdır.
Eğitimin kalitesi artırılmalıdır.
Öğretmen yetiştirme işi yeniden düzenlenmelidir.
Müfredat programları, öğretim-öğrenim yöntem ve teknikleri çağa uygun hale getirilmelidir.
8. Sınıf sonu itibariyle yetenek ve becerilere göre öğrencilerin %30’a Akademik liselere, %70’i çağın tüm gerekliliklerine uygun meslek liselerine yönlendirilmelidir.
Ülke genelinde yapılacak iyi bir planlama ile yükseköğretime öğrenci alınmalı, mezun olanlar bu plan doğrultusunda istihdam edilmelidir.
İmam Hatip Okulları bir meslek okulu olarak ele alınmalıdır.
Eğitimde hedef; bilimsel, laik, parasız karma, yetenek ve beceriyle; ülkedeki ihtiyaca göre, üretim için, iş içinde öğrenme olmalıdır.
Mutlu insanlar ve kalkınan bir ülke ancak böylesi bir hedefle yakalanabilir.

ÜYE YORUMLARI

Yorum Yap

Facebook Yorumları